Skip links

Zo verhogen wij bedrijfswaarde

Onze unieke aanpak om bedrijfswaarde te verhogen

Het begrip bedrijfswaarde is een containerbegrip. De manieren die we nu hanteren om deze waarde te bepalen worden vaak herleid tot de financiële waarde die op jouw balans staat. Als jouw kapitaal vooral bestaat uit tastbare machines, voorraden en panden dan is dat prima. Als jouw kapitaal vooral bestaat uit mensen, innovatiekracht, slimme diensten en een mooi merk dan is dat een heel ander verhaal. Dit noemen we strategische waarde. Niet tastbaar, vaak niet op de balans, maar wel waardevol.

Tijden veranderen, waarde ook …..

En daarom moeilijk te financieren met de traditionele kredietverlening. Investeringen in waarde worden geboekt als kosten (zoals opleidingen voor je personeel). Allemaal kernelementen bij waardedaling. Ze zijn echter de basis voor mooie winsten, cash flow en omzet. De relatie tussen kapitaal en waarde is daarom ook niet meer goed te begrijpen. En dat is ook precies wat we zien in de huidige financiële verantwoording. Want deze loopt niet meer in de pas met de huidige dynamiek van waarde. Wij maken daarom bewust onderscheid tussen financiële waarde en strategische waarde.

Onze unieke aanpak optimaliseert jouw bedrijfswaarde

Next Level MKB hanteert een aanpak van waardegroei, die rechtdoet aan de diversiteit aan MKB bedrijven én de verschillende perspectieven op waarde. We doen dit met een unieke en beproefde methode, die eenvoudig te vertalen is naar de dagelijkse MKB praktijk. Want als je het niet eenvoudig kan vertellen, heb je het niet begrepen. We nemen hierbij onze waardegroeipiramide steeds als uitgangspunt.

waardegroei piramide

De echte waarde van je bedrijf staat niet op de balans.

In 4 stappen bouwen aan duurzame en onderscheidende bedrijfswaarde.

Ieder bedrijf kiest verschillende manieren om unieke en onderscheidende bedrijfswaarde te realiseren. De accenten kunnen bij soortgelijke bedrijven wel sterk verschillen. Door middel van onze waardepiramide© maak je op een logische manier de keuzes die nodig zijn. We beschrijven hier de essentie van deze aanpak. In onze MKB bibliotheek kun je een whitepaper met verdere verdieping vinden.

Wij besteden in onze dienstverlening, bemensing en aanpak bewust aandacht aan de zeer verschillende dynamiek van elk van deze keuzes. Ze vereisen (ook van het ondernemersteam!) verschillende competenties.

Stap 1. Identificeer de unieke bedrijfswaarde die je gaat creëren

Visie en strategie

Je hebt een gedragen visie, een doel en een ondernemersplan dat richting aan je keuzes van je bedrijf geeft. Natuurlijk improviseer je onderweg. Je weet wat je drijft en waar de kern van jouw van toegevoegde waarde ligt: bij je klanten of aan de maatschappij. Zorg dat je altijd een plan B hebt, want zaken gaan nooit precies op de manier die jij voor ogen had. De richting die je hier kiest bepaalt de inrichting van jouw bedrijf en de focus van je energie en middelen.

Eigenaarstrategie

Wat is jouw persoonlijke en zakelijke ambitie als eigenaar? En wat zijn de doelen, de drijfveren en belangen van jouw mede-eigenaren (en andere betrokkenen in en rond je bedrijf)? Waar zitten de overeenkomsten en de verschillen? Eigenaarstrategie is van cruciaal belang bij het kiezen van de richting van de verhoging van je bedrijfswaarde.

Bij familiebedrijven is zowel de formele als de informele dynamiek een niet te onderschatten factor.

Oriënteer je op de potentiele koper en je exit strategie

Het is slim om je te oriënteren op je mogelijke koper, zelfs als je (nog) geen concrete plannen in die richting hebt. Verdiep je in verschillende partijen, hun doelen en verwachtingen.

