Skip links

Zo verhogen wij bedrijfswaarde

Onze unieke aanpak om bedrijfswaarde te verhogen

Het begrip bedrijfswaarde is een containerbegrip. Waardebeplaing is vaak eenzijdig financieel. Als jouw kapitaal vooral bestaat uit tastbare machines, voorraden en panden dan is jouw balans een goede weergave van waarde. Als jouw kapitaal vooral bestaat uit mensen, innovatiekracht, slimme diensten en een mooi merk dan is dat een heel ander verhaal. Dit zijn zogenaamde intangible assets of intellectueel kapitaal. De basis van de strategische waarde van jouw bedrijf.

Inmiddels wordt de waarde van bedrijven voor meer dan 80% bepaald door intangible assets (bron: o.a Ocean Tomo, Brand Finance, Forbes,  Sonecon). Intangible assets gedragen zich bij groei echter niet hetzelfde als tangible assets. Succesvolle strategische waardecreatie kent daarom steeds meer een andere dynamiek.

En het is een absolute no brainer dat de eindwaarde niet alleen financieel is maar ook maatschappelijke impact!

Mobiliseer het strategisch kapitaal van jouw bedrijf.

Next Level MKB hanteert een aanpak van waardegroei, die rechtdoet aan de diversiteit aan MKB bedrijven én de verschillende perspectieven op waarde. We doen dit met een unieke en beproefde methode, die eenvoudig te vertalen is naar de dagelijkse MKB praktijk. Want als je het niet eenvoudig kan vertellen, heb je het niet begrepen. We nemen hierbij onze waardegroeipiramide steeds als uitgangspunt. Hierin kijken we onder de motorkap van jouw waarde: naar de robuuste strategische waarde. En naar je intangibles en hun bijdrage aan jouw de door jou geambieerde ” financiële- en impacteindwaarde“.

In onze introductieworkshop krijg je een inspirerende sneak preview op het belang van waardegroei voor jouw bedrijf.

De echte waarde van je bedrijf staat niet op de balans.

In 4 stappen bouwen aan onderscheidende strategische bedrijfswaarde.

Ieder bedrijf kiest verschillende manieren om jouw unieke en onderscheidende systeem van bedrijfswaarde te realiseren. Door middel van onze waardepiramide© maak je op een logische manier de keuzes die nodig zijn. In onze MKB bibliotheek kun je een whitepaper met verdere verdieping vinden.

De keuzes die je hierin maakt geeft richting aan alle aspecten van je bedrijf. Met onze beproefde en modulaire  aanpak zorgen we dat jouw visie ook echt tot duurzaam resultaat leidt.

Stap 1. Identificeer de unieke bedrijfswaarde die je gaat creëren

Visie en strategie

Je hebt een gedragen visie, een doel en een ondernemersplan dat richting aan je keuzes van je bedrijf geeft. Natuurlijk improviseer je onderweg. Je weet wat je drijft en waar de kern van jouw van toegevoegde waarde ligt: bij je klanten of aan de maatschappij. Zorg dat je altijd een plan B hebt, want zaken gaan nooit precies op de manier die jij voor ogen had. De richting die je hier kiest bepaalt de inrichting van jouw bedrijf en de focus van je energie en middelen.

Je kiest de unieke combinatie van intangible assets waarin je gaat excelleren en die invulling geeft aan je visie. Zo bouw je strategische waarde.

Eigenaarstrategie

Wat is jouw persoonlijke en zakelijke ambitie als eigenaar? En wat zijn de doelen, de drijfveren en belangen van jouw mede-eigenaren (en andere betrokkenen in en rond je bedrijf)? Waar zitten de overeenkomsten en de verschillen? Eigenaarstrategie is van cruciaal belang bij het kiezen van de richting van de verhoging van je bedrijfswaarde.

Bij familiebedrijven is zowel de formele als de informele dynamiek een niet te onderschatten factor.

Oriënteer je op de potentiele koper en je exit strategie

Het is slim om je te oriënteren op je mogelijke koper, zelfs als je (nog) geen concrete plannen in die richting hebt. Verdiep je in verschillende partijen, hun doelen en verwachtingen. Bij familiebedrijven is het belangrijk om de familie en de volgende generatie vroegtijdig mee te nemen en afspraken te maken over overdracht, bijvoorbeeld in een familiestatuut.

