Testimonials

Dit zeggen onze klanten en partners over Next Level MKB

Dizzy Soederhuizen, ondernemer en commercieel directeur Omefa

Dizzy Soederhuizen, ondernemer en commercieel directeur Omefa

Dizzy Soederhuizen

Ik wilde verder met mijn bedrijf. Vervolgens raakte ik geïnteresseerd in de verschillende diensten van Next Level MKB zoals de Masterclass ¨Goed bestuur in het MKB¨ en de HUB. De aarzeling die ik had was ¨wat krijg ik terug van de investering van het inschrijfgeld?¨.

Dankzij deelname aan de Masterclass en deelname aan de HUB heb ik in ieder geval naar tevredenheid mijn Raad van Advies ingesteld en ik heb veel geleerd van de bijeenkomsten.

Wat ik prettig vind aan Next Level MKB is het persoonlijk contact en de Masterclasses die op niveau zijn. Mijn Raad van Advies heeft me geholpen om een aantal grote veranderingen bij Omefa door te voeren.

Door de masterclasses heb ik een goed overzicht op welke aspecten ik moet letten bij het verder brengen van mijn bedrijf. In de RvA heb ik bewust hele verschillende leden gevraagd. Ze houden me scherp en bij de les. En ze handelen vanuit het bedrijfsbelang en ze spreken me op een goede manier aan op mijn eigen rol in het bedrijf.

Floris Vlasveld

Ik raad iedereen van harte aan om een business coach te zoeken.

Al langere tijd was ik op zoek naar een ervaren ondernemer of oud-ondernemer om eens in de zoveel tijd mee te kunnen sparren over alles wat er komt kijken bij het opbouwen van een bedrijf. Uiteindelijk ben ik met Jan Plant in contact gekomen. Met Jan spreek ik regelmatig over de strategie, financiën, klant specifieke zaken en personeel. Ook kijken we naar de doelstellingen die ik persoonlijk heb. Jan is zowel “linker- als rechterhersenhelft”; analytisch, concreet, doortastend en tegelijkertijd ook persoonlijk en invoelend. Het is bijzonder waardevol om op deze manier met Jan te kunnen sparren en ik raad iedereen van harte aan om een business coach te zoeken. Voor mij en mijn bedrijf heeft het heel veel opgeleverd.

Floris Vlasveld
Inspire Innovation, Utrecht
www.inspire.nl

Alexander Harcksen, Managing Director VIBA N.V.

Alexander Harcksen, Managing Director VIBA N.V.

Alexander Harcksen

“Als directeur van VIBA N.V. sinds 1 januari 2009 ben ik nadrukkelijk betrokken bij de formaliteit maar vooral ook de “toegevoegde waarde” van een goede Raad van Commissarissen. In mijn voorgaande functies binnen de VIBA-organisatie vanaf 1995, waarvan 10 jaar als directeur van dochteronderneming MAD B.V., trad de directie van VIBA N.V. op als controlerend orgaan maar ook als “spiegel” om belangrijke koerswijzigingen en strategische keuzes inhoudelijk te wegen. In deze periode was ik zelf ook 4 jaar als commissaris verbonden aan een bedrijf in de Automotive sector. Met overigens beperkte bestuurlijk ervaring van mijzelf op dit specifieke terrein werd een zwaar beroep gedaan op de directie en de bestuurders, om de toekomst van dit bedrijf in een complexe reorganisatie te waarborgen voor bijna 60 medewerkers en een soortgelijk aantal aandeelhouders. Gelukkig met goed gevolg! Daarmee is mij duidelijk geworden wat de formele rol en kracht is van een Raad van Commissarissen. Maar vooral de informele kant: de kennis en ervaring, maar ook het juiste netwerk zijn van onschatbare waarde voor de onderneming. Een vertrouwensband en loyaliteit zijn hiervoor nodig en geven het gevoel om op de moeilijke keuzes binnen de onderneming te kunnen reflecteren of te toetsen aan een externe persoon of adviesraad, die toch hetzelfde belang nastreeft. Daarmee zijn besluiten uiteindelijk beter gefundeerd en dit sterkt zowel de onderneming als de ondernemer. Via het innovatienetwerk van Syntens raakte ik in 2011 betrokken bij het initiatief om het “instituut Raad van Commissarissen” dichter bij het MKB te brengen, georganiseerd door MKB-Hub in een aantal gerichte Masterclasses. Het toegankelijk maken van een denktank met specialisten, via het netwerk van de commissaris of de expertise van deze persoon zelf, zorgt voor een beter advies dan van externe consultants of leveranciers alleen. Dat maakt het instellen van zo’n adviesraad dan ook zoveel aantrekkelijker. Al deze aspecten, maar zeker ook de formele verantwoordelijkheid van een Raad van Commissarissen worden in de Masterclasses helder uiteengezet en daarmee geborgd in het belang van alle deelnemers, inclusief de bedrijven. Aan dit initiatief van Kick-Start en de goed gekozen en professionele insteek wilde ik graag mijn bijdrage leveren en gelijktijdig de relevante kennis vergaren in het tot stand komen van een sterk en gestructureerd programma waarin de leden van Raden van Advies en Commissarissen voor de toekomst worden getraind en voorbereid op de eisen die het bedrijfsleven daaraan stelt.

