Kwaliteit en licentie

Wij waarborgen de kwaliteit en toegevoegde waarde van onze Next Level Sparringpartners.

Goede afspraken met onze Next level Sparringpartners in een licentie

 • Een goed en helder selectieproces van Next Level Sparringpartners.
 • Periodieke reflectie en verplichte jaarlijkse evaluatie.
 • Het maken van afspraken over de (wederzijdse) toegevoegde waarde en activiteiten.
 • Wederzijdse proefperiode.
 • Verplichte kennisontwikkeling, intervisie en Next Level HUB lidmaatschap voor sparringpartners.
 • Goede en heldere gedragscode om integriteitsrisico’s en belangenverstrengeling te voorkomen.
 • Het vastleggen van de gemaakte afspraken in een voor alle partijen transparante overeenkomsten.
 • Wij werken met 2 licentievormen en kiezen samen welke het beste past bij de door jou gewenste invulling.

Door goede begeleiding

 • Schaduwmanagement.
 • Gebruik van handige hulpmiddelen, formats en relevante informatie.
 • Verplichte intervisie en kennissessies.
 • Je kunt indien nodig deelnemen aan onze fastlane workshops over goed bestuur.
 • Actieve inzet van het uitgebreide kennis- en relatienetwerk bij vragen.
 • Toegang tot kennispartners en wetenschappelijk onderzoek.

 

Onafhankelijk

De certificering, intervisie, jaarlijkse evaluatie en werving van onze Next Level Sparringpartners vullen we uitermate zorgvuldig, maar ook pragmatisch in.

Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats vanuit een stichting, het Center for Entrepreneurial Governance.

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met ons op.

3855181622_292d0f13d4_z[1]