Skip links

Wat onze klanten zeggen.

De Waarde hub haalt wederom mijn bedrijf naar de next level.
Op een open en heldere manier praten en leren van andere ondernemers over vragen die ik mij als ondernemer vaker stel.
Hoe sluit je persoonlijke ambitie aan bij de visie van het bedrijf ?
En hoe zet ik dit om in waarde nu en in de toekomst.

Dizzy Soederhuijzen.
DGA WARP en Omefa.

“Ik ben al een tijdje lid van NextLevel MKB. Ik ervaar het als een heel waardevol netwerk van mede ondernemers. Elkaar ondersteunen, erkenning vinden voor je problemen en elkaar inspireren zijn voor mij de grootste winstpunten.
Na een Waarde Hub heb ik altijd weer nieuwe energie om als ondernemer verder te komen. Verder als persoon en als ondernemer krijg ik goed inzichten en tips om de waarde van het eigen bedrijf te verhogen.”

Jan Mens
Directeur IES bv Assetmanagement

“In verband met mijn leeftijd wilde ik mijn onderneming gaan verkopen. Bedrijfsopvolgers had ik niet. Toen de “wereld” er lucht van kreeg dat ik open stond voor verkoop, diende zich snel enkele partijen aