Skip links

CFO as a service voor het MKB

CFO as a service: jouw financiële sparringpartner.

CFO as a service, een Chief Financial Officer, wat doet zo iemand nou precies en dat klinkt wel heel erg corporate. Wat voegt zo iemand toe aan mijn MKB bedrijf?

Een CFO is een pro-active en strategische sparring partner op financieel gebied, voor directie, aandeelhouders en toezichthouders. Hier staan de belangrijkste taken van een CFO op een rij.

CFO as a service is een prima oplossing voor veel groeiende MKB bedrijven

Als klein tot middelgrote bedrijf of scale up kun je een CFO as a service (een dienst) inkopen, een prima en flexibel alternatief voor een vaste financiële man/vrouw. Deze zijn vaak te duur als ze het goede niveau hebben, of wel betaalbaar maar niet met het goede niveau. Vaak zie je ook dat goede financiële personen bij een kleinere MKB onderneming snel uitgekeken zijn zodra alles is ingericht en het rondje rond de kerk start. Ons service abonnement zorgt ervoor dat jouw financiële organisatie en sturing klaar is voor de next level.

Direct naar je doel

Je bedrijf groeit.
Je kunt of wilt nog niet een full time financieel team inzetten.
Je wil flexibiliteit en professionaliteit.

Pro-actieve bijdrage aan korte termijn resultaat én lange termijn waardeontwikkeling!

Naar het aanbod.

Succesvolle ondernemers hebben ook cijfermatig de regie.

Strakke sturing op korte en lange termijn financieel resultaat is wezenlijk voor ieder MKB bedrijf. Niet altijd de grootste hobby van veel ondernemers. Wij kennen menig prachtig MKB bedrijf dat door het onderschatten van financiële risico’s aardig op de koffie kwam. Want MKB bedrijven veranderen snel,  juist dan komen financiële verrassingen uit onverwachte hoeken.

Herfinanciering, snelle groei, cash flow problemen, overnames, twistpunten tussen eigenaren of partners, een grote investering, keuze voor een nieuw ERP systeem. Dat vereist stevig financieel overzicht en inzicht om de juiste beslissingen te nemen, vaak ook onder hoge druk. Kennis en ervaring die je als ondernemer niet altijd zelf wil of kan hebben.

Het is daarom zaak de juiste mensen en de juiste kwaliteiten naar binnen te halen en zelf als ondernemer de regie te houden.

De CFO as a service van Next Level MKB is jouw Chief Value Officer.

CFO as a service voor jouw groeiend MKB bedrijf: hoe werkt het?

Flexibel abonnement, jouw CFO as a service.

We gaan uit van een lange(re) termijn commitment en werken met een maand service abonnement met een vast gemiddeld bedrag. Dat is per maand opzegbaar en aanpasbaar. We hebben drie abonnementsvormen met een logische opbouw, die je ook gecombineerd kunt inzetten. We kijken eerst goed met elkaar wat er nodig is en wie daarbij past. Wij zijn geen accountant, dus we gaan ervan uit dat de verantwoording, de jaarrekening en aangiftes bij deze persoon in goede handen zijn.

Waar nodig kunnen de specialisten uit ons next level waardeteam op specifieke uitdagingen worden ingezet. We ontzorgen je en nemen jouw team mee in de aanpak, zowel uitvoerend als adviserend.

Jouw financiële sparring partner bij waardegroei, waardeherstel, waardeoverdracht.

Vaak wordt ons CFO as a service abonnement met een extra doelstelling ingezet, gericht op de bovenstaande 3 manieren van waardeontwikkeling. Dat nemen we natuurlijk mee in het profiel en in de opdrachtomschrijving.

Desgewenst combineren we de inzet van een CFO met het inzetten van een sparringpartner of mentor, die jou als ondernemer met raad en daad bijstaat.

Koers naar optimaal financieel resultaat met onze maand service abonnementen.

Kies het service abonnement dat waarde toevoegt aan jouw bedrijf. Optimaal flexibel. We starten altijd eerst met een quick scan om te kijken wat er echt nodig en welke zaken je al op orde hebt.

