Skip links

Waarde reset

Waarde reset is regelmatig nodig.

De vaardigheid om flexibel de bakens te verzetten bij veranderende omstandigheden is de allergrootste asset van ieder bedrijf. Nu meer dan ooit moet je tijdig de waarde reset button indrukken. Innovatie, lef, visie en transitie gaan dan samen, want meestal is het redeneren vanuit de bestaande situatie niet effectief. Het vermogen om van een heldere visie op de toekomst te vertalen naar kansen voor vandaag en morgen maakt het verschil. Dat zegt meteen wat over jouw cruciale rol en jouw leiderschap als ondernemer.

Direct naar je doel

Ken de trends en ontwikkelingen.
Kies je team, analyseer, kies de goede golf.
Maak je plan en improviseer in de praktijk.

Herhaal.

Neem contact op

Welke “reset” uitdagingen komen wij in de MKB praktijk tegen?

Reset bij snelle groei.

“We groeien pijlsnel en moeten onszelf opnieuw uitvinden voor de volgende stap. Wat wordt dan onze unieke strategische waarde positionering naar de toekomst. Welke zaken moeten we dan in ons bedrijf stoppen, herstructureren of versterken. Wat willen we zelf als eigenaren? Wat betekent groei voor ons? En wat wordt ons groei- en investeringsplan voor de komende 3 jaar, want met alleen improviseren komen we er niet meer.”

Op een dood punt, duidelijke keuzes en nieuwe energie.

“We groeien heel bescheiden in omzet, maar niet in marge. We werken hard, maar het lijkt wel of we in cirkels ronddraaien en niet echt verder komen. Onze markt verandert snel, waar zit onze edge? Welke harde keuzes moeten we maken om uit deze impasse te komen? En hoe moeten we dat intern en extern consistent uitdragen? Hoe kweken we het potentieel in ons bedrijf en welk profiel hebben we voor de volgende stap nodig? Hoe bouwen we waarde op voor onze exit, want het bedrijf is ook ons pensioen.”

Herstructurering en recovery.

“Ik ben commercieel sterk, maar bedrijfsmatig en financieel veel minder. Hierdoor ben ik bijna failliet gegaan. Dat was een harde les. Ik zie heel veel kansen in de markt. Hoe (her)structureer en herfinancier ik mijn bedrijf en team zodat er een echt goed fundament komt te liggen onder mijn groeiplannen en ik kan doen waar ik goed in ben.”

Jouw bedrijf resetten naar de toekomst?

Reset is een krachtig middel, maar het begint altijd met het doel en de concrete uitdaging waarvoor je bedrijf nu staat. Op basis daarvan kiezen we flexibel de aanpak die het beste werkt. Waar nodig halen we extra expertise en ervaring vanuit ons waardeteam naar binnen. Hoe dan ook, jij hebt de regie!

Reset en innovatie.

Strategische reset als basis voor innovatie en herpositionering naar de toekomst. Op basis van gekozen richting inrichting vormgeven. 

Team time out.

Strategische reset: met een duidelijke uitdaging in een goed voorbereide hoge drukpan sessie. Mobiliseren en kick-starten van jouw kernteam en netwerk.

Crisismanagement.

Daadkrachtige maatregelen om continuïteit op korte en lange termijn veilig te stellen. Intensieve samenwerking met stakeholders.

Herstructurering.

Herstructurering en -financiering bij groei, transitie en crisis.

De waardemonitor.

Monitoren van reset waardedoelen, verhoogde dijkbewaking op risicogebieden. Waar nodig snel bijsturen. 

Case: kies een aantrekkelijke niche.

Hans Rolloos: “Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”

Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van Next Level MKB de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost.

Meer testimonials? Lees hier verder.

Alle succesvolle bedrijven en ondernemers vinden zichzelf regelmatig opnieuw uit. Veel successen zijn gebouwd op evenzoveel crises.

Direct door naar

Wil je meer weten of direct aan de slag?

Hoe crisisbestendig is jouw bedrijf?

Tips en inspiratie in onze nieuwsbrief.

Onze diensten gericht op waardegroei.

Actuele inspiratie en kennis over waardegroei.

Nieuwsgierig?

Welke reset is nodig voor jouw bedrijf? Waar zit je blinde vlek?

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.