Jouw bedrijf altijd verkoopklaar. Optimaliseer in drie stappen je bedrijfswaarde.

altijd verkoopklaar

Jouw bedrijf altijd verkoopklaar. Optimaliseer in drie stappen je bedrijfswaarde.      

In 2011 stonden 23.500 MKB bedrijven te koop, nu 55.700, dat zijn 10% van alle bedrijven met personeel. De redenen hiervoor zijn divers: bijvoorbeeld het naderende pensioen van de oprichter, of een geplande exit van een serial entrepreneur. Het is belangrijk dat je bedrijf altijd verkoopklaar is. Dit geldt vanuit het perspectief van de verkopende en de overnemende partij. Sterker nog, ook als je helemaal niet van plan bent om je bedrijf te verkopen is het belangrijk dat je bedrijf altijd fit en wendbaar is. Bedrijven bestaan steeds minder lang en de vaardigheid om met en rond jouw bedrijf nieuwe combinaties te maken is essentieel.

Het verkoopklaar maken van je bedrijf is een logisch onderdeel van iedere (groei)strategie. Het betekent dat je slim waarde opbouwt in je bedrijf, die waarde bestendig is op lange termijn en niet van jou of wie dan ook afhankelijk is. Je bouwt waarde op zoals je een huis bouwt, in verschillende “verdiepingen”. Met behulp van onze waardegroei pyramide© kun je de juiste keuzes maken.

Stap 1 Je legt het fundament voor bedrijfswaarde in je strategie.

Visie en strategie

Je hebt een gedragen visie, een doel en een ondernemersplan dat richting aan je keuzes van je bedrijf geeft. Natuurlijk improviseer je onderweg. Je weet wat je drijft en waar de kern van jouw van toegevoegde waarde ligt: bij je klanten of aan de maatschappij. Zorg dat je altijd een plan B hebt, want zaken gaan nooit precies op de manier die jij voor ogen had.

Eigenaarstrategie

Dit is cruciaal, bij het verkoop-klaar maken van je bedrijf. Wat is jouw doel als eigenaar? Wat is het doel van je mede-eigenaren (en andere betrokkenen in en rond je bedrijf)? Denken ze hier hetzelfde over?

Oriënteer je op de potentiele koper en je exit strategie

Het is slim om je te oriënteren op je mogelijke koper, zelfs als je (nog) geen concrete plannen in die richting hebt. Verdiep je in verschillende partijen, hun doelen en verwachtingen.

Hans Rolloos: “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van een mentor de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.  

Stap 2 Je identificeert en mobiliseert de bronnen van waarde van je bedrijf.

Jij kiest vanuit je strategie de waarde bronnen die voor jouw bedrijf en branche essentieel zijn en waarop je je wil onderscheiden. Dat zijn er maximaal 3 en mogelijk 2 die ondersteunend zijn. Daarna kies je de hele concrete waarde versnellers, je bepaalt de belangrijkste KPI’s van deze waarde drijvers en identificeert de belangrijkste risico’s.

De begane grond: je investeert in het menselijk kapitaal in én rond je bedrijf. De grenzen tussen je bedrijf en de omgeving zijn transparant en organisch.

Menselijk kapitaal 

In hoeverre weet je een cultuur te bouwen met bedrijfswaarden die flexibiliteit, vertrouwen, ondernemerschap en passie voor het vak tastbaar te maken? Kan je ook medewerkers, klanten en partners aan trekken én binden die hierbij passen. “Culture eats strategy for breakfast”.

Coolblue groeit door een zeer strak uitgevoerde cultuur van klantgedrevenheid, waarbij personeel een essentiële rol speelt.

Positie in netwerk en waardeketen

In toenemende mate staat “kapitaal” niet op jouw balans maar ontstaat door samenwerking met partners. Je besteedt gericht uit aan partners, zelfs zaken die strategisch voor je bedrijf zijn. Je denkt in bedrijfsketens en optimaliseert je eigen rol, maar ook de positie van alle partners (en klanten) in de keten. Zo bouw je aan efficiency- en waardevoordeel. Je besteedt aandacht aan jouw rol in de maatschappij en investeert in je sociaal kapitaal.

team vuurtoren

René Kesselaar: “Intelligent is niet hetzelfde als slim”.

Doordat we vanuit vertrouwen met partners samenwerken in de keten als we een bouwproject ontwikkelen, verdubbelen we de omzet met de helft minder mensen. Als iedereen voor zijn eigen doel gaat, lukt dat niet. Je moet echt de haarvaten van je proces kennen anders lukt dat niet. En wie doen dat? Dat zijn de jongens die het werk doen. Dat heeft jaren aan investeren gekost, ook bij onze klanten, ik zie mezelf dan ook vooral als trainer.

De eerste verdieping. Je bouwt met je bedrijf en in je netwerk aan waardevolle klantrelaties, onderscheidende marketing en innovatieve kennis.

Marketing

In hoeverre bieden marketingactiviteiten kwantificeerbaar onderscheidend voordeel?

