Professioneel netwerken, borrelen of waardecreatie?

Een uitweg uit de spraakverwarring over netwerken! Welke typen professionele netwerken zijn er?

Eén ding vooraf: we hebben het hier niet over informele netwerken, uitermate belangrijk in het MKB, maar over professionele netwerken. Ook deze kennen vele verschijningsvormen, het is handig om hier enige structuur in aan te brengen. Professionele ondernemersnetwerken vertrekken van twee verschillende uitgangspunten. Beiden leiden tot uitermate verschillende netwerken, met andere succesvariabelen en inrichting.

Wat is het doel van je netwerk?

  • – is je doel gericht op innovatie of op het slim exploiteren van bestaande business
  • – is het uitgangspunt een markt- en klantbehoefte of het slim benutten van resources (door delen of inkoop)

 

Aan de hand van het onderstaande “netwerkprofiel model” werken we de 4 netwerk typologieën verder uit.

Inside out (van binnen naar buiten)

Capaciteit: verbreden diensten of opschalen capaciteit.

Partijen zijn al dan niet complementair. Samenwerken vanuit het bestaande om je productie(capaciteit) of verkoop (kanalen/capaciteit) op te schalen of om een breder (aanvullend) producten- of dienstenpakket te kunnen bieden.

Context: bestaande bronnen combineren tot iets nieuws ( ‘omdat het kan’ / push)

Je creëert samen, vanuit ieders bestaande bronnen, kennis en kernkwaliteiten, voor en met elkaar een andere context en daarmee kansen voor innovatie (slim combineren van het bestaande = innoveren). Vaak crossovers tussen sectoren. Leidt tot nieuwe waarde proposities en nieuwe producten en diensten. Gebeurt vooral door pro-actief partijen aan de randen van de eigen netwerken of heel andere netwerken op te zoeken.

Outside in (van buiten naar binnen)

Constructie: klant of markt vraagt, “regel het beter” (pull)

De markt of klant vraagt, met het oog op betere kwaliteit , regelgeving en/of lagere kosten, om een betere of slimmere samenwerking in de keten, in een sector of van een aantal (toeleverende) bedrijven. Integrale oplossingen. Voorbeelden: vleesketen (beter waarborgen kwaliteit), verpakkingsconvenant (milieu), gezamenlijke inkoop energie, pool onderlinge in- en uitleen van medewerkers, etc.

Creatie: ontwikkelen vanuit klantvraag, “wat de klant wil”.

Samen doelbewust iets nieuws ontwikkelen vanuit een markt-, klant- of maatschappelijke vraag of behoefte.  Voorbeelden: complex/samengesteld vraagstuk (zoals maatschappelijk thema als obesitas, koelhuis van de toekomst, langer thuis wonen), waar elke partner vanuit expertise een bijdrage aan levert. Het gezamenlijk vermarkten van dit concept is de kernuitdaging.

Ontwikkel je netwerkstrategie

Netwerken ontwikkelen zich, deze dynamiek is hun bestaansgrond. Zo kunnen gespecialiseerde mkb-ers denkkracht en bronnen bundelen om een klantvraag in te vullen met een nieuw product of dienst. Dit is vaak gedreven door het vak of de techniek; innoveren vanuit ‘wat er kan’. Wordt deze succesvol gekoppeld aan klant- en marktvragen (pull), dan schuift deze samenwerking al gauw op naar rechtsboven. Bijvoorbeeld bestaande producten in nieuwe markten, bestaande technologieën in nieuwe toepassingen en andere markten. Voorbeelden hiervan: serious gaming, Senseo (begon ooit in de kwadrant capaciteit en bewoog van creatie naar constructie).

Elk van deze netwerken vereist andere kwaliteiten en type besturing. Een op innovatie gericht netwerk functioneert wezenlijk anders dan een netwerk gericht op exploitatie.

Maak een netwerkportfolio

Je kunt met behulp van het model een profiel en portfolio maken van je netwerken en je positie daarin. Van daaruit kun je keuzes maken en focus aanbrengen.

  • – wat is je huidige positie? wat is het doel van je bedrijf? welke waarde wil je creëren en voor wie?
  • – welke ontwikkeling heb je voor ogen?
  • – hoe passen de bestaande netwerken in deze ambitie? welke sluiten aan bij de kracht van je bedrijf of verminderen risico’s? of wil je juist zaken uitbesteden binnen het netwerk?
  • – hoe kun je netwerkstrategie en -management professionaliseren en ontwikkelen op basis van deze (nieuwe) focus?
  • – hoe is het businessmodel voor jou en voor het gehele netwerk?
  • – wat is daar voor nodig?
  • – past dit nog in de visie en plannen van de individuele partners?

 

Eén ding is in ieder geval heel helder, als je altijd alles wilt zijn dan bereik je heel weinig. Zeker niet in een netwerk. Zonder regie en keuzes een potentiële energie-slurper!

Het is onze ervaring dat het succesvol ondernemen in netwerken kansrijk is, maar voor veel MKB ondernemers een zoektocht is. Lees hier onze artikelen over waarde creatie in netwerken, hier gaan we nader in op deze zoektocht en geven we tips om een aantal keuzes weloverwogen te maken.

Wil je meer weten over strategische inzet van netwerken neem contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *