Bedrijfswaarde quick scan

Bedrijfswaarde quick scan.

Een bedrijfswaarde quick scan geeft je een breed inzicht in de waarde van je bedrijf. Een belangrijk deel van de echte waarde van een bedrijf staat immers niet op de balans. Wij kijken in deze quick scan daarom verder dan louter financiële waarde alleen. Jouw uiteindelijke doel kan gelegen zijn in het bouwen van financiële waarde maar ook in het realiseren van maatschappelijke impactwaarde. Of allebei!

Om dat doel te kunnen realiseren bouw je eerst doelgericht strategische waarde op in je bedrijf. Wij hebben hiervoor een methode ontwikkeld, de waardepiramide© die we gebruiken bij de quick scan.

bedrijfswaarde quick scan

Beginnen met je exitstrategie.

Je eigenaar- en exit strategie geeft sturing in de manier waarop je waarde bouwt. Het toewerken naar een strategische overname kan dan erg aantrekkelijk zijn. Het betekent wel dat je een duidelijk beeld moet hebben over de unieke waarde van jouw bedrijf, vanuit het perspectief van jouw koper. Die kan juist grote waarde toekennen aan strategische voordelen van jouw bedrijf. Je innovatieve kracht bijvoorbeeld, of de bekendheid van je merk, de kwaliteit van jouw team.

De afhankelijkheid van enkele personen of de beperkte schaalbaarheid van je processen zijn risico’s die deze waarde ook weer kunnen drukken.
In de bedrijfswaarde quick scan inventariseren we de risico’s die de waarde negatief beïnvloeden én de waarde drijvers die een positief effect hebben.

(Indicatieve) waardebepaling.

Wij combineren de bedrijfswaarde quick scan met een uitgebreide financiële analyse en/of een (indicatieve) waardebepaling. Samen geven ze een compleet beeld van de waarde van je bedrijf: strategisch en financieel.

We hebben meer dan 25 jaar ervaring in financiële waardebepaling en -optimalisatie. Lees hier meer over onze financiële bedrijfswaardering.

Bedrijfswaarde quick scan, wat levert het op?

  • Onafhankelijke en professionele input op de agenda en aanpak voor de strategische en financiële waardegroei van je bedrijf. Hierdoor maak je slimmere keuzes en neem je regie.
  • Nieuwe kansen en inzichten in het (versneld) optimaliseren van jouw bedrijfswaarde.
  • Financiële analyse geeft snel inzicht in de potentie en maatregelen gericht op financiële waardegroei.
  • De resultaten van de bedrijfswaarde quick scan is waardevolle input voor jouw next level waardegroeiprogramma™.

Snel inzicht in de potentiële financiële en strategische waardegroei van jouw bedrijf? Dat kan!

Wil je je bedrijf op afzienbare termijn verkopen? Dan is het zinnig om tijdig te kijken hoe je bedrijf er voorstaat, welke zaken wel of niet bijdragen aan waardegroei. Zo kun jij doelgericht aan de slag!

Bedrijfswaarde quick scan

bedrijfswaarde quick scan

Hans Rolloos:  “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het  een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van een mentor de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.