Skip links

Mijn bedrijf meer waard

Hoe maak ik mijn bedrijf meer waard?

Mijn bedrijf meer waard maken, hoe werkt dat dan? Een vaak gestelde vraag! Je werkt hard in en aan je bedrijf met een topteam, dan wil je natuurlijk ook dat dit verzilvert wordt met een mooie waardegroei. Vaak wordt hierbij gekeken naar financiële waarde, in toenemende mate ook in combinatie met impactwaarde.  Die natuurlijk tegen een stootje kan en echt onderscheidend is.

Kies een ander perspectief

Het is zinnig om waarde ook vanuit de perceptie van een mogelijke koper te bezien. Deze kan namelijk ook geïnteresseerd zijn in de strategische waarde van jouw bedrijf. Zo worden er bedrijven overgenomen omdat ze goed en schaars personeel hebben of een uitstekende positie in een moeilijk toegankelijk markt.

Jouw bedrijf meer waard met onze beproefde aanpak

Wij hebben een unieke aanpak ontwikkeld die zowel naar financiële-, impact- als strategische waarde kijkt. We geven je inzicht wat jouw bedrijf waard is en wat je kan doen om jouw bedrijf meer waard te maken. Wij mobiliseren het verborgen intellectuele kapitaal in je bedrijf, de bron van 80% van de gemiddelde bedrijfswaarde.

Jouw bedrijf meer waard: waardegroei vanuit eigen kracht

Dit vraagt duidelijke keuzes omtrent de manier waarop jouw bedrijf meer waard wordt. Groter hoeft niet altijd beter te zijn. Er zijn veel prachtige MKB bedrijven die een uniek specialisme hebben gekozen. Dat kan gericht zijn op markten, maar ook op innovatieve specialistische kennis. Zo bouwen ze krachtige en schaalbare onderscheidende strategische waarde op, die zich vervolgens vertaalt naar financiële of impactwaarde.

In de waan van de dag verlies je soms het zicht op jouw unieke waarde. Met ons modulair opgebouwde 5 stappen waardegroeiprogramma kies je die elementen die voor jouw bedrijf echt waarde bieden.

Ik wil meer weten!

Direct naar je doel

Inzicht in de waarde van je bedrijf
Financieel, impact en strategisch
Gerichte waardegroei

Jij hebt de regie

Wat is mijn bedrijf waard?

5 stappen die werken.

Op basis van jouw doel en ambitie en het DNA van je bedrijf kiezen we flexibel de aanpak die het beste werkt. Uitgangspunt daarbij is dat jouw bedrijf meer waard wordt en blijft. Hier vind je meer informatie over onze aanpak.

01. Waardegroei quickscan

Op basis van jouw ambitie doen we een eerste inventarisatie van risico’s en potentie. Deze is gericht op strategische én financiële waardegroei.

02. Het waardegroei plan

Strategisch waardegroeiplan met daaruit voortvloeiende keuzes. Indicatieve waardebepaling.

03. Team kick- start

Verrijking van het waardegroeiplan met jouw kernteam. Mobiliseren en kick-starten team en netwerk.

04. Focus en waardesprints

Realisatie waardegroeiplan in doelgerichte resultaatsprints van 2-4 maanden.

05. De waardemonitor

Monitoren realisatie waardedoelen, waar nodig bijsturen. Regelmatige reflectie.

Case: regie op groei.

Esther van Dalen (algemeen directeur Zorggroep de Laren): groeien vereist regie, nieuwe discipline én een nieuwe rol.

Zorggroep De Laren heeft een duidelijke visie en strategie geformuleerd. Next Level MKB heeft ons ondersteund om deze ook praktisch door te vertalen naar een helder routeplan en ons als directie de begeleiding gegeven om ons bedrijf en team klaar te maken voor de volgende groeistap. Met alle veranderingen van dien. Gericht op de waarde en waarden die voor ons en onze bewoners het verschil maken. In alle drukte lijkt alles belangrijk en wordt je opgezogen door de dagelijkse dingen. Karin helpt ons om echt regie te nemen op onze groeiagenda. Soms is dat confronterend, maar met humor en relativeringsvermogen is dat ook voor ons persoonlijk een ontdekkingstocht waarin we door ervaringen zelf steeds meer onze nieuwe rol in dit proces ontdekken en invullen.

Meer testimonials? Lees hier verder.

Kijk vanuit het perspectief van een mogelijke investeerder naar de waarde van jouw bedrijf.

Direct door naar

Wil je meer weten of direct aan de slag?

Jouw bedrijf meer waard. Aan de slag!

De waarde van mijn bedrijf bepalen

Onze diensten gericht op waardegroei.

Actuele inspiratie en kennis over waardegroei.

Nieuwsgierig?

Maak jouw bedrijf meer waard!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.