Skip links

Leren, innoveren en ontwikkelen

Leren, innoveren en ontwikkelen: werken aan blijvende superwaardegroei.

Waardegroei heeft per definitie een (middel)lange termijn perspectief. Je bouwt aan kerncomptenties, niets anders dan een slimme combinatie van intangible assets die in combinatie strategisch voordeel realiseren. Ze leggen een stabiele en robuuste basis onder de waarde van jouw bedrijf.

Wist je dat?

  • Het gemiddeld 14 jaar duurt om een reputatie op te bouwen.
  • Het gemiddeld 4 jaar duurt om (nieuwe) kennis bij je medewerkers te verankeren.
  • Het gemiddeld 4 jaar duurt om een goed strategisch netwerk te bouwen.

En dat ….

Gemiddeld 80% van de eindwaarde van een bedrijf bepaald wordt door intangible assets (Onderzoek Sonecon, Ocean Tomo, Forbes, Brand Finance). Dit is de top 5 van waardedrijvers:

  • Innovatie
  • Het vinden en houden van talent
  • Het bouwen van strategische partnerships en netwerken
  • Kwaliteit van de belangrijkste processen, producten en services
  • De maatschappelijke reputatie

Deze zaken creëren ook de strategische (eind)waarde van je bedrijf, mits ze met een duidelijke richting ingezet worden. Jouw intellectueel kapitaal maakt ook dat je bedrijf tegen een stootje kan als het echt spannend wordt. Met de waardepiramide maken we deze complexe materie tastbaar. Vaak nemen we bij onze waardebepalingen een aantal strategische intangible assets mee, wil je daar meer over weten lees dan hier verder.

Investeren in intellectueel kapitaal is investeren in strategische waarde.

Door middel van de onderstaande diensten helpen we je om de juiste keuzes te maken en de regie te nemen. Leren, doen, ontwikkelen en innoveren daarin gaan samen. Jouw unieke visie en passie kan het bijzonder maken.

Direct naar je doel!

Bouw blijvende waarde
Investeer in innovatie
Investeer in je mensen

Investeer in jezelf!

Neem contact op
waardepiramide

Werk aan blijvende en onderscheidende waarde van je bedrijf!

Al deze diensten richten zich op het ontwikkelen van het strategische en intellectueel kapitaal van jouw bedrijf. Kijk welke van deze diensten jouw bedrijf naar de 'next level' brengen.

Innovatie en reset

Innovatie staat terecht in de top 3 van de zaken die strategische waarde realiseren. Het hoort een onderdeel te zijn van je DNA.

Doeltreffend innovatieproces en portfolio

Wij ondersteunen je bij een goede trend- en marktanalyse en het opzetten van een simpel, doeltreffend innovatieproces. Het resultaat is een innovatieportfolio dat gericht waarde realiseert in de vorm van nieuwe diensten en betere processen. Dat doen we natuurlijk met jouw team, want innovatie is verandering. En ook deze spier kun je trainen.

Waar nodig voeren we een reset uit

Innovatie kan stevig ingrijpen op de bestaande organisatie, op alle gebieden. We hebben uitgebreide ervaring met herstructurering en de bijbehorende veranderprocessen. 

Ik wil aan de slag met succesvolle innovatie in mijn bedrijf!

Onze waardepartner als jouw sparring partner.

Waardetrajecten zijn intensief en hebben vaak een grote impact op de persoon van de ondernemer. Zakelijke en persoonlijke zaken lopen door elkaar heen. Het is daarom belangrijk om professionele bijval en tegenkracht te organiseren. Veel ondernemers onderschatten hun (positieve én negatieve) impact op hun bedrijf.

Onze Waardepartners hebben de ervaring en het profiel om jou op een prettige manier scherp te houden. Maar hebben ook een luisterend oor. Want ondernemen kan eenzaam zijn, zeker op cruciale momenten.

Zij kunnen deze rol informeel invullen als sparring partner of formeel in jouw Raad van Advies of Raad van Commissarissen.

Ik heb interesse in een ondernemende sparring partner.

Team time out

Mensen maken het verschil!

Menselijk kapitaal staat steevast in de top 3 van factoren die strategische waarde creëren. Bij groei, crisis of overdracht van bedrijven verandert de rol van een MT of directieteam ingrijpend. Dat gebeurt zelden zonder spanningen, maar is wel nodig. Gebruik deze situatie om met elkaar een nieuw evenwicht te vinden. De eigenaar- en exitstrategie van het ondernemersteam is de zakelijke kant van waardegroei. Het is naïef om hiermee aan de slag te gaan zonder de emotionele dynamiek ervan te onderkennen.

Jouw kernteam als aanjager van groei.

Door middel van een periodieke team time-out neem je bewust tijd voor de zakelijke en persoonlijke ontwikkeling van jouw kernteam. Past het team nog bij de ontwikkeling van het bedrijf? Ook kun je met elkaar in een hoge druk pan belangrijke thema’s delen, analyseren en naar duidelijke acties vertalen.

Verwachtingen en belangen worden helder en bespreekbaar. Complexe thema’s behapbaar. We stellen in overleg de agenda, deelnemers, aanpak en resultaat vast.

Ik wil meer weten over de Team Time Out.

Spreker op jouw event of masterclass.

Inspirerende docent of spreker voor jouw event.

Onze jarenlange ervaring gecombineerd met onze wetenschappelijke achtergrond, maakt dat we vaak worden gevraagd als spreker of docent. We kennen natuurlijk aansprekende praktijk verhalen, maar ook de laatste ontwikkelingen op ons boeiende vakgebied. Samen met jou kijken we naar je doel en doelgroep. Daarnaast kijken we wat (en wie) er het beste werkt.

Ik zoek een inspirerende spreker of docent.

Fast lane workshops

Je weet als ondernemer veel, maar niet alles. Ontwikkelingen gaan snel. Met onze fastlane workshops spijkeren we je in korte tijd en krachtig bij op een actueel en relevant onderwerp.

Het betreffen actuele onderwerpen die relevant zijn bij de waardeontwikkeling van je bedrijf. Kijk hier naar onze fastlane workshops . We kunnen ze ook speciaal voor jou in company ontwikkelen. We maken ze altijd waterpas naar jouw wensen.

Ik wil meer weten over de fastlane workshops.

Een kleine selectie van onze klanten en partners

Ontwikkel jouw waarde DNA! Met innovatie en mensen als belangrijkste kracht.

Case: Team time-out, reflectie in tijden van drukte

We hebben als bureau een hectische tijd achter de rug. Er waren veel wisselingen in ons team. We waren met veel zaken bezig, maar door de dagelijkse druk(te) maakten we eigenlijk niets goed af. Dat maakte alles erg onrustig.

Samen met Next Level MKB hadden we periodiek een time-out, waarin we als groep echt aandacht besteedden aan ons proces. Ook stonden we met een eenvoudige methodiek stil bij kansrijke nieuwe initiatieven. We maakten met elkaar keuzes die we wilden uitwerken, testen en implementeren.

Daar zijn een aantal succesvolle nieuwe initiatieven uit ontstaan. Essentieel in onze markt, die steeds sneller verandert. Daarnaast hebben we elkaar als partners beter leren kennen en begrijpen. Verschillen van inzicht leiden nu veel minder tot vervelende spanningen en conflicten. We versterken elkaar nu.

Nieuwsgierig?
Leg het fundament onder de strategische waarde van je bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners en -experts? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.