Next Level waardegroei

Kies de best passende manier van waarde- en impactgroei.

Er zijn meerdere wegen die naar onderscheidende waarde leiden. Welke je kiest hangt van je doel en de keuzes die maakt in je bedrijf. We schetsen de drie “snelwegen”. Je kunt ze in combinatie inzetten, vaak zien we dat de keuze voor één dominante route hierbij het succesvolste is.

 

Waardegroei is extra relevant in een aantal situaties

Waardegroei is vooral gericht op lange termijn. Het ondernemend inspelen op situaties is echter heel wezenlijk om de opgebouwde waarde te kapitaliseren of te beschermen.

– versneld schalen of ‘investor ready’ maken van je bedrijf.
– het (versneld) ‘verkoopklaar’ maken van je bedrijf.
– de doorstart na een crisissituatie.
– het integreren van overgenomen bedrijven.
– het voorbereiden van een overdracht.
– grote herstructurering en herfinanciering.

snelle waardegroei bedrijf

Op welke ondernemers richten wij ons vooral?

Wij richten ons op ondernemers met ambitie die hun grenzen willen verleggen. Er zijn heel veel goede ondernemers in Nederland die helemaal niet hip hoeven te zijn of in de krant willen staan. Maar die stap voor stap, met vallen en opstaan, een prachtig bedrijf neerzetten. Met een balans tussen vakmanschap, ondernemerschap, traditie en innovatie bouwen ze met hun team aan waarde.

Een typering

Bedrijven in de techniek, bouw -en maakindustrie.
Nichespelers in de handel en zakelijke dienstverlening.
Lokaal gewortelde (netwerk)bedrijven met een internationale ambitie.
Omzet vanaf 750.000 euro, geen start-ups.

Hoe werken we?

  • praktisch, resultaatgericht en pragmatisch,
  • persoonlijk en vertrouwd,
  • ondernemers leren van elkaar,
  • innovatief, grensverleggend en relevant,
  • regie ligt altijd bij de ondernemer, onze aanpak is altijd maatwerk.

 

Wil je meer weten over onze aanpak?

Testimonials

Default Avatar55
Jan Plant
Next Level sparringpartner en MKB ondernemer

Als DGA heb ik al jaren de praktische meerwaarde ondervonden van een regelmatig klankbord. Toen ik dus de kans had om de Masterclass van de Next Level MKB te volgen was ik gelijk enthousiast. Het is een prima manier om er achter te komen wat goed bestuur en het organiseren van je tegenkracht voor je eigen organisatie kan betekenen en hoe je...

Lees hier alle testimonials, onze klanten vertellen het beter als wij zelf.