Stap 2. Bouw aan (jouw systeem van) duurzame bedrijfswaarde

Menselijk kapitaal

In hoeverre weet je een cultuur te bouwen met bedrijfswaarden die flexibiliteit, vertrouwen, ondernemerschap en passie voor het vak tastbaar te maken? Kun je ook medewerkers, klanten en partners aan trekken én binden die hierbij passen. “Culture eats strategy for breakfast”. Coolblue groeit door een zeer strak uitgevoerde cultuur van klantgedrevenheid, waarbij personeel een essentiële rol speelt.

In deze tijden van grote personeelsschaarste is het hebben van een goed team met gedreven vakmensen een absolute waardedrijver. Er worden bedrijven overgenomen louter hierom.

In het MKB geldt extra dat er geen afhankelijkheid van personen is (de ondernemer incluis), dat is een stevig risico.

Data intelligence en analytics

De rol van data is cruciaal bij het genereren van strategische bedrijfswaarde. Data kunnen je diepgaand inzicht geven in de performance van je bedrijf of klant- en marktgedrag. Zo kun je wezenlijke bedrijfsprocessen digitaliseren, monitoren, modeleren, verbeteren of resultaten voorspellen.

Daarnaast zien we een revolutie waarin data intelligence bedrijven, markten compleet transformeert. Met alle risico’s en kansen van dien voor jouw businessmodel, diensten of markten. Deze transformatie werkt door in alle markten. ChatGPT is slechts een tipje van de ijsberg.

Processen en positie in netwerk en waardeketen

In toenemende mate creëer je waarde door samenwerking met partners. Je besteedt gericht uit aan partners, zelfs zaken die strategisch voor je bedrijf zijn. Je denkt in bedrijfsketens en optimaliseert je eigen rol, maar ook de positie van alle partners (en klanten) in de keten. Zo bouw je aan efficiency- en waardevoordeel.

Je zorgt ervoor dat jouw belangrijkste bedrijfsprocessen goed in elkaar zitten, optimaal ondersteund en klantgedreven zijn. Je kunt pas echt groeien als je processen schaalbaar zijn.

René Kesselaar: “Intelligent is niet hetzelfde als slim”.

Doordat we vanuit vertrouwen met partners samenwerken in de keten als we een bouwproject ontwikkelen, verdubbelen we de omzet met de helft minder mensen. Als iedereen voor zijn eigen doel gaat, lukt dat niet. Je moet echt de haarvaten van je proces kennen anders lukt dat niet. En wie doen dat? Dat zijn de jongens die het werk doen. Dat heeft jaren aan investeren gekost, ook bij onze klanten, ik zie mezelf dan ook vooral als trainer.

Marketing

In hoeverre bieden marketingactiviteiten kwantificeerbaar onderscheidend voordeel, voor jou én je klant? Heb je een mooi merk gebouwd? Passen je diensten steeds bij de snel veranderende behoeften van je doelgroep? Weet je optimale omzet, marge én impact te realiseren?

Klantwaarde

In hoeverre zijn klantrelaties bestendig? Zijn er contracten en bieden de klantrelaties ruimte voor groei? Hoe is de klantportfolio samengesteld?

Techniek, innovatie en R&D (intellectueel kapitaal)

Het vermogen om continue en systematisch te innoveren is de basis van ieder succesvol bedrijf. Extra waarde geven innovaties die leiden tot duurzaam onderscheidend vermogen en omzet/winst/impact.

Contractwaarde

Goede contracten kunnen een goede basis zijn voor waarde. Ze geven een grondslag aan afspraken. Zorg ervoor dat de belangrijkste afspraken (met aandeelhouders, leveranciers, klanten, partners etc.) actueel en goed vastgelegd zijn. Zeker bij bedrijfsoverdracht of in moeilijke tijden is onzorgvuldige contractvorming een stevig risico.

Stap 3. Kapitaliseer de financiële- en impactwaarde

Als je de voorgaande 2 stappen slim en gefocust hebt uitgevoerd dan kun je de opgebouwde waarde kapitaliseren. Dat kan in de vorm van een gezonde winst(groei) en cash flow en door een optimale en zichtbare bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen. Strategische waarde is duurzaam, er ligt een robuust systeem en businessmodel onder dat schaalbaar en toekomstbestendig is. Door een slimme keuze van waardedrijvers bouw je de brug tussen strategische waarde en eindwaarde.

