Voor ondernemers

Meerdere rollen in je MKB bedrijf

Als MKB ondernemer combineer je vaak verschillende rollen om jouw bedrijf naar het next level te brengen.

Je werkt in je bedrijf
Je bent actief en (al dan niet als directeur of als manager) verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken  in je bedrijf. En als het nodig is steek je ook de handen uit de mouwen. Je zorgt dat de resultaten gehaald worden.

Je werkt aan je bedrijf
In je rol als bestuurder ben je voortdurend bezig om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen en hiervoor werk je nauw samen met alle betrokkenen (stakeholders) in en rond je bedrijf. Je kijkt naar de toekomst en handelt op basis van de kansen en risico’s die van daaruit impact hebben op je bedrijf.

Je bent aandeelhouder of financier
Als eigenaar of financier zoek je op zowel korte als langere termijn naar (financieel) rendement en waarde creatie als beloning voor je inspanningen en investeringen. Ook wil je goed weten met welke risico’s je rekening dient te houden.

Je bent sparringpartner, raad van advies of commissaris
Je kunt ook actief zijn als sparringpartner/raad van advies (informeel) of commissaris (formeel) van je bedrijf. Zo draag je op gepaste afstand wezenlijk bij aan de ambities en doelen, juist als het spannend is of wordt.

Dat is dus dagelijks schakelen tussen deze rollen en perspectieven. Daarin zit één van de grote verschillen met corporate bedrijven waar deze rollen meestal gescheiden zijn.

groep

Professioneel bestuur legt de basis onder je ondernemerssucces

De essentie van het ondernemerschap in de éénentwintigste eeuw is het reactievermogen:
slim inspelen op trends in de markt, de concurrentie, technologische ontwikkelingen en de wereldwijde economie. Als een moderne ondernemer is het niet langer genoeg om in je bedrijf te werken.
Je moet ook aan je bedrijf werken. En als een generaal het overzicht behouden over het dynamische speelveld in en rond je bedrijf. Het professionaliseren van je bestuur is een wezenlijke rol van iedere ondernemer. Zo is je bedrijf steeds is staat in te spelen op de uitdagingen van nu en de toekomst. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk kan dit proces erg weerbarstig zijn.

Alle succesvolle MKB bedrijven zijn dynamisch maar het slim inspelen op deze dynamiek maakt succesvol ondernemerschap. Het kost tijd om de juiste structuren en processen hiervoor op te zetten. Het houden van een goede balans tussen stabiliteit (discipline) en innovatie (verandering) is hierbij de grootste uitdaging.

Goed bestuur legt de stabiele basis voor succesvol en dynamisch ondernemerschap.

James C. Collins,

“Greatness is not a function of circumstance. Greatness, it turns out, is largely a matter of conscious choice, and discipline.”

Ontwikkel jezelf als ondernemer en professionaliseer je bestuur

Wij helpen MKB ondernemers om vanuit deze verschillende perspectieven en rollen succesvol te zijn.

Default Avatar55
Jan Plant
Next Level sparringpartner en MKB ondernemer

Als DGA heb ik al jaren de praktische meerwaarde ondervonden van een regelmatig klankbord. Toen ik dus de kans had om de Masterclass van de Next Level MKB te volgen was ik gelijk enthousiast. Het is een prima manier om er achter te komen wat goed bestuur en het organiseren van je tegenkracht voor je eigen organisatie kan betekenen en hoe je...

Lees hier alle testimonials, onze klanten vertellen het beter als wij zelf.