Skip links

Waarde bedrijf bepalen

Waarde van een bedrijf bepalen, hoe werkt dat?

De waarde van je bedrijf bepalen is wezenlijk als je wilt werken aan doelgerichte waardegroei en waardeoverdracht. Je wilt weten hoe je ervoor staat en de voortgang in de gaten houden. Nog belangrijker is te weten wat je kunt doen om de waarde te verhogen. Een goede waardebepaling is daarom een belangrijk onderdeel van ons waardegroeiprogramma.

Over welke bedrijfswaarde hebben we het dan?

Bij de bepaling van de waarde van je bedrijf maken wij onderscheid tussen deze drie perspectieven op waarde:

Financiële waarde: we geven je inzicht in de waarde van je bedrijf en hoe je deze kunt beïnvloeden.

Impact waarde: dit is de bijdrage die je bedrijf levert aan maatschappelijke uitdagingen. Dit is in toenemende mate van belang voor de waarde van je bedrijf.

Strategische waarde: deze waarde staat (vaak) niet op de balans, maar speelt een belangrijke rol bij overnames. Door middel van onze Waardepiramide krijg je grip op de factoren die deze waarde bepalen.

Jij kiest vanuit je eigenaarstrategie de balans tussen de waarden die je wil kapitaliseren. Op basis daarvan leggen wij de accenten in onze waardebepaling.

Direct naar je doel!

Kies de waarde die je wil kapitaliseren
Benut waardebepaling als kompas
Start met waardegroei quick scan

Neem contact op

Waardebepaling is jouw kompas op waardegroei

Een uitgebreide bepaling van de waarde van je bedrijf, die nodig is bij bedrijfsverkoop of overname, is een veelomvattende exercitie. Wij bieden daarom ook wat lichtere versies aan die een goed (eerste) beeld geven van de waarde, de risico’s en de manieren om de waarde te optimaliseren. Wij bouwen onze waardebepaling meteen zo op dat deze kan meegroeien met de fase van jouw plannen. We kunnen hierbij desgewenst ook verschillende scenario’s modelleren om je keuzeproces te ondersteunen.

Je bouwt meteen vanaf de start aan het kapitaliseren van de waarde van je bedrijf.

waardegroei piramide

Zo weet je wat de (potentiele) waarde van jouw bedrijf is!

Waarde van je bedrijf bepalen start met onze waardegroei quick scan

Er zijn verschillende manieren om naar je bedrijf te kijken. Maar de enige manier die er echt toe doet is kijken uit het oogpunt van waarde. Als je naar de waarde van je bedrijf kijkt, dan worden alle facetten van de onderneming bekeken, afgezet tegen “best practice”, beoordeeld en gewogen. Wij gebruiken hiervoor onze bewezen Waardepiramide.  De waardegroei quick scan legt op gestructureerde wijze vast hoe je bedrijf eruit ziet vanuit het oogpunt van waarde. Waar zitten je kernwaarden, waar lekt waarde weg en hoe vertaalt dit zich in cijfers.

De waarde quick scan is een onmisbaar begin van het streven naar waardeontwikkeling. Wie de uitgangssituatie niet kent, kan ook niet gericht sturen op waarde.

Neem contact op
Interim CFO | Next Level MKB

Door de waarde van je bedrijf te bepalen kun je de juiste keuzes maken voor optimale waardegroei.

Als je niet weet waar je staat, dan weet je ook niet waar je naartoe kunt en wat je moet doen om daar te komen. Het wordt nog lastiger wanneer je niet weet wat je wilt bereiken.

Met een indicatieve waardebepaling worden de cijfers van de onderneming in kaart gebracht en hoe deze zich naar verwachting zullen ontwikkelen. Daarnaast worden de meest in het oog springende onderscheidende eigenschappen bepaald, maar ook de rotsblokken op de weg. Dit vertaalt zich in de huidige waarde van je bedrijf en een eerste beeld over wat de waarde potentie van je bedrijf is.

Dit eerste inzicht is je vertrekpunt. Het is natuurlijk ook bruikbaar als input voor de uitgebreide waardebepaling.

Neem contact op

De waarde van je bedrijf bepalen is essentiële voorbereiding bij verkoop of overname.

Wanneer een verkoop van je bedrijf of aandelen serieuze vormen aan gaat nemen, dan dient er een grondige waardebepaling te worden gemaakt. Afhankelijk van het type verkoop bestaat dit uit zowel een grondige beschrijving van de onderneming, als een uitgebreide financiële waardebepaling.

Deze waardebepaling is ook aan regels gebonden. Zij dient te voldoen aan wat hiervoor nationaal of internationaal gebruikelijk is. Deze informatie wordt namelijk onderdeel van het overnameproces en krijgt daarmee juridisch gezien ook “lading”. De verkopende partij heeft immers de plicht om de koper juist te informeren. Lichtzinnigheid op dit gebied kan verderop in het proces of zelfs na afronding een dure grap worden.

Altijd inzicht in de ontwikkeling van je bedrijfswaarde

Wanneer je de de basis hebt gelegd voor een indicatieve of uitgebreide waardebepaling, dan kun je in de tijd meten hoe de onderneming zich heeft ontwikkeld. Hebben de activiteiten van je bedrijf de bedrijfswaarde verhoogd, verlaagd of heeft het niets toegevoegd.

Door vanuit een goed vertrekpunt op gezette momenten de voortgang te meten, krijg je stuurinformatie over je bedrijf. Wanneer je dit koppelt aan een waardegroeiplan, waarbij je bewust en gericht gaat sturen op verhoging van de waarde, is de kans op echte waardeontwikkeling natuurlijk het grootst.

Met onze Waardegroei monitor, wordt je met regelmaat voorzien van objectieve feedback over jouw waardeontwikkeling. Meten en bijsturen. Eigenlijk een onmisbare tool voor elke ondernemer.

Neem contact op

Als je geen waardebepaling doet, kun je ook geen regie op waardegroei nemen!

Case Roofwatcher

Roofwatcher was een succesvolle onderneming die groeide als kool. Niet alleen groeide de eigen bedrijfsactiviteiten, maar er kwamen allemaal nieuwe kansen voorbij, waarbij de een nog veelbelovender was dan de andere. Als ras ondernemers wilden zij natuurlijk zoveel mogelijk kansen verzilveren, maar dit leidde ook af van hun kernactiviteiten. Echte waarde nam af door een kans op potentiele waarde. Gelukkig realiseerden de ondernemers zich dit op tijd. Vanaf dat moment wordt hun bedrijf strak gemanaged op hun waardegroei pad, en wordt middels de waardegroei monitor vinger aan de pols gehouden en op juiste wijze bijgestuurd. Zo wordt potentiele waarde ook echte waarde.

Direct door.

Wij je helpen je om de financiële waarde van je bedrijf te meten, te monitoren, te optimaliseren en te kapitaliseren.

Start met de waardegroei quick scan

Optimaliseer financiële waarde.

Maak kennis met het Next Level waardeteam

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Nieuwsgierig?

Wil je weten wat de (potentiële) waarde van jouw bedrijf is?

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641

Bart van Heeswijk
06-22904844
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.