Skip links

Fastlane workshops

Fastlane workshops: actuele en toepasbare kennis gericht op MKB ondernemers.

Groei, dat klinkt heel mooi. Toch houdt het nogal wat in. Veel aspecten van je bedrijf worden geraakt en de ontwikkelingen gaan snel. Het is ondoenlijk om als ondernemer alle aspecten van je bedrijf tot in de volle diepte te doorgronden. Met onze fastlane workshops bieden we je daarom een snel en overzicht van de laatste ontwikkelingen, met inspirerende voorbeelden en met een directe doorvertaling naar de dagelijkse praktijk. Dat doen we voor die onderwerpen die relevant zijn voor waardegroei, -overdracht en herstel. Zo krijg je overzicht en kun je regie voeren. Onze fastlane workshops kunnen we ook in company binnen jouw bedrijf of netwerk verzorgen.

Actuele praktijkkennis.
Voor MKB ondernemers.
Direct toepasbaar.

Steeds op de hoogte.

Kies jouw fastlane programma

Onze fastlane workshops voor MKB ondernemers

Kies jouw programma van fastlane workshops.

We passen het aanbod van fastlanes regelmatig aan, altijd op basis van jullie vragen. De kosten van een workshop bedragen 395 euro (excl. BTW). Als je je voor 3 workshops tegelijkertijd aanmeldt dan is dat 995 euro (excl. BTW). Je kunt ook een gast of collega aanmelden om voor deze korting in aanmerking te komen. Wij laten jou ruim van te voren weten wanneer de workshops plaatsvinden. Alle workshops hebben vanuit verschillende perspectieven betrekking op waardegroei.

Onze docenten.

Onze fastlane docenten hebben ruime MKB ervaring, ze geven regelmatig les en hebben een duidelijke visie op hun vak.

waardegroei piramide

Naar jouw next level met onze fastlane workshops.

Staat jouw fastlane onderwerp er niet bij, neem dan contact met ons op, dan kijken we samen naar een oplossing.

Introductie waardegroei.

Optimaliseren bedrijfswaarde.

Persoonlijke én zakelijke groei.

Jouw innovatieportfolio.

Meer weten?

Digitaliseren kernprocessen.

Herstructurering bij groei en crisis.

Onderscheidende merkwaarde.

Crisismanagement voor ondernemers.

Het begint (en eindigt) altijd met jouw doel.

Wat wil je leren of bereiken met de fastlane workshop? Het kan zijn dat jouw bedrijf op een bepaald aspect versnelde groeistappen moet of wil zetten. Je kunt deze fastlane inzetten om, samen met jouw MT lid, hiervoor de nodige inhoudelijke bagage mee te krijgen. Na afloop zet je de nodige acties uit in je bedrijf. Het is ook mogelijk dat jij de fastlanes gebruikt om je als ondernemer steeds te ontwikkelen en op de hoogte wil blijven van actuele kennis.

We kunnen de workshops ook in company doen voor jouw bedrijf en medewerkers. Een hele mooie manier om ook je medewerkers mee te laten groeien met je bedrijf.

Kies vanuit jouw specifieke ontwikkeldoel het best passende programma. Hoe dan ook, we denken en doen graag met je mee! We hebben inmiddels veel ervaring over wat er wel en niet werkt. Die delen we met veel plezier.

We organiseren onze fastlanes op een centrale lokatie, van 15.30 tot 21.00. We houden rekening met de Corona bepalingen. En we verkiezen de persoonlijke interactie boven de digitale media.

We werken met groepen van 8 tot maximaal 14 personen. Als er te weinig deelnemers zijn, plannen we een nieuwe datum. Je kunt je kosteloos afmelden tot een week voor aanvang.

Fastlane 1: Introductieworkshop over waardegroei

In deze workshop starten we met de laatste trends op het gebied van bedrijfswaardering. We staan stil bij de verschillen tussen financiële-, strategische – en impactwaarde. Daarna komen de verschillende groeistrategieën gericht op waarde aan de orde. Dan maken we de stap naar de toepassing op jouw bedrijf. Dat doen we aan de hand van onze aanpak die je in staat stelt om de waarde van je bedrijf te identificeren, te bouwen, te beschermen en te kapitaliseren. Je maakt de eerste stap van je eigen waardegroeiplan. Dat doen we met praktische voorbeelden en met volop ruimte voor interactie.

Resultaat

Inzicht in nieuwe ontwikkelingen en manieren om naar de waarde van je bedrijf te kijken.

