Financiers en investeerders

MKB-ondernemers geven zelf aan dat professionaliseren van het bestuur de kans op financiering verhoogd. Wanbeheer, slecht management en een gebrek aan visie is met 80% de nummer 1 oorzaak van faillissement.

De kwaliteit van het bestuur wordt lang niet altijd adequaat en objectief meegewogen bij investerings- en financieringsbeslissingen. Dat gaat veranderen. Goede cijfers zijn mooi, maar zowel ondernemers als financiers weten dat hun zeggingskracht beperkt is. Het is mooi dat je bedrijf goed in de lak zit, maar echte kracht en risico zit onder de motorkap (of achter het stuur)!

Nieuwe financieringsvormen

De banden tussen financier en MKB-ondernemer worden door nieuwe alternatieve financieringsvormen steeds directer. Ondernemers die hun zaakjes echt op orde hebben zullen hier voordeel bij hebben door een betere financierbaarheid. Stapelfinanciering, waarbij meerdere financieringsvormen naast elkaar ingevuld worden, stelt nieuwe eisen aan goed bestuur door de toenemende complexiteit.

Een oude governancewet blijft hier van kracht: hoe meer en hoe diverser de financiers, hoe groter het belang van goed bestuur en onafhankelijk toezicht. Dat zal zeker dynamiek opleveren in het MKB, waar formeel toezicht door een Raad van Commissarissen vaak niet nodig (en gewenst) is.

Toegevoegde waarde Raad van Advies

Uit onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van een Raad van Advies het grootste is bij bedrijven die of heel snel groeien of bij bedrijven die in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen. Dit zijn bij uitstek momenten waarop financiering een cruciale rol speelt. Een RvA geeft extra professionaliteit aan de besluitvorming en de bedrijfsvoering.

Rollen

Een behoorlijk aantal van de MKB-ondernemers in ons netwerk combineren hun ondernemerschap heel natuurlijk met de rol van investeerder en Next Level Consularis. En kennen dus ook de dynamiek tussen deze rollen van zeer dichtbij.

De essentie: risico en waarde

Professioneel bestuur is een belangrijk middel om continuïteit te waarborgen, risico’s te beperken en de waardecreatie te optimaliseren.