Stap 2. Bouw aan (jouw systeem van) duurzame bedrijfswaarde

Menselijk kapitaal

In hoeverre weet je een cultuur te bouwen met bedrijfswaarden die flexibiliteit, vertrouwen, ondernemerschap en passie voor het vak tastbaar te maken? Kan je ook medewerkers, klanten en partners aan trekken én binden die hierbij passen. “Culture eats strategy for breakfast”. Coolblue groeit door een zeer strak uitgevoerde cultuur van klantgedrevenheid, waarbij personeel een essentiële rol speelt.

Processen en positie in netwerk en waardeketen

In toenemende mate staat “kapitaal” niet op jouw balans maar ontstaat door samenwerking met partners. Je besteedt gericht uit aan partners, zelfs zaken die strategisch voor je bedrijf zijn. Je denkt in bedrijfsketens en optimaliseert je eigen rol, maar ook de positie van alle partners (en klanten) in de keten. Zo bouw je aan efficiency- en waardevoordeel.

Je zorgt ervoor dat jouw belangrijkste bedrijfsprocessen goed in elkaar zitten, optimaal ondersteund en klantgedreven zijn. Je kunt pas echt groeien als je procesen schaalbaar zijn.

René Kesselaar: “Intelligent is niet hetzelfde als slim”.

Doordat we vanuit vertrouwen met partners samenwerken in de keten als we een bouwproject ontwikkelen, verdubbelen we de omzet met de helft minder mensen. Als iedereen voor zijn eigen doel gaat, lukt dat niet. Je moet echt de haarvaten van je proces kennen anders lukt dat niet. En wie doen dat? Dat zijn de jongens die het werk doen. Dat heeft jaren aan investeren gekost, ook bij onze klanten, ik zie mezelf dan ook vooral als trainer.

Marketing

In hoeverre bieden marketingactiviteiten kwantificeerbaar onderscheidend voordeel, voor jou én je klant? Heb je een mooi merk gebouwd? Weet je optimale omzet én marge te realiseren?

Klantwaarde

In hoeverre zijn klantrelaties bestendig? Zijn er contracten en bieden de klantrelaties ruimte voor groei? Hoe is de klantportfolio samengesteld?

Techniek en R&D (intellectueel kapitaal)

Het vermogen om continue te innoveren is de basis van ieder succesvol bedrijf. Extra waarde geven innovaties die leiden tot duurzaam onderscheidend vermogen en omzet/winst.

Contractwaarde

Goede contracten kunnen een goede basis zijn voor waarde. Ze geven een grondslag aan afspraken. Zorg ervoor dat de belangrijkste afspraken (met aandeelhouders, leveranciers, klanten, partners etc.) actueel en goed vastgelegd zijn. Zeker bij bedrijfsoverdracht of in moeilijke tijden is onzorgvuldige contractvorming een stevig risico.

Stap 3. Kapitaliseer de financiële- en impactwaarde

Als je de voorgaande 2 stappen slim en gefocust hebt uitgevoerd dan kun je de opgebouwde waarde kapitaliseren. Dat kan in de vorm van een gezonde winst(groei) en cash flow en door een optimale en zichtbare bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen. Strategische waarde realiseer je (onder andere) op deze twee manieren:

  • de waarde die je realiseert is duurzaam, er ligt een robuust systeem en businessmodel onder dat schaalbaar en toekomstbestendig is.
  • je biedt door jouw unieke (systeem van) waarde een bonus voor geïnteresseerde partijen.

Stap 4. Bescherm en versnel jouw bedrijfswaarde

Het optimaal kiezen van de balans tussen risico en waarde is de kern van succesvol ondernemerschap. In crisis komen de verborgen gebreken naar boven en ontstaan er nieuwe kansen. Er kan pas echt versneld worden als de basis van je bedrijf op orde is (zie stap 1 en 2). Er zijn vele manieren van versnellen of schalen: het aangaan van partnerships, internationaliseren, licenceren en franchising, digitaliseren.