Je maakt een begin met het waardegroeiplan van jouw bedrijf.

Docent: drs Karin Kleingeld MM, oprichter en partner van Next Level MKB.

Fastlane 2: hoe optimaliseer ik de financiële waarde van mijn bedrijf?

In deze workshop zoomen we in op financiële waarde. We starten met een introductie van de verschillende manieren van waardebepaling. Om daarna vooral aandacht te besteden hoe jij als ondernemer deze waarde kunt beïnvloeden. Aan welke knopjes kun je draaien om de financiële waarde te optimaliseren en de risico’s te verminderen? Hierbij kijken we ook vanuit het perspectief van een mogelijke koper. En hoe zorg je ervoor dat je grip krijgt én houdt op waardeontwikkeling, bijvoorbeeld bij het nemen van belangrijke beslissingen. We zullen hierbij vele praktijkvoorbeelden presenteren vanuit onze jarenlange ervaring op dit gebied.

Tot slot staan we stil bij de impact hiervan op de financiële sturing van jouw bedrijf.

Resultaat

Inzicht in waardebepaling en manieren om deze waarde positief te beïnvloeden.

Eerste aanzet om jouw de sturing op financiële waardegroei in jouw bedrijf professioneel in te richten.

Docent: drs. Bart van Heeswijk MF, partner van Next Level MKB.

Fastlane 3: hoe groei ik en mijn team mee met mijn bedrijf?

De groei van je bedrijf verloopt vaak met een voorspelbare dynamiek. Jouw rol als ondernemer verandert hierbij steeds. We staan stil bij deze dynamiek en op de positieve en negatieve impact van jouw leiderschap bij deze veranderingen. Wat wordt er van je gevraagd en wat wil je? We leggen hierin ook meteen de directe relatie naar de waarde van je bedrijf. We lichten dit toe met herkenbare voorbeelden uit onze eigen ervaring.

Waardegroei is vooral een teamsport waarbij je de kernspelers rond de waarde ambitie mobiliseert. Het is goed te weten welke belangen hierbij spelen. Welk team is er nodig voor de volgende stap?

Resultaat

Inzicht in logische groeistappen van MKB bedrijven en de rol van jouw leiderschap daarbij. Inzicht in teamontwikkeling bij deze groeistappen. Het vroegtijdig onderkennen van signalen die wijzen op verstoring en de maatregelen die nodig zijn. Inzicht in de relatie tussen deze aspecten en de strategische en financiële waarde van je bedrijf.

Docent: drs Karin Kleingeld MM, oprichter en partner Next Level MKB

Fastlane 4: Onderscheidende waarde met jouw innovatieportfolio.

Het innovatief vermogen van je MKB bedrijf is wezenlijk bij het realiseren van strategische waarde. Het is ook een indicatie voor duurzame waarde, het steeds  pro actief slim inspelen op veranderende omstandigheden en kansen is essentieel.

Hoe zorg je dat je jouw innovatie systematisch aanpakt en het een logisch onderdeel maakt van jouw processen en bedrijfsvoering? En dat deze innovatie ook wezenlijk bijdraagt aan bedrijfswaarde? In deze workshop laten we je de verschillen manieren van innoveren zien. Je maakt het innovatieportfolio van jouw bedrijf. We geven je ook tips om dit succesvol met jouw team te doen.

Resultaat

Je maakt jouw innovatieportfolio. Je bouwt aan het proces om innovatie eenvoudig en succesvol met jouw team te integreren in jouw bedrijfsvoering.

Docent: hier komen we zsm op terug.

Fastlane 5: Het digitaliseren en schaalbaar maken van jouw kernprocessen.

Processen zijn de levensader van jouw bedrijf. Groei is allen mogelijk als jouw kernprocessen goed in elkaar zitten en zoveel mogelijk gedigitaliseerd zijn. Ze bieden de structuur en discipline die nodig is voor het schaalbaar maken van jouw bedrijf. Groei zonder deze optimalisatie leidt tot chaos, lagere klanttevredenheid, extra kosten en fouten. Dit kan ook bij klanten tot irritaties leiden.

In deze fastlane workshop kijken we naar de kernprocessen in je bedrijf. Dit zijn processen die vaak voorkomen en die van groot belang zijn voor de waarde van jouw bedrijf. We geven je handvaten om deze te optimaliseren en slim te digitaliseren. Daarbij gaan we in op de verschillende aanpakken en tools hiervoor.

