Skip links

5-stappen waardegroeiplan

Kies jouw route met het 5-stappen waardegroeiplan.

Je werkt met jouw team hard in en aan je bedrijf. Haal je eruit wat erin zit? Bouw je waarde op in je bedrijf en is deze waarde bestand tegen een stootje? Is je bedrijf klaar voor echte impact en versnelde waardegroei?
Dat zijn gewetensvragen voor iedere ondernemer, die te vaak ondersneeuwen in de dagelijkse praktijk. Met ons waardegroeiplan zorg je ervoor dat jouw investeringen in tijd, passie en geld echt tot waarde en rendement leiden. In geld, in impact én in voldoening.

Optimaal flexibel.
Jij hebt de regie.
Beproefde aanpak.

Duurzame (impact)waarde.

Neem contact op

5-stappen waardegroeiplan, altijd maatwerk!

Waardegroei, waardeoverdracht én waardeherstel

Wij finetunen het waardegroeiplan altijd op basis van de situatie. Er zijn immers meerdere routes naar waardegroei mogelijk of noodzakelijk.

De 5 basisstappen van het plan zul je steeds herkennen. De inhoudelijke invulling en de mate van urgentie verschilt.

Waardegroei vanuit de eigen kracht van jouw bedrijf.

Waardegroei door het verkopen van je bedrijf of door het zelf doen van overnames.

Waardeherstel: het nemen van daadkrachtige maatregelen om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Unieke aanpak geeft jou de regie.

Wij hanteren hierbij een unieke en heel begrijpelijke aanpak, die jou als ondernemer in staat stelt de regie te nemen op de route naar jouw next level. Je kunt er hier meer over lezen.

5 stappen die werken.

Op basis van jouw doel, ambitie en het DNA van je bedrijf kiezen we de aanpak die het beste werkt. Uitgangspunt is blijvende en onderscheidende waardegroei.

01. Waardegroei quickscan

Op basis van jouw ambitie doen we een eerste inventarisatie van risico’s en potentie. Deze is gericht op strategische én financiële waardegroei.

02. Het waardegroei plan

Strategisch waardegroeiplan met daaruit voortvloeiende keuzes. Indicatieve waardebepaling.

03. Team kick- start

Verrijking van het waardegroeiplan met jouw kernteam. Mobiliseren en kick-starten team en netwerk.

04. Focus en waardesprints

Realisatie waardegroeiplan in doelgerichte resultaatsprints van 2-4 maanden.

05. De waardemonitor

Monitoren realisatie waardedoelen, waar nodig bijsturen. Regelmatige reflectie.

Het begint (en eindigt) altijd met jouw doel.

We kijken vanuit meerdere perspectieven naar de waarde optimalisatie van je bedrijf. Jij kiest altijd welke waarde jij als uitgangspunt neemt.

  • Financiële waarde: we geven je inzicht in de waarde van je bedrijf en hoe je deze kunt beïnvloeden.
  • Impact waarde: in toenemende mate is de bijdrage die je bedrijf levert aan maatschappelijke uitdagingen van belang voor de waarde van je bedrijf.
  • Strategische waarde: deze waarde staat (vaak) niet op de balans, maar speelt een belangrijke rol bij overnames. Door middel van onze Waardepiramide krijg je grip op de factoren die deze waarde bepalen.
waardegroei piramide

Stap 01: Waardegroei quickscan

Voordat we goed voorbereid starten met waardegroei, brengen we eerst onafhankelijk de bestaande situatie vanuit verschillende perspectieven in kaart. Altijd vanuit jouw ambitie. Dat doen we door middel van een aantal gesprekken en het bestuderen van achtergrondmateriaal. Ook analyseren we de financiële performance en -structuur van je bedrijf vanuit waarde perspectief. Lees hier meer over onze waardegroei quick scan.

Resultaat

Onafhankelijke input op de agenda en aanpak voor de strategische waardegroei van je bedrijf.
Financiële analyse geeft snel inzicht in de potentie en maatregelen gericht op financiële waardegroei.

Stap 02: Het waardegroeiplan

Het waardegroeiplan is het uitgewerkte routeplan op weg naar jouw waarde doel. Het geeft duidelijk aan welke keuzes er dienen te worden gemaakt. Dat doel kan gericht zijn op waardeoverdracht, waardeherstel of waardegroei. Elk van deze routes vereist een andere aanpak.

De tijdshorizon en de mate van urgentie bepalen voor een belangrijk deel de invulling.

Resultaat

Doelgerichte, onderscheidende en duurzame waardegroei, – overdracht of herstel in je bedrijf.

Door een indicatieve waardebepaling heb je een goed eerste inzicht in de waarde van je bedrijf. We brengen meteen de risico’s en potentie voor waardegroei in kaart.

Stap 03: Team Kick - Start

Waardegroei is een teamsport waarbij je de kernspelers rond de waarde ambitie mobiliseert. Het is goed te weten welke belangen hierbij spelen. Het is zaak om als eigenarenteam eenduidige keuzes en afwegingen te maken. Afhankelijk van je doel kunnen behalve (top)medewerkers of management ook financiers, partners, investeerders, geïnteresseerde overnemende of over te nemen partijen een cruciale rol spelen.

Dit groepsproces kun je versnellen door een goed voorbereide kick-start sessie te organiseren, met de resultaten van een quick scan of waardegroeiplan als basis.

Resultaat

Helder inzicht in motivaties en belangen van de kernspelers. Een breed gedragen ambitie en een realistisch, uitgewerkt waardegroeiplan.

Stap 04: Focus en waardesprints

Het (versneld) bouwen en kapitaliseren van waarde vereist altijd het maken van duidelijke keuzes. Welke waarde ga je versneld opbouwen en welke kernrisico’s worden als eerste aangepakt? In de hectiek van alledag is het belangrijk om zowel duidelijke prioriteiten vast te houden als optimaal flexibel te zijn om te profiteren van kansen. We werken met resultaatsprints van enkele weken. Zo zetten we stapsgewijs mooie resultaten neer.

Resultaat

Je hebt als ondernemer de regie op de waardegroei van je bedrijf.

Stap 05: De waardemonitor

Het vasthouden van discipline, en het bijsturen waar nodig, is wezenlijk voor duurzame en blijvend succesvolle waardegroei. Wij ondersteunen dit proces daarom waar nodig actief, dan wel op de achtergrond:

  • hands on ondersteuning of gespecialiseerd advies op een specifiek aandachtsgebied (financieel/administratief, innovatie, marketing, HRM, juridisch)
  • het samen ontwerpen van een goede monitoring tool of waardegroei dashboard
  • ons flexibele waardemonitor service abonnement, dat jouw grip op het realiseren van waarde en impactgroei professionaliseert en versterkt en jou ontzorgt. Zo houd je steeds de vinger aan de pols op realisatie van je doelen.
  • periodieke sparring en reflectie met mede ondernemers of een ervaren waardepartner.

Resultaat

Waardegroei als een logisch onderdeel van jouw bedrijfsvoering.

Discipline in het realiseren van (nieuwe) geformuleerde waardegroei doelen.

next level MKB

Direct door.

Ben je aan het denken gezet of wil je aan de slag met jouw bedrijf? Dit is wat Next Level MKB voor jou kan betekenen.

Jouw route naar versnelde waardegroei

MKB bibliotheek

Actuele kennis over waardegroei

Wat zeggen onze klanten over ons?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Nieuwsgierig?

Ga aan de slag in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.