Skip links

Mijn bedrijf meer waard

Hoe maak ik mijn bedrijf meer waard?

Mijn bedrijf meer waard maken, hoe werkt dat dan? Een vaak gestelde vraag! Je werkt hard in en aan je bedrijf met een topteam, dan wil je natuurlijk ook dat dit verzilvert wordt met een mooie waardegroei. Vaak wordt hierbij gekeken naar financiële waarde, in toenemende mate ook in combinatie met impactwaarde.  Die natuurlijk tegen een stootje kan en echt onderscheidend is.

Kies een ander perspectief

Het is zinnig om waarde ook vanuit de perceptie van een mogelijke koper te bezien. Deze kan namelijk ook geïnteresseerd zijn in de strategische waarde van jouw bedrijf. Zo worden er bedrijven overgenomen omdat ze goed en schaars personeel hebben of een uitstekende positie in een moeilijk toegankelijk markt.

Jouw bedrijf meer waard met onze beproefde aanpak

Wij hebben een unieke aanpak ontwikkeld die zowel naar financiële-, impact- als strategische waarde kijkt. We geven je inzicht wat jouw bedrijf waard is en wat je kan doen om jouw bedrijf meer waard te maken. Wij mobiliseren het verborgen intellectuele kapitaal in je bedrijf, de bron van 80% van de gemiddelde bedrijfswaarde.

Wat is mijn bedrijf waard?

Direct naar je doel

Inzicht in de waarde van je bedrijf
Financieel, impact en strategisch
Gerichte waardegroei

Jij hebt de regie

Neem contact op
waardepiramide

Mijn bedrijf meer waard: groeien vanuit eigen kracht.

Er zijn meerdere manieren om jouw bedrijf meer waard te maken

Dat kan door je bedrijf te herstructureren, door andere bedrijven over te nemen en zelfs door zelf overgenomen te worden. Hoe dan ook: het opbouwen van waarde vanuit je eigen kracht is belangrijk, zeker als je van plan bent je bedrijf te verkopen.

Jouw bedrijf meer waard: waardegroei vanuit eigen kracht

Dit vraagt duidelijke keuzes omtrent de manier waarop jouw bedrijf meer waard wordt. Groter hoeft niet altijd beter te zijn. Er zijn veel prachtige MKB bedrijven die een uniek specialisme hebben gekozen. Dat kan gericht zijn op markten, maar ook op innovatieve specialistische kennis. Zo bouwen ze krachtige onderscheidende strategische waarde op, die zich vervolgens doorvertaalt naar financiële of impactwaarde.

In de waan van de dag verlies je soms het zicht op jouw unieke waarde. Met ons modulair opgebouwde 5 stappen waardegroeiprogramma kies je die elementen die voor jouw bedrijf echt waarde bieden.

5 stappen die werken.

Op basis van jouw doel en ambitie en het DNA van je bedrijf kiezen we flexibel de aanpak die het beste werkt. Uitgangspunt daarbij is dat jouw bedrijf meer waard wordt en blijft. Hier vind je meer informatie over onze aanpak.

01. Waardegroei quickscan

Op basis van jouw ambitie doen we een eerste inventarisatie van risico’s en potentie. Deze is gericht op strategische én financiële waardegroei.

02. Het waardegroei plan

Strategisch waardegroeiplan met daaruit voortvloeiende keuzes. Indicatieve waardebepaling.

03. Team kick- start

Verrijking van het waardegroeiplan met jouw kernteam. Mobiliseren en kick-starten team en netwerk.

04. Focus en waardesprints

Realisatie waardegroeiplan in doelgerichte resultaatsprints van 2-4 maanden.

05. De waardemonitor

Monitoren realisatie waardedoelen, waar nodig bijsturen. Regelmatige reflectie.

Case: kies een aantrekkelijke niche.

Hans Rolloos: “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van Next Level MKB de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.

Meer testimonials? Lees hier verder.

Kijk vanuit het perspectief van een mogelijke investeerder naar de waarde van jouw bedrijf.

Direct door naar

Wil je meer weten of direct aan de slag?

Jouw bedrijf meer waard. Aan de slag!

De waarde van mijn bedrijf bepalen

Onze diensten gericht op waardegroei.

Actuele inspiratie en kennis over waardegroei.

Nieuwsgierig?

Maak jouw bedrijf meer waard!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.