Skip links

Bedrijf verkoopklaar maken

Maak je bedrijf versneld verkoopklaar!

Je bedrijf verkoopklaar maken, zelfs zonder directe verkoopplannen, geeft richting en ambitie. Wil je optimale waarde realiseren, dan is je bedrijf in tiptop vorm. De opgebouwde waarde is van niemand afhankelijk. De organisatie en processen zijn gemakkelijk te schalen en te integreren. Dit klinkt simpel. De praktijk is echter veel weerbarstiger.

Wat is jouw definitie van waarde?

Voordat we starten formuleren we de ambitie kiezen we daarbij de juiste waardemix tussen:

Financiële waarde

Impact waarde

Strategische waarde

Jouw bedrijf verkoopklaar maken begint bij je exit strategie

Kies vanuit je eigenaarstrategie de gewenste exit en de richting die optimale waarde creëert. En vooral: bedenk in je exit strategie voor wie jouw bedrijf interessant zou kunnen zijn. Vanuit dit perspectief ga je je bedrijf marketen en kijken op welke manier jij je strategische waarde gaat optimaliseren en kapitaliseren. Een goede (indicatieve) waardebepaling is hierbij essentieel als beginpunt en om irreële verwachtingen te voorkomen.

Timing is key

Je kiest je tijdshorizon en legt die vast. Het maakt een groot verschil of je tijdshorizon een half jaar of 5 jaar is. En dan nog kun je verrast worden. Er kan plots een fantastisch bod komen of je bedrijf kan onderweg tegenslag tegenkomen.

Direct naar je doel!

Begin bij je exit, kies je waardemix
Kies profiel koper/investeerder
Bepaal je tijdshorizon

Maak je verkoopklaar plan

Neem contact op

Het verkoopklaar maken van je bedrijf vereist discipline en een plan.

Ziende blind op waarde

Het gericht verkoopklaar maken van je bedrijf vereist een helder plan en duidelijke keuzes. Daarbij hoort ook het inbrengen van objectief perspectief. Wij zien al te vaak dat ondernemers heel veel weten van hun markt, vak en bedrijf. Maar ziende blind zijn op de echte waarde van hun bedrijf. Briljant zijn in een aantal zaken, maar stevige risico’s niet zien of oplossen.

Risico’s wegnemen is essentieel bij het verkoopklaar maken van je bedrijf

Bij het verkoopklaar maken is het reduceren van financiële en bedrijfsmatige risico’s wezenlijk voor waardeoptimalisatie. Het kan zelfs nodig zijn om onderdelen van je bedrijf te herstructureren.

Met ons modulair opgebouwde 5 stappen waardegroeiprogramma kies je die elementen die nodig zijn om jouw bedrijf verkoopklaar te maken. Het is een optimale voorbereiding voor een eventuele verkoop of overdracht.

Wil je meer weten over onze unieke aanpak om optimale (strategische) bedrijfswaarde te realiseren?

Lees verder

5 stappen die werken bij het versneld verkoopklaar maken van je bedrijf.

Op basis van jouw eigenaar- en exit strategie kiezen we de aanpak die het beste werkt. Uitgangspunt is om jouw bedrijf planmatig verkoopklaar te maken en de waarde te optimaliseren en kapitaliseren. Wil je meer weten? Lees hier meer over ons 5-stappen waardegroeiplan.

01. Verkoopklaar quickscan

Op basis van jouw ambitie doen we een eerste inventarisatie van risico’s en potentie. Je krijgt de eerste inzichten hoe je jouw bedrijf (versneld) verkoopklaar maakt.

02. Het verkoopklaar plan

Strategisch verkoopklaar plan op basis van de gemaakte keuzes. Indicatieve waardebepaling.

03. Team kick- start

Verrijking van het waardegroeiplan met jouw kernteam. Mobiliseren en kick-starten team en netwerk.

04. Focus en waardesprints

Realisatie verkoopklaar plan in doelgerichte resultaatsprints van 2-4 maanden.

05. De waardemonitor

Monitoren realisatie waardedoelen, waar nodig bijsturen. Regelmatige reflectie.

Wat onze klanten zeggen.

Je bent elke dag met je onderneming bezig. Alles wat je doet, is in jouw ogen logisch. En je bent er trots op. Dan komt er het moment dat je dat je die trots wilt gaan cashen. Maar kijkt een potentiële koper ook zo naar jouw onderneming? Wij lieten Next Level MKB een quick scan maken van ons bedrijf. Gewoon een objectieve scan van “wat vinden jullie ervan, hoe kijken jullie naar ons”. Als je die vraag stelt, wil je natuurlijk alleen maar bevestiging horen. Eerlijk gezegd was ik niet klaar voor het antwoord. Als je het antwoord niet wilt horen, moet je de vraag niet stellen. Haarfijn werden er vingers gelegd op de zwakke en zere plekken. De spiegel kon niet helderder zijn. Gelukkig had ik geen haast met mijn verkoop. We hebben middels een waardegroeiplan het bedrijf aanzienlijk kunnen verbeteren. Nu zijn we er echt klaar voor.

Nick Pleizier
Ondernemer

“Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”
Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van Next Level MKB de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.

Hans Rolloos
Ondernemer

Korte termijn winst zegt weinig over lange termijn waarde.

Direct door.

Wil je meer weten of direct aan de slag? Dit kunnen we voor jou betekenen.

Start met de waardegroei quick scan

bedrijf overnemen

Meer weten over de verkoop van je bedrijf?

Maak kennis met het Next Level waardeteam

Meer weten over indicatieve waardebepaling

Nieuwsgierig?

Ga aan de slag in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.