Skip links

Optimaliseren financiële waarde

Optimaliseren van financiële waarde, zakelijk én privé.

Het optimaliseren van financiële waarde heeft als doel om deze bedrijfswaarde te kapitaliseren. Kasstromen, investeringen, de wijze waarop je bent gefinancierd en beperking van risico’s zijn hierbij essentieel. Je maakt op deze gebieden financiële keuzes die optimaal passen bij jouw waarde doel. Met een moeilijk woord heet dit Corporate Finance.

De waarde van je bedrijf kan niet los worden gezien van jouw privé financiën. Deze relatie moet gezond en logisch zijn, in lijn met je eigenaarstrategie. De fiscaliteit mag hierbij niet worden vergeten, zeker niet wanneer je je bedrijf wil verkopen. Zorgen dat je naast zakelijk ook privé financieel optimaal voorgesorteerd staat voor waardegroei heet Financial Planning.

Het is belangrijk welke route jij kiest voor de versnelde waardegroei van jouw bedrijf : groei vanuit eigen kracht, door waardeoverdracht of waardeherstel. Iedere route heeft zijn eigen aanpak nodig. Daarnaast besteden we veel aandacht aan jouw eigenaar- en exitstrategie, omdat ook deze veel invloed heeft op de financiële keuzes.

Wij maken deze complexe materie begrijpelijk voor je. We helpen je om de tijdig de juiste keuzes te maken, in lijn met jouw financiële doelen.

Direct naar je doel

Bepaal je persoonlijk en zakelijk financieel doel
Definieer samen met onze Waardepartner de behoefte

Maak kennis met onze Waardespecialist(en)
Zet tijdig de juiste stappen naar optimale financiële waarde

Neem contact op

Kapitaliseer door de juiste keuzes de optimale financiële waarde van jouw bedrijf.

Kijk welke diensten jouw financiéle waarde naar de next level brengen.

Financieel sturen en meten

Jouw administratieve organisatie op orde

Een goede financiële administratie is niet de grootste hobby van veel ondernemers, maar wel degelijk de basis voor een goede financiële sturing. Cash flow en liquiditeit zijn altijd belangrijk. Voor groeiende bedrijven essentieel, en bij waardeherstel zelfs van levensbelang. Wij zorgen ervoor dat deze basis stevig op orde is en blijft. En helpen jouw organisatie hiermee.

Sturing op financiële performance en waardeontwikkeling

Je stuurt als ondernemer op het realiseren van je korte termijn financiële waarde doelen (winst) én je lange termijn waarde ambities. Wij ondersteunen je hierbij actief.

Wij ontwikkelen desgewenst een (digitaal) dashboard, waarbij je zowel op korte als lange termijn waarde indicatoren kunt monitoren en sturen.

Door middel van een waarde service abonnement adviseren we je pro-actief over de optimale realisatie van je financiële waarde doelen. We helpen je om de juiste keuzes te maken, en signaleren tijdig bij (positieve en negatieve) ontwikkelingen.

De next level waardemonitor, grip op financiële waarde en impactgroei.

Ons flexibele Next Level waardemonitor serviceabonnement biedt jouw bedrijf flexibel en laagdrempelig een toplevel sparring partner bij het nemen van belangrijke (financiële) beslissingen. Lees hier verder over op welke manier we jouw resultaatsturing naar de next level brengen en jou hierbij ontzorgen. Je werkt zo professioneel aan de korte en lange termijn waardeontwikkeling van jouw bedrijf.

Optimaliseren financiële waarde door de juiste financiering.

Veel ondernemers streven ernaar om alles met eigen geld te financieren. Anderen lenen juist maximaal. Hoe je gefinancierd bent, beïnvloedt sterk de waarde van je bedrijf. Het hangt nauw samen met risico en rendement. Daarbij ziet een optimum er soms anders uit dan je denkt. Wij maken inzichtelijk wat de impact van jouw financieringskeuze is op de waardeontwikkeling van je bedrijf. Dat doen we regelmatig door verschillende scenario’s tegen elkaar af te zetten.

Wij helpen je met het kijken naar je vermogensstructuur, financieringsaanvragen en de afstemming met eigen- en vreemd vermogensverschaffers.

Wist je dat alles financieren met eigen vermogen soms waarde kan kosten? Wil je weten waarom, sluit dan een keer aan bij onze Fast lane workshops of Next Level Waardehub

Investeringsbeslissingen

Ondernemen is investeren in de toekomst. Je geeft nu geld uit om later iets te krijgen. Maar wat is een goede investering en wat is het effect ervan op de financiële waarde van je bedrijf? Investeringsanalyse, -selectie en simulatie helpen bij het maken van de juiste keuze. We brengen in kaart wat er allemaal bij de investering komt kijken. We vertalen dat in financiële cijfers. Daarnaast gaan we “spelen” met de cijfers om te bezien wat de beste, slechtste en meest waarschijnlijke uitkomst is.

Zo kun je weloverwogen beslissingen maken, met een goede afweging tussen opbrengst en risico.

Juridisch en Fiscaal Advies

raad van advies

Optimaliseren financiële waarde door de juiste structuur

De juridische structuur van je onderneming moet aansluiten bij je bedrijfsactiviteiten. Het bepaalt hoe geldstromen lopen en de risico’s worden beheerst. Tevens bepaalt het in hoge mate of en hoe (een deel van) je bedrijf kan worden overgedragen. In samenwerking met onze strategische partners richten wij je juridische structuur optimaal in.

Fiscaal advies

Belasting betalen hoort bij winstgevendheid, maar wij adviseren je middels onze specialisten in het Next Level Waardeteam hoe dit op een zo gunstig mogelijk manier kan.

Persoonlijke Financiële Planning

Optimaliseren financiële waarde, zakelijk én privé

Als ondernemer heb je te maken met je zakelijke financiën en je privé financiën. Deze beïnvloeden elkaar onvermijdbaar. Soms gaan deze zelfs (ongewenst) door elkaar heen lopen. Een goede afstemming tussen beiden financiën is daarom van eminent belang om je persoonlijke doelen te bereiken, maar ook je Eigenaarstrategie. Persoonlijke financiële planning, met inbegrip van fiscaliteit, zorgt hiervoor. Onze specialisten in het Next Level Waardeteam weten hier alles van om jou op juiste wijze bij te staan.

Wat onze klanten zeggen.

Als ondernemer heb je veel aan je hoofd. Je zit vaak met meerdere vragen op veel verschillende gebieden. Dan is het een zegen dat er een partij is waar je met je vragen terecht kunt. Zonder steeds opnieuw te moeten uitleggen wat je bedrijf doet, wat je (niet) wilt en wat je belangrijk vindt. Het Waardeteam van Next Level MKB maakt dit meer dan waar.

Piet van Hoorn
Directeur Productieonderneming

Als je  op verschillende gebieden hulp of ondersteuning nodig hebt, dan kun je of bij een hele grote partij aankloppen of bij meerdere verschillende partijen. Bij de een ben je al snel een nummer met hoge rekeningen, bij het andere moet je zelf alles aan elkaar knopen. Next Level MKB was voor mij hiervoor de oplossing!

Mieke Delissen
Directrice Dienstverlener

Winst is niet gelijk aan waarde.

Case: fiscaal tijdig voorsorteren bij overdracht naar zoon

Ik ben inmiddels 58 en wil vroegtijdig de juiste keuzes maken. Mogelijk wil mijn zoon het bedrijf overnemen. Daar zijn allerlei fiscale mogelijkheden voor die je al in een vroegtijdig stadium in gang moet zetten. Dat bleek recent uit een gesprek met een fiscalist van Next Level MKB. Bij de financiële analyse bleek dat er ook privé een aantal zaken goed moeten worden geregeld. Ik wil niet dat mijn andere kinderen worden achtergesteld. Ik heb hiervoor een tijdspad uitgezet, waarbij ik ermee rekening hou dat mijn zoon toch nog een andere keuze maakt.

Daarnaast zijn we bezig om mijn bedrijf  financieel slimmer te (her)structureren. Verschillende type bedrijfsactiviteiten brengen we in aparte BV’s onder. Ze hebben een ander businessmodel en risicoprofiel. Onze bedrijfsadministratie en het inzicht dat we hebben in ons financieel resultaat is stevig aangepakt samen met onze nieuwe financiële man. Verder is er een indicatieve waardebepaling uitgevoerd, die mij nogal wat eye openers opleverde.

Werk aan de winkel! Ik heb er plezier in om op deze manier met mijn bedrijf aan de gang te gaan. Ook met het oog op mijn kinderen. Dat had ik als techneut nooit gedacht.

Direct door.

Wij maken je wegwijs door de complexe materie van financiële waardeoptimalisatie. Onze waarde experts kennen de laatste inzichten en bieden creatieve oplossingen., toegesneden op jouw situatie.

Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Maak kennis met het Next Level waardeteam

Financiële herstructurering, fundament voor waarde

MKB bibliotheek

Actuele kennis over waardegroei

Nieuwsgierig?

Kapitaliseer de optimale financiële waarde van jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners of financiële experts? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641

Bart van Heeswijk
06-22904844
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.