Versnelde waardegroei van jouw bedrijf

Kies jouw stappen naar versnelde waardegroei van jouw bedrijf. Jouw bedrijf (altijd) verkoopklaar.

Je werkt met jouw team hard in en aan je bedrijf. Haal je eruit wat erin zit? Bouw je waarde op in je bedrijf en is deze waarde bestand tegen een stootje? Is je bedrijf klaar voor echte impact en waardegroei?

Dat zijn gewetensvragen voor iedere ondernemer, die te vaak ondersneeuwen in de dagelijkse praktijk. Met ons waarde programma zorg je ervoor dat jouw investeringen in tijd, passie en geld echt tot waarde en rendement leiden. In geld, in impact én in voldoening. Zo doen wij dat:

Maatwerk, jij hebt de regie.

Doelgerichte, unieke en beproefde aanpak.

Optimaal flexibel.

Aan de slag met versnelde waardegroei van jouw bedrijf?

Wil je serieus aan de slag met versnelde waardegroei of het verkoopklaar maken van je bedrijf? In een gesprek kunnen we kijken wat er voor jou en je bedrijf wel of juist niet werkt.

Stel jouw persoonlijke waardegroeiplan samen op basis van de onderstaande elementen.

Oriënterend waardegesprek

1. Oriënterend waardegesprek.

In dit gratis gesprek verkennen we de mogelijkheden en ambities voor de waardegroei van jouw bedrijf.  Zo kun je je een goed eerste beeld vormen van de beste aanvliegroute en de impact voor jou en je bedrijf.

Wij hebben op basis van veel praktijkervaring de waardegroeipiramide© ontwikkeld waarmee je snel inzicht krijgt en regie kunt nemen. Meer weten? In deze blog kun je meer lezen over de opbouw van waarde in je bedrijf.

Resultaat:

Inzicht in mogelijkheden voor waardegroei van je bedrijf.

Eerste onafhankelijke feedback op je ambitie en plan.

In onze gratis MKB bibliotheek vind je veel goede artikelen en tips over succesvol ondernemen, innovatie, goed bestuur en een uitgebreide whitepaper over waardegroei.

Een goede voorbereiding is het halve werk

2. Waarde quick scan en (indicatieve) waardebepaling.

Voordat we goed voorbereid starten met waardegroei brengen we eerst onafhankelijk de situatie vanuit verschillende perspectieven in kaart. Dat doen we door middel van een aantal gesprekken, het bestuderen van achtergrondmateriaal. In overleg voeren we ook een (indicatieve) waardebepaling uit. Zo kennen we de financiële uitgangssituatie en de benodigde maatregelen die (versneld) waarde creëren. De input van beide scans nemen we mee in de agenda voor het vervolg, zo komen we sneller tot de essentie. Na de quick scan en/of waardebepaling beslis je over het best passende vervolg.

Resultaat:

Onafhankelijk input op de agenda en aanpak voor de strategische waardegroei van je bedrijf.

Indicatieve waardebepaling geeft inzicht in potentie en maatregelen voor financiële waardegroei.

Maak je waardeplan

3. Waardegroei kick-start workshop.

In deze goed voorbereide workshop krijg je:

 • een goede eerste introductie in de systematiek van het opbouwen van essentiële bedrijfswaarde,
 • je past het toe op je bedrijf en je hebt daarna meteen inzicht in jouw belangrijkste kansen en uitdagingen.
 • op basis hiervan zet je de vervolgstappen die passen bij jouw uitdaging.

 

Deze workshop verzorgen we bij jouw bedrijf of netwerkorganisatie. Zo kun je de belangrijkste betrokkenen  in en rond je bedrijf vanaf de start actief betrekken.

Resultaat:

Alle betrokkenen vanaf de start actief met een heldere aanpak.

Eerste opzet van jouw waardeplan.

Realisatie van jouw waardeplan.

4. Waardegroei programma™

Als je serieus en intensief aan de slag wil met jouw bedrijf, dan past een 1 op 1 waardegroei programma. Er zijn natuurlijk slimme wetmatigheden, maar ieder MKB bedrijf is anders. We kiezen daarom met elkaar de aanpak en het doel dat werkt.

 • Maak jouw bedrijf versneld klaar voor (waarde)groei. Leg het duurzame fundament onder jouw waarde.
 • Identificeer de unieke waarde elementen waarop je wil excelleren.
 • Realiseer, kapitaliseer deze waarde en neem maatregelen om de waarde te beschermen bij tegenslag.
 • We doen dat met flexibele resultaatsprints van 4 maanden, zo houden we tempo en focus.
 • Waar nodig organiseren we in jouw bedrijf fastlane workshops™ over specifieke kennisgebieden rond waardegroei. Met de laatste inzichten en praktische tips die direct toepasbaar zijn in jouw bedrijf.

 

Op basis van persoonlijke intakes vullen we het programma definitief in. Door  persoonlijke begeleiding bij jouw specifieke uitdaging blijf je scherp.

Resultaat:

Doelgerichte, onderscheidende en duurzame waardeopbouw in je bedrijf.

Jouw bedrijf (altijd) verkoopklaar. Klaar voor schalen.

Regisseer waardegroei met jouw waardeteam.

5. Waardeteam™ voor jouw bedrijf

Wil je intensief in je eigen bedrijf aan de slag wil met (versnelde) waardegroei? Dan formeren we vanuit jouw routeplan een waardeteam™. Samen kijken we:

 • welke interne en externe expertise nodig is om jouw bedrijf naar het next level van waarde te brengen
 • we formeren een (intern) kernteam, met de smaakmakers uit jouw bedrijf. Zij krijgen vanaf de start een belangrijke rol. Zij dragen breed de waardegroei. We kijken met elkaar naar een evenwichtige en slimme samenstelling.
 • we vullen waar nodig dit team flexibel en selectief aan met specialistische externe expertise. Wellicht is het zinnig om één van onze ervaren Next Level sparringpartners actief in te zetten in jouw waardeteam.

Resultaat:

Jouw waardeplan is gedragen in het hele bedrijf. Jouw rol verandert van “hoofduitvoerder” naar regisseur.

Juiste samenstelling, expertise en ervaring van jouw waardeteam™ creëert versnelling in waardegroei en nieuwe mogelijkheden.

(Indicatieve) financiële waardebepaling van je bedrijf.

6. (Indicatieve) financiële waardebepaling.

Wil je (periodiek) weten of jouw inspanningen zich doorvertalen naar financiële waarde? Of nog belangrijker: wil je door slimme keuzes de financiële waarde van je bedrijf vroegtijdig en pro-actief optimaliseren?

Dat kan! Met een indicatieve waardebepaling maak je vroegtijdig de juiste financiële afwegingen en keuzes. Het is zaak om hier meteen een duidelijke relatie te leggen met je eigenaar- en exitstrategie. Heb je serieuze plannen om je bedrijf te verkopen? Dan raden we je een uitgebreide waardebepaling aan. We kunnen ook een second opinion verzorgen op waardebepalingen.

We hebben doorgewinterde kennis van financiële waardebepaling en -optimalisatie in huis, juist voor MKB bedrijven.

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Dan zetten we de kansen en mogelijkheden voor jou op een rij.

Resultaat:

Inzicht in de (potentiele) financiële waarde van jouw bedrijf en de opties om deze waarde te optimaliseren.

Jouw bedrijf financieel gezien verkoopklaar of ‘investor ready’.

Hans Rolloos:  “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het  een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van een mentor de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.