Resultaat

Inzicht in de kernprocessen van jouw bedrijf.

Aanpak om deze processen te optimaliseren en digitaliseren.

Docent: hier komen we zsm op terug.

next level MKB

Fastlane 6: Het opbouwen van onderscheidende merkwaarde.

Het kiezen van een onderscheidende positionering met de bijbehorende merkwaarde is het fundament onder iedere groeistrategie. In deze fastlane workshop leggen we de koppeling tussen merkwaarde en bedrijfswaarde. Daarna gaan we aan de slag met jouw merkidentiteit. Deze is zowel intern als extern van groot belang. Het is het DNA van je bedrijf, het is wel zaak dat je dit consistent en aansprekend uitdraagt. Door middel van een creatieve en inspirerende workshop zet je de eerste stap hiervoor. We laten je mooie voorbeelden zien van MKB bedrijven die dit originele en succesvolle manieren hebben toegepast.

Resultaat

Inzicht in het belang van merkwaarde voor jouw bedrijfswaarde. Aan de slag met jouw merkpositionering.

Inspirerende kick start van het opstellen en uitdragen van jouw merkverhaal.

Docent: Gijs de Beus, strategie partner van onze businesspartner Friends and Foes.

Fastlane 7: Herstructurering bij waardeherstel of snelle groei.

Herstructureren betekent dat je jouw bedrijf fundamenteel moet reorganiseren om veranderende uitdagingen succesvol aan te gaan. Wij zien twee situaties waarin dit relevant is. Dat is bij het starten van een nieuwe groeifase en bij waardeherstel in crisissituaties. Dat kan ook naar aanleiding van de impact van COVID-19 op jouw bedrijf. Je bedrijfsstructuur, besturing en financiële organisatie moet stevig op de schop, vaak met personele consequenties.

In deze fastlane gaan we in op de verschillende manieren van herstructurering . Daarna kijken we naar de aanpak die een succesvolle herstructurering kenmerkt. Hierbij maken we onderscheid tussen een groei of crisis situatie. Je kunt jouw uitdagingen meteen inbrengen in de workshop.

Resultaat

Inzicht in de bijdrage van herstructurering aan succesvolle waardegroei-, overdracht en herstel. Kenmerken van een succesvolle aanpak.

Je kunt jouw uitdaging inbrengen in de fastlane workshop.

Docent: drs. Bart van Heeswijk MF, partner van Next Level MKB.

crisis management

Fastlane 8: Crisismanagement voor ondernemers.

Crisismanagement hoort bij succesvol ondernemerschap. Als we terugkijken zijn er al vele crises, groot en klein, geweest. De huidige COVID-19 crisis is heftig en heeft op korte en lange termijn stevige implicaties. Kansen en bedreigingen komen samen. Je moet maatregelen nemen om op korte termijn te overleven en op middellange termijn optimaal voorgesorteerd te staan op de “nieuwe wereld”. Crisismanagement is hierbij een wezenlijke vaardigheid voor iedere ondernemer. In deze fastlane workshop krijg jij van experts een spoedcursus crisismanagement. Met tips, valkuilen en voorbeelden en praktijkcasussen. Direct toepasbaar.

Resultaat

Inzicht in signalen, snelle analyse(methoden) van de situatie.

Overzicht van succesvolle interventies. Hoe ziet een crisisplan eruit? Aandachtspunten, tips en valkuilen bij crisismanagement.

Aandacht voor speciale thema’s. Hoe gaan je om met belanghebbenden rond je bedrijf? Hoe houd je grip op liquiditeit en financiering?

Wellicht is onze fastlane workshop over herstructurering ook interessant voor jou.

 

Docent: drs Bart van Heeswijk MF, partner van Next Level MKB. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met crisismanagement en corporate recovery.

Direct door.

Ben je aan het denken gezet of wil je aan de slag met jouw bedrijf? Dit is wat Next Level MKB voor jou kan betekenen.

Jouw route naar versnelde waardegroei

MKB bibliotheek

Actuele kennis over waardegroei

Wat zeggen onze klanten over ons?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je hier aan!

Naar jouw next level met onze fastlane workshops.

Stuur ons een mail met je contact- en factuurgegevens en de fastlane workshop(s) van jouw keuze. We nemen dan contact met je op voor het vervolg. Heb je nog vragen of voorstellen, neem dan contact op met onze waardepartners.

Karin Kleingeld
06-44068641

Bart van Heeswijk
06-22904844
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.