Skip links

Crisis management voor jouw bedrijf

Crisis management is essentieel voor ieder succesvol bedrijf

Crisis management is meer dan ooit een essentieel onderdeel van de basisvaardigheden van iedere ondernemer. Ondernemen en crisis horen bij elkaar. Iedere (succesvolle) ondernemer heeft succes én tegenslag meegemaakt.

Het kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden is minstens net zo belangrijk als het kunnen omgaan met succes en groei. Zowel groei als krimp leiden tot crisis! De fundamentele transities die we doormaken gaan altijd gepaard met crisis en onzekerheid … én kansen.

Direct naar je doel!

Snelle, heldere analyse 
Korte termijn (krachtige) interventies
“Liquiditijd”
Lange termijn perspectief
Betrokken Stakeholders

Crisis management: jouw bedrijf op korte termijn uit de gevarenzone én klaar voor de toekomst.

Op de korte termijn je bedrijf uit de gevarenzone. Maar meteen ook weer het pad effenen voor de lange termijn. Bovendien moet dit leiden tot herstel van vertrouwen van de stakeholders. Topsport dus!

Liquiditeitsproblemen

Waardeherstel vraagt om korte, krachtige interventies. Liquiditeit is je grootste vijand. De ultieme uitdaging: met beperkte liquide middelen en beperkte tijd blijvende resultaten neerzetten.

Je staat er niet alleen voor! Wij mobiliseren het Waardeteam dat jou bijstaat op weg naar daadkrachtig en blijvend herstel. Onze waardepartners hebben een stevige ervaring in crisis management.

Een oriënterend gesprek is de eerste stap naar succesvol crisis management voor jouw bedrijf.

In een vrijblijvend en eerlijk gesprek bespreken we de bestaande (financiële) situatie van jouw bedrijf. We stellen je zorgpunten en aandachtsgebieden voor waardeherstel vast en de urgentie hiervan. Zo ontstaat een eerste indruk over de stappen die nodig zijn om zowel op korte termijn als op lange(re) termijn de continuïteit te garanderen.

Neem contact met mij op

Onze daadkrachtige aanpak naar waardeherstel.

01. Waardeherstel quickscan

Waardeherstel Quick Scan.

De urgentie is hoog, de continuïteit van je bedrijf loopt immers gevaar! Daarom analyseren we in onze waardeherstel quick scan in hoog tempo de situatie van je bedrijf. We beoordelen de (financiële) staat en het ontwikkelpad van de onderneming. Hieruit identificeren we de financiële en operationele aandachtsgebieden. Wij zetten vervolgens de grootste risico’s op een rij. Daarnaast stellen we op hoofdlijnen de maatregelen vast die nodig zijn voor korte en lange termijn waardeherstel. Je hebt snel een gedegen inzicht in de oorzaken en maatregelen. Dit is meteen ook de input voor het Waardeherstel recovery plan.

02. Het recovery plan

Waardeherstel Recovery Plan.

In een Waardeherstel recovery plan worden de oplossingsrichtingen meteen op detailniveau geanalyseerd en uitgewerkt. Wat moet er gebeuren, door wie, en op welke termijn? In een uitgebreide financiële analyse geven we meteen aan welke zaken om bijsturing vragen, en weke zaken moeten worden geregeld met vermogensverschaffers. Deze analyse met een uitwerking naar concrete maatregelen geeft vertrouwen aan alle stakeholders over de oplossingen. Zo kunnen ook zij hun noodzakelijke bijdrage en commitment aan het herstelplan geven.

03. Herstel resultaatsprints

Next Level Waardeherstel resultaatsprints.

In ons waardeherstelprogramma™ voeren we de noodzakelijke interventies op snelle, efficiënte en effectieve wijze door. Dat doen we met jou als ondernemer en de kernspelers in en rond je onderneming. Hierbij houden we rekening met alle emoties. Het is nodig om strak te sturen op realisatie en voortgang. We houden de effecten op de financiële resultaten scherp in de gaten. Liquiditijd™ staat hierin centraal. Resultaten worden hierbij met elkaar gevierd, zorgen worden gedeeld.

04. Waardemonitoring

Crisis management: verhoogde dijkbewaking naar blijvend herstel.

Als de belangrijkste interventies vanuit  het waardeherstelprogramma™ zijn gepleegd, dan begint het echte werk. Vaak blijven we betrokken om te zorgen dat het bereikte resultaat echt blijvend is. Een soort verhoogde dijkbewaking. Met onze Waardemonitor ben je verzekerd van een professionele (financiële) backbone onder jouw bedrijf. Cash flow en het tijdig anticiperen op mogelijke liquiditeitsproblemen blijven essentieel. Ook de versnelde terugkeer naar een gezonde bedrijfsvoering krijgt volop aandacht.