Stap 4. Bescherm en versnel jouw bedrijfswaarde

Het optimaal kiezen van de balans tussen risico en waarde is de kern van succesvol ondernemerschap. In crisis komen de verborgen gebreken naar boven en ontstaan er nieuwe kansen. Er kan pas echt versneld worden als de basis van je bedrijf op orde is (zie stap 1 en 2). Er zijn vele manieren van versnellen of schalen: het aangaan van partnerships, internationaliseren, licenceren en franchising, digitaliseren.

Niets is vanzelfsprekend. Het is belangrijk om korte én lange termijn waardecreatie (en risico’s) goed te monitoren en tijdig bij te sturen.

Een professionele governance is belangrijk om dit proces niet aan het toeval over te laten en wordt belangrijker naarmate je bedrijf groeit. De welbekende uitdaging om behalve in je bedrijf ook aan je bedrijf te werken is een belangrijk aandachtspunt.

Optimale bedrijfswaarde = waarde identificeren, bouwen, kapitaliseren, beschermen en versnellen. 

Wat is jouw route naar waardegroei?

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Je kunt op meerdere manieren de waarde van je bedrijf laten groeien. Veel bedrijven passen een combinatie van de onderstaande manieren toe. Ook dit is een bewust keuze.

Wij besteden in onze dienstverlening, bemensing en aanpak bewust aandacht aan de zeer verschillende dynamiek van elk van deze routes. Ze vereisen (ook van het ondernemersteam!) verschillende competenties. Zo zijn er bedrijven die hun groei vooral door overnames realiseren en daartoe een gespecialiseerde aanpak en teams voor optuigen. Het professioneel aangaan van professionele partnerships is een steeds belangrijker vaardigheid.

Autonome groei vanuit eigen kracht.

Hierbij kies je ervoor om de financiële en strategische groei vooral in en met je eigen bedrijf te realiseren.

Groei door overname of overdracht.

Je kunt groeien door gerichte overnames. De over te nemen bedrijven voegen wezenlijke onderdelen toe aan jouw waardegroei strategie. Ze kunnen specifieke kennis toevoegen; wezenlijke innovaties, producten en patenten hebben of een sterke positie hebben in een aantrekkelijke markt. De investering in deze strategische waarde is slimmer en sneller dan het zelf opbouwen in en met je eigen bedrijf. Het goed integreren van deze acquisities is altijd een uitdaging.

Je kunt ook groeien door (deels) overgenomen te worden. Door onderdeel te worden van een groter bedrijf met een interessante (markt)positie kun je jouw kennis en waarde versneld schalen.

En natuurlijk kun je de opgebouwde waarde van jouw bedrijf kapitaliseren bij een exit.

Groei door samenwerking.

Als  je weet wat de kern van jouw bedrijfswaarde is (de zogenaamde “kroonjuwelen”), dan focus je je optimaal om deze waarde te vergroten. Zaken die (minder) belangrijk zijn kun je uitbesteden aan strategische partners. Door deze samenwerking ga je uit van elkaars kracht.

Je kunt nog een flinke stap verder gaan en gericht werken aan het opbouwen van een (lokaal) ecosysteem of platform dat er op gericht is om met elkaar exponentiële waarde te realiseren.

Het herstellen of resetten van bedrijfswaarde

Alle succesvolle ondernemers die wij kennen hebben stevige tegenslag meegemaakt en zelfs op de rand van het faillissement gestaan. Natuurlijk doe je er alles aan om de risico’s in en rond je bedrijf goed in te schatten en te beperken. Maar je hebt nooit alles in de hand. Het snel en daadkrachtig nemen van maatregelen om zowel op korte als op lange termijn de continuïteit van je bedrijf te bewaken is, hoe vreemd dat ook mag lijken, een wezenlijk onderdeel van waardegroei. Het steeds zorgen voor goede en tijdige informatie en een goede governance is essentieel. Want voorkomen is beter dan genezen. Wil je meer weten, lees dan hier verder.

Case: beginnen met je exit

Hans Rolloos: “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van een mentor van Next Level MKB die stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.

Direct door.

Ben je aan het denken gezet, wil je meer weten? Kijk hier wat Next Level MKB voor je kan betekenen.

Start met de waardegroei quick scan

Ondernemen in dynamische tijden.

Introductieworkshop waardegroei.

MKB bibliotheek

Actuele kennis over waardegroei

Nieuwsgierig?

Ga aan de slag in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.