De waarde van exponentieel groeiende (en schaalbare) bedrijven zit vaak in de intelligence rond (online) klantgedrag en de kracht van de marketing engine om op basis hiervan effectieve klantbenadering te regisseren, diensten te ontwikkelen.

Klantwaarde

In hoeverre zijn klantrelaties bestendig? Zijn er contracten en bieden de klantrelaties ruimte voor groei? Hoe is de klantportfolio samengesteld?

Techniek en R&D (intellectueel kapitaal) 

Het vermogen om continue te innoveren is de basis van ieder succesvol bedrijf. Extra waarde geven met innovaties die leiden tot duurzaam onderscheidend vermogen en omzet/winst.

De tweede verdieping van je huis: je kapitaliseert de waarde van je kennis in de vorm van contracten en overeenkomsten.

Contractwaarde

Contracten kunnen een goede basis zijn voor waarde. Ze geven een grondslag aan afspraken. Kijk wel in de voorwaarden of een eventuele overdracht op contractuele bezwaren stuit.

In een aantal hightech branches zijn vaste contracten met grote partijen waardevol. Ze komen pas tot stand nadat er aan een groot aantal (technische en proces) voorwaarden en internationale standaarden wordt voldaan. Dit zorgt voor een hoge drempel voor nieuwe toetreders.

Het dak van je huis: je weet de investeringen in je bedrijf om te zetten in financiële waarde.

Omzet, winst, machines, gebouwen, debiteuren (in de vorm van financiële waarden op de balans)

De financiële waarde van je bedrijf wordt ook bepaald door de mate waarin je de waarde die je voor je klanten creëert weet om te zetten in omzet en vooral: winst. Ook hierin kun je bewust “sprints” inlassen, maatregelen die je omzet en winst (op korte termijn) optimaliseren.

Tastbare bronnen van waarde zijn ook zaken die op de balans voorkomen (voorraden, machines, debiteuren, gebouwen). Ze zijn het resultaat van het investeren in de eerder genoemde waardebronnen en –versnellers. 

Stap 3  Je brengt de 6 elementen die de waarde van je bedrijf bestendigen in stelling. Versterk je governance. Zo ben je altijd verkoopklaar.

Je werkt aan jouw belangrijkste waardeversnellers en houdt risico’s scherp in de gaten. Maar losse verdiepingen maken nog geen huis. Het is dus belangrijk dat je het geheel aan activiteiten systematisch rond deze onderscheidende waarde zo organiseert dat de waarde blijvend is. Daarnaast neemt de leeftijd van bedrijven af. Het dus is essentieel om met je bedrijf snel nieuwe combinaties te kunnen maken. Het snel kunnen integreren van nieuwe activiteiten is daarom een essentiële vaardigheid.

  1. Zet resources (geld, je beste mensen, tijd) op zo’n manier in dat ze direct bijdragen aan het opbouwen van jouw waarde-drijvers (of het wegnemen van risico’s).
  2. Zorg dat je financieel juridische structuur de waarde creatie in je bedrijf optimaal ondersteunt en een latere (mogelijke) overdracht faciliteert.
  3. Zorg dat je de kernprocessen in je bedrijf rond je waarde drijvers optimaal ingericht en gedocumenteerd zijn. Je zorgt dat deze processen makkelijk schaalbaar en flexibel zijn.
  4. Weet steeds hoe je presteert op je belangrijkste resultaten rond je waarde versnellers (en risico’s).
  5. Stimuleer een cultuur van continue verbeteren en ondernemerschap die open staat voor klanten en partners.
  6. Zorg dat je een goed team van medewerkers, managers, mentoren om je heen hebt. Het bedrijf is niet afhankelijk van één of enkele individuen.

Whitepaper en verkoopklaar CANVAS ©.

We hopen dat dit stappenplan je helpt om de juiste keuzes te maken die voor jou en jouw bedrijf de beste weg op weg naar je doel zijn. Als je dat voor elkaar hebt, dan is jouw bedrijf in top conditie en verkoop-klaar. Of je het dan daadwerkelijk verkoopt? Dat is aan jou!

Het volledige en uitgebreide whitepaper (Jouw bedrijf altijd verkoop-klaar. Optimaliseer in drie stappen je bedrijfswaarde.) kun je gratis downloaden in onze Next Level MKB bibliotheek. Het verkoopklaar CANVAS© kun je downloaden, hiermee kun je op een A4 tje jouw focus en route uitstippelen.

Aan de slag om de waarde van jouw bedrijf versneld te laten groeien of  verkoopklaar te maken?

Neem dan contact op met Karin Kleingeld, in een persoonlijk gesprek zetten we samen alles op een rij.

Handig stappenplan”jouw bedrijf altijd verkoopklaar”

Met dit stappenplan weet je waar de waarde van je bedrijf zit en heb je een duidelijke aanpak om die waarde te optimaliseren. Je kunt deze aanpak ook inzetten om je bedrijf versneld verkoopklaar of “investor ready” te maken. We doen dat aan de hand van een unieke werkmethode op basis van de waardegroeipyramide©. Interesse? Lees hier meer over de aanpak en het resultaat.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *