Skip links

5-stappen waardegroeiplan

Kies jouw route met het 5-stappen waardegroeiplan.

Je werkt met jouw team hard in en aan je bedrijf. Haal je eruit wat erin zit? Bouw je waarde op in je bedrijf en is deze waarde bestand tegen een stootje? Is je bedrijf klaar voor echte impact en versnelde waardegroei?
Dat zijn gewetensvragen voor iedere ondernemer, die te vaak ondersneeuwen in de dagelijkse praktijk. Met ons waardegroeiplan zorg je ervoor dat jouw investeringen in tijd, passie en geld echt tot waarde en rendement leiden. In geld, in impact én in voldoening.

Optimaal flexibel.
Jij hebt de regie.
Beproefde aanpak.

Duurzame (impact)waarde.

Neem contact op

Kies jouw route naar groei.

Waardegroei, waardeoverdracht én waardeherstel

Er zijn meerdere manieren om jouw waardegroeiambities te realiseren. Ze kunnen zelfs tegelijkertijd toegepast worden!

Waardegroei vanuit de eigen kracht van jouw bedrijf.

Waardegroei door het verkopen van je bedrijf of door het zelf doen van overnames.

Waardereset: het nemen van daadkrachtige maatregelen om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen. Bij groei, bij ingrijpende strategische veranderingen of bij zwaar weer.

Het begint (en eindigt) altijd met jouw ambitie.

We kijken vanuit meerdere perspectieven naar de waarde optimalisatie van je bedrijf. Jij kiest altijd welke waarde jij als uitgangspunt neemt.

 • Financiële waarde: we geven je inzicht in de waarde van je bedrijf en hoe je deze kunt beïnvloeden.
 • Impact waarde: in toenemende mate is de bijdrage die je bedrijf levert aan maatschappelijke uitdagingen van belang voor de waarde van je bedrijf.
 • Strategische waarde: deze waarde staat (vaak) niet op de balans, maar speelt een belangrijke rol bij overnames. Door middel van onze Waardepiramide krijg je grip op de factoren die deze waarde bepalen.

Wij hanteren een unieke, beproefde en heel begrijpelijke methode van waardegroei, die jou als ondernemer in staat stelt de regie te nemen op de route naar jouw next level waarde. Je kunt er hier meer over lezen.

5 stappen die werken.

Op basis van jouw doel, ambitie en het DNA van je bedrijf kiezen we de modulaire aanpak die het beste werkt. Uitgangspunt is blijvende en onderscheidende waardegroei. We adviseren altijd een goede analyse vooraf, op basis van een duidelijke ambitie. Deze investering betaalt zich altijd terug in een slim en gedragen waardestrategie, -plan én realisatie. Succes = 20% strategie en 80% executie!

Meer weten over de modules, lees hier verder!

01. Waardegroei quickscan

Op basis van jouw ambitie doen we een eerste inventarisatie van risico’s en potentie. Deze is gericht op strategische én financiële waardegroei.

02. Het waardegroei plan

Strategisch waardegroeiplan met daaruit voortvloeiende keuzes. Indicatieve waardebepaling.

03. Team kick- start

Verrijking van het waardegroeiplan met jouw kernteam. Mobiliseren en kick-starten team en netwerk.

04. Focus en waardesprints

Realisatie waardegroeiplan in doelgerichte resultaatsprints van 2-4 maanden.

05. De waardemonitor

Monitoren realisatie waardedoelen, waar nodig bijsturen. Regelmatige reflectie.

Nieuwsgierig?

Ga aan de slag met waardegroei in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
  Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.

  Direct door.

  Ben je aan het denken gezet of wil je aan de slag met jouw bedrijf? Dit is wat Next Level MKB voor jou kan betekenen.

  Jouw route naar versnelde waardegroei

  MKB bibliotheek

  Actuele kennis over waardegroei

  Wat zeggen onze klanten over ons?

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief