Interesse in ons Waardeteam

Het Waardeteam™

Je bent als ondernemer altijd de regisseur rond jouw waarde ambitie. Een Waardeteam™ helpt om deze groei versneld en professioneel te realiseren.

Dit team bestaat uit een vaste kern van eigen medewerkers of partners, en één of meerdere (externe) deskundigen. Deze brengen specifieke kennis in.

Next Level MKB vervult hierin drie wezenlijke rollen:

  • Partnerrol: allround ondernemers/managers die samen met jou als ondernemer doelgericht de regie voeren over het proces, het resultaat en het Waardeteam™;
  • Specialistenrol: onze specialisten op verschillende vakgebieden (juridisch, financieel, marketing, menselijk kapitaal, proces, ICT, samenwerking, maatschappelijke impact) worden flexibel toegevoegd aan het Waardeteam™.
  • Begeleidende en certificerende rol: wij bewaken actief de kwaliteit van het resultaat.

Het Waardeteam™ is een netwerk

We hebben een gedeelde passie en ambitie voor het realiseren van waardegroei. Van daaruit bieden we gerichte oplossingen en resultaat voor MKB ondernemers en bedrijven. Het écht delen van kennis, netwerk en ervaring vinden we van onderscheidend belang:

  • Gezamenlijk uitvoeren van een opdracht bij de klant, ieder vanuit eigen rol/bijdrage. Coördinatie op eindresultaat van het waardeteam ligt in één hand.
  • Het delen van opdrachten;
    Het gezamenlijk werven van (vervolg)opdrachten en het ontwikkelen van partnerships ten behoeve van kruisbestuiving.
  • Het Waardeteam™ is een actief netwerk dat inspiratie, kennis en opdrachten biedt. Dit vraagt echter om wederkerigheid en een actieve inbreng. Anders werkt het niet. Daarnaast ondernemen, investeren of acquireren we gezamenlijk.

Heb je interesse om deel uit te maken van ons Waardeteam™?

Wij kiezen per waardegroei opdracht samen met de ondernemer de best passende samenstelling op basis van ervaring, kennis en persoonlijkheid. En we letten heel goed op een goede wederzijdse klik.

Heb jij jarenlange kennis en ervaring in een van bovengenoemde rollen en wil je die het liefst in een ondernemend en enthousiast team inzetten? Heb je de juiste instelling en mentaliteit, die past bij het MKB en de soms heftige dynamiek bij waardegroei? Dan ontmoeten we je graag!

waardeteam

Wil je meer weten over ons Next Level Waardeteam?

Heb je interesse? Stuur dan een mail met een korte motivatie, een link naar je actuele Linkedin profiel en je contactgegevens naar Bart van Heeswijk. Op basis van een eerste oriënterend telefonisch contact kijken we samen naar het vervolg.