05. Fastlane workshop

Fastlane workshop crisis management voor jouw bedrijf

Onze in company fastlane workshop crisis management geeft je een crash course, direct toepasbaar op jouw bedrijf. Je krijgt les van één van onze ervaren crisis managers. Hoe analyseer je als team snel een crisis, hoe bepaal je de juiste interventies, waarop moet je letten? Wij brengen als voorbeeld echte casussen in, waar je veel van kunt leren.

Wat onze klanten zeggen.

Ik schaamde me toen ik vertelde wat me overkomen was. Je doet zo je best en dan lijk je te falen. Zakelijkheid en emotie liepen door elkaar heen. Next Level MKB reageerde op een prettige maar doortastende wijze op mijn emotie. Zij hielpen me te beseffen dat het zakelijke nu voorrang had, en alle energie daarvoor moest worden gebruikt. Een extra paar handen, hersens en samen de schouders eronder. Krachtig en doelmatig naar herstel van de situatie. Dat was me alleen nooit gelukt.

Henk Buitenveld
Directeur Handelsonderneming

Ik vind het knap hoe jullie zonder vast einddoel of vooringenomenheid in korte tijd een beeld hebben kunnen vormen van ons bedrijf met een focus op quick wins en de mens centraal. Wat me erg geholpen heeft zijn de kritische vragen, maar ook het prioriteren. In een turbulente tijd als deze vergeet je wel eens wat heel erg belangrijk en wat nog belangrijker is. Uiteindelijk moeten we als bedrijf geld verdienen om de salarissen te kunnen betalen en plezier te kunnen hebben en houden in ons werk.

Crisis management: als bedrijf heeft het me gebracht.

– Structureren van informatie
– Stellen van prioriteiten voor korte termijn
– Overgaan van denken naar doen (actie)
– Nieuwe visie op de visie in termen van doelmarkten
– Bevestiging van de zwaktes en risico’s
– Vertrouwen dat we op de goede weg zijn

Crisis management: als mens heeft het me gebracht.

– Een positief kritisch klankbord in moeilijke tijden
– Vertrouwen vooral dicht bij mezelf te blijven
– Gevoel dat we ondanks de tegenwind het niet slecht doen

Etienne Brutel de la Riviere
Ondernemer in Marinetech, MEA-nl

Ons bedrijf was er trots op dat iedereen er al lang werkte. De onderlinge verbondenheid was groot, samen trots op ons product. Door ziekte viel de financiële man weg, net op het moment dat de markt last kreeg van een economische crisis. Management informatie viel weg en de administratieve processen stokten. De liquiditeit kwamen sneller onder druk dan verwacht, doordat onze klanten minder afnamen en later betaalden. Juist degene die dit altijd helemaal onder controle had, moest vechten voor zijn eigen gezondheid. Dan is het fijn dat je terug kunt vallen op Next Level MKB, die meteen met de juiste mensen doorgrepen op de situatie. Inmiddels staan ze ons permanent bij in de Raad van Advies.

Rudi van de Ven
Directeur Productieonderneming

Nadat Next Level MKB ons geholpen heeft om een moeilijke periode door te komen hebben wij besloten om een waardemonitor service abonnement te nemen.

Dit service abonnement houdt in dat de mensen van Next Level MKB op de achtergrond mijn administratie monitoren en waar nodig corrigeren. Periodiek hebben we overleg over de cijfers, ik wordt geholpen met mijn liquiditeitsplanning en financiering en wanneer ik er behoefte aan heb kan ik voor advies altijd bellen.

Met name de zekerheid dat mijn cijfers juist zijn, de grip op mijn liquiditeit, en het hebben van een aanspreekpunt waarmee ik altijd kan sparren heeft mij als ondernemer het afgelopen jaar veel rust gegeven. Hierdoor kan ik mij weer veel meer richten op de dagelijkse gang van zaken.

Dick Peek
Directeur Peek Metaalkonstrukties BV

Het succesvol omgaan met tegenslag vormt je als ondernemer.

Jaar ervaring
48
Bedrijven geherstructureerd
93
Arbeidsplaatsen behouden
>1000

Direct door.

Ben je aan het denken gezet of wil je daadkrachtig de juiste stappen zetten met je bedrijf? Lees verder hoe Next Level MKB jou kan ondersteunen.

Start de crisisbestendigheidsscan!

Korte én lange termijn herstel: herstructurering.

herstructurering

Verhoogde dijkbewaking: waardemonitor.

MKB bibliotheek

Actuele kennis over crisis management

Nieuwsgierig?

Zet de eerste stap naar daadkrachtig herstel van jouw bedrijf.

Is daadkrachtig crisis management nodig, onze ervaren waarde partners staan voor je klaar! Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641

Bart van Heeswijk
06-22904844
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.