Juiste en actuele cijfers. Jouw financiële administratie en organisatie op orde: actueel, digitaal en betrouwbaar.
 • Jouw financiële administratie klopt cijfermatig.
 • Jouw financieel administratieve organisatie zit goed en efficient in elkaar.
 • Jouw financiële processen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Je voorkomt fouten en onnodig werk.
 • Vraagbaak voor jouw administratieve medewerkers.
 • Tijdige en betrouwbare stuurinformatie.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW
Grip op resultaat. Analyse, rapportage en dashboard over jouw financiële performance. Persoonlijk advies en ondersteuning bij analyse en maatregelen.
 • Heldere doelen. Actueel inzicht in de belangrijkste resultaat indicatoren.
 • Actueel inzicht in cash flow en liquiditeit.
 • Financiële rapportage en -analyse met visueel krachtige dashboards en monitoringtools.
 • Persoonlijk advies en ondersteuning bij jouw dagelijkse financiële management en -sturing.
 • Begeleiding en vraagbaak voor de medewerkers op jouw administratie.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW
Sturen op waardegroei. Jouw part time CFO als strategisch financieel sparring partner in jouw MT/bedrijf.
 • Part time CFO in jouw directie of MT. Tijdsinzet is flexibel, vanaf 1 dag per maand.
 • Vanuit de eigenaar- en exit strategie vormgeven van goede financiële structuur en -afspraken tussen eigenaren en partners.
 • Advies en maatregelen inzake strategische risico’s en waarde versnellers.
 • Strategisch financieel advies over investeringen, herstructurering, financiering en strategische beslissingen. Scenarioanalyse over impact op de financiën (en waarde) van het bedrijf.

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Wat onze klanten zeggen over hun service abonnement.

Nadat Next Level MKB ons geholpen heeft om een moeilijke periode door te komen hebben wij besloten om een service abonnement te nemen.

Dit service abonnement houdt in dat de mensen van Next Level MKB op de achtergrond mijn administratie monitoren en waar nodig corrigeren.

Periodiek hebben we overleg over de cijfers, ik wordt geholpen met mijn liquiditeitsplanning en wanneer ik er behoefte aan heb kan ik voor advies altijd bellen.

Met name de zekerheid dat mijn cijfers juist zijn, de grip op mijn liquiditeit, en het hebben van een aanspreekpunt waarmee ik altijd kan sparren heeft mij als ondernemer het afgelopen jaar veel rust gegeven. Hierdoor kan ik mij weer veel meer richten op de dagelijkse gang van zaken.

Dick Peek
directeur Peek Metaalkonstrukties BV

Ik ben inmiddels 58 en wil vroegtijdig de juiste keuzes maken. Mogelijk wil mijn zoon het bedrijf overnemen. Daar zijn allerlei fiscale mogelijkheden voor die je al in een vroegtijdig stadium in gang moet zetten. Dat bleek recent uit een gesprek met onze interim CFO van Next Level MKB. Bij de financiële analyse bleek dat er ook privé een aantal zaken goed moeten worden geregeld. Ik wil niet dat mijn andere kinderen worden achtergesteld. Ik heb hiervoor een tijdspad uitgezet, waarbij ik ermee rekening hou dat mijn zoon toch nog een andere keuze maakt.

Daarnaast zijn we bezig om mijn bedrijf  financieel slimmer te (her)structureren. Verschillende type bedrijfsactiviteiten brengen we in aparte BV’s onder. Ze hebben een ander businessmodel en risicoprofiel. Onze bedrijfsadministratie en het inzicht dat we hebben in ons financieel resultaat is stevig aangepakt samen met onze nieuwe financiële man. Verder is er een indicatieve waardebepaling uitgevoerd, die mij nogal wat eye openers opleverde. Door het service abonnement van Next Level wordt onze financiële organisatie en besluitvorming geprofessionaliseerd. Het is laagdrempelig en hands on. Dat willen we ook zo.

Werk aan de winkel! Ik heb er plezier in om op deze manier met mijn bedrijf aan de gang te gaan. Ook met het oog op mijn kinderen. Dat had ik als techneut nooit gedacht.

Arie-Jan Boomsma
Boomsma groep

Direct door naar.

Wil je meer weten of direct aan de slag?

Jouw bedrijf meer waard. Aan de slag!

De financiële waarde van mijn bedrijf optimaliseren.

Onze diensten gericht op waardegroei.

Actuele inspiratie en kennis over waardegroei.

Jouw grip versterken op korte en lange termijn (financiële) waardegroei?

Ons CFO as a service abonnement biedt jou een toplevel strategische sparring partner.

 

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641

Bart van Heeswijk
06-22904844
  Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.