Het deelnemen aan deze opstart voor “Next Level MKB” heeft ook mij weer nieuwe invalshoeken getoond, die mijn functioneren bij VIBA maar ook voor andere ondernemingen kunnen verbeteren. En dat is belangrijk voor het optimaal functioneren van het Nederlandse MKB. Als zelfstandig ondernemer van 1982 tot 1995 in een typische MKB-omgeving heb ik ervaren wat de behoefte is van een zelfstandig ondernemer. Ik steun daarom het initiatief van MKB-Hub van “Next Level MKB” met groot enthousiasme en ik heb ook mijn voordeel gedaan met de nieuwe contacten en kennis die dit heeft opgeleverd tijdens de Masterclass-avonden begin 2012.”

Erik Friedeberg, Ondernemer: Manifesto en Friedeberg Consultancy B.V.

Erik Friedeberg, ondernemer Friedeberg Consultancy B.V.,  ondernemer STEW en ondernemer directeur Joffi

Erik Friedeberg

Erik Friedeberg van Friedeberg Consultancy sloot zich aan bij het initiatief. Hij dacht al na over het installeren van een Raad van Advies, maar pas door Next Level MKB verscherpten de contouren. Friedeberg: “Ik liet me wel adviseren, maar nooit structureel. Met een Raad van Advies organiseer je dat beter. In de snel veranderende wereld is deze structurering van advies ook nodig. Dat biedt houvast en grond voor een stabiele bedrijfsvoering.” Friedeberg is ook zeer te spreken over het samenwerkingsverband tussen Next Level MKB en Syntens: ” Ze vullen elkaar perfect aan. Karin heeft veel praktijkervaring en Syntens voegt daar inhoud en een groot netwerk aan toe. “

Laurens van Run, Founder en CEO Mendrix

Laurens van Run, Founder en Ceo Mendrix

Laurens van Run

Next Level MKB kan ondernemers adviseren en begeleiden bij diverse vraagstukken, waaronder het werven van goede adviseurs. “Ik zocht een opvolger van onze vorige adviseur. Toen ik Next Level MKB leerde kennen heb ik meegedaan aan de Masterclass “Goed bestuur in het MKB”. Ook hebben we een matching-traject gestart voor het vinden van een vaste sparringpartner. Die hebben we nu gevonden als Next Level Sparringpartner en dat was ook ons doel! De korte lijntjes en de input van Karin Kleingeld heb ik als heel positief ervaren.”

Jan Plant, oud Next Level Sparring Partner, investeerder en MKB ondernemer

Jan Plant, Next Level Sparingpartner, investeerder en MKB ondernemer

Jan Plant

” Als DGA heb ik al jaren de praktische meerwaarde ondervonden van een regelmatig klankbord. Dus toen ik de kans kreeg om de Masterclass van de Next Level MKB te volgen was ik direct enthousiast. Het is een prima manier om er achter te komen wat goed bestuur en het organiseren van je tegenkracht voor je eigen organisatie kunnen betekenen en hoe je dit kunt inrichten. Het loont omdat je met een Next Level Sparringpartner bewust werkt aan een professioneler bedrijf en zo de continuïteit sterker borgt.  Zelf vervul ik momenteel twee posities als (informeel) toezichthouder (Raad van Advies) bij MKB ondernemingen. Dit is boeiend, leerzaam en schept mij voldoening omdat ik anderen kan bieden wat ik zelf al die jaren heb mogen ervaren.”

Michael Baken, senior innovatieadviseur bij KvK

Michael Baken, senior innovatieadviseur bij KvK
Volgens Baken is vooral de co-creatie met veel deskundigen bijzonder:
“Ervaren commissarissen, ondernemers, investeerders, adviseurs, notarissen, marketeers, wetenschappers… ze doen allemaal mee. Sommigen nemen deel, anderen hebben een rol in de formule of zijn beschikbaar voor advies. Uit enthousiasme zie je participanten ook opschuiven binnen die rollen. Een dubbele vorm van sociale innovatie dus. Er wordt gestuurd op het enthousiasme en de drijfveren van de deelnemers, wat leidt tot maatschappelijk verantwoord ondernemerschap op basis van integriteit, innovatie en duurzaamheid.”

Desiree Sormani, deelnemer van de Masterclass

Desiree Sormani, en deelnemer van de Masterclass “Goed bestuur in het MKB”
“Verder vond ik het boeiend dat veel ervaringen van waar het mis kan gaan minder in inhoud zitten maar vooral in relatie en communicatie. Inhoudelijke kennis van de bedrijfstak blijft uiteraard ook van belang doch de menskant is cruciaal. Vertrouwen zit er telkens onder. Besturen is steeds actiever geworden, de risico’s worden groter, de veranderingen gaan veel sneller, vooruitkijken is moeilijker, er is steeds meer aandacht voor beheersing.”

Erik Arkesteijn en Saskia van Alphen, KNHM participaties

We hebben met Next Level MKB gewerkt aan een governance model voor onze en participatie- en leningenportefeuille. Omdat het veelal gaat om bewonersinitiatieven met een maatschappelijke doelstelling vroeg dat best wat creativiteit en maatwerk. Karin beweegt goed mee met de dynamiek van onze praktijk en doet wat ze predikt; tegenbewegen. Wanneer wij teveel de harde kant van governance benadrukten, sprong zij op het impact-paard en andersom. De uitkomst wordt voor ons een mooie leidraad voor versterking en beheer van de initiatieven in onze portefeuille.