Waardebepaling

Waardebepaling van je bedrijf.

Een waardebepaling geeft je (periodiek) inzicht of jouw inspanningen zich doorvertalen naar financiële waarde. Wil je door slimme keuzes de financiële waarde van je bedrijf vroegtijdig en pro-actief optimaliseren? Dat kan!

Indicatieve waardebepaling.

Met een indicatieve waardebepaling maak je vroegtijdig de juiste financiële afwegingen en keuzes. Daarbij kijken we naar de risico’s die de waarde negatief beïnvloeden, maar ook naar de waarde drijvers die een positief effect hebben. Het is zaak om hier meteen een duidelijke relatie te leggen met je eigenaar- en exitstrategie.

Waardebepaling bij de verkoop van je bedrijf.

Heb je serieuze plannen om je bedrijf te verkopen? Dan raden we je een uitgebreide waardebepaling aan. We toetsen alternatieve scenario’s op hun effect op de waarde van jouw bedrijf.

We hebben meer dan 25 jaar ervaring in financiële waardebepaling en -optimalisatie.

Waardegroei quick scan

Wij combineren deze financiële waardebepaling doorgaans met onze waardegroei quick scan. Dat doen we met een beproefde aanpak, gebaseerd op de waardegroei piramide ©.  Financiële waarde is altijd het gevolg van het slim opbouwen van strategische waarde.

De resultaten van beide scans zijn waardevolle input voor jouw next level waardegroeiprogramma™.

Snel inzicht in de potentiële financiële en strategische waardegroei van jouw bedrijf. Dat kan!

Hoe kun je de financiële én strategische waarde van je bedrijf slim optimaliseren? Onze indicatieve waardebepaling en waarde quick scan analyseren de mogelijkheden.

Hans Rolloos:  “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het  een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van een mentor de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.