Een professionele governance is belangrijk om dit proces niet aan het toeval over te laten en wordt belangrijker naarmate je bedrijf groeit. De welbekende uitdaging om behalve in je bedrijf ook aan je bedrijf te werken is een belangrijk aandachtspunt.

Optimale bedrijfswaarde = waarde identificeren, bouwen, kapitaliseren, beschermen en versnellen. 

Wat is jouw route naar waardegroei?

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Je kunt op meerdere manieren de waarde van je bedrijf laten groeien. Veel bedrijven passen een combinatie van de onderstaande manieren toe. Ook dit is een bewust keuze.

Wij besteden in onze dienstverlening, bemensing en aanpak bewust aandacht aan de zeer verschillende dynamiek van elk van deze routes. Ze vereisen (ook van het ondernemersteam!) verschillende competenties. Zo zijn er bedrijven die hun groei vooral door overnames realiseren en daartoe een gespecialiseerde aanpak en teams voor optuigen. Het professioneel aangaan van professionele partnerships is een steeds belangrijker vaardigheid.

Autonome groei vanuit eigen kracht.

Hierbij kies je ervoor om de financiële en strategische groei vooral in en met je eigen bedrijf te realiseren.

Groei door overname of overdracht.

Je kunt groeien door gerichte overnames. De over te nemen bedrijven voegen wezenlijke onderdelen toe aan jouw waardegroei strategie. Ze kunnen specifieke kennis toevoegen; wezenlijke innovaties, producten en patenten hebben of een sterke positie hebben in een aantrekkelijke markt. De investering in deze strategische waarde is slimmer en sneller dan het zelf opbouwen in en met je eigen bedrijf. Het goed integreren van deze acquisities is altijd een uitdaging.

Je kunt ook groeien door (deels) overgenomen te worden. Door onderdeel te worden van een groter bedrijf met een interessante (markt)positie kun je jouw kennis en waarde versneld schalen.

En natuurlijk kun je de opgebouwde waarde van jouw bedrijf kapitaliseren bij een exit.

Groei door samenwerking.

Als  je weet wat de kern van jouw bedrijfswaarde is (de zogenaamde “kroonjuwelen”), dan focus je je optimaal om deze waarde te vergroten. Zaken die (minder) belangrijk zijn kun je uitbesteden aan strategische partners. Door deze samenwerking ga je uit van elkaars kracht.

Je kunt nog een flinke stap verder gaan en gericht werken aan het opbouwen van een (lokaal) ecosysteem of platform dat er op gericht is om met elkaar exponentiële waarde te realiseren.

Het herstellen van bedrijfswaarde

Alle succesvolle ondernemers die wij kennen hebben stevige tegenslag meegemaakt en zelfs op de rand van het faillissement gestaan. Natuurlijk doe je er alles aan om de risico’s in en rond je bedrijf goed in te schatten en te beperken. Maar je hebt nooit alles in de hand. Het snel en daadkrachtig nemen van maatregelen om zowel op korte als op lange termijn de continuïteit van je bedrijf te bewaken is, hoe vreemd dat ook mag lijken, een wezenlijk onderdeel van waardegroei. Het steeds zorgen voor goede en tijdige informatie en een goede governance is essentieel. Want voorkomen is beter dan genezen. Wil je meer weten, lees dan hier verder.

Case: beginnen met je exit

Hans Rolloos: “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van een mentor van Next Level MKB die stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.

Direct door.

Ben je aan het denken gezet, wil je meer weten? Kijk hier wat Next Level MKB voor je kan betekenen.

Start met de waardegroei quick scan

Drie routes naar versnelde waardegroei

Optimaliseer financiële waarde

MKB bibliotheek

Actuele kennis over waardegroei

Nieuwsgierig?

Ga aan de slag in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641

Bart van Heeswijk
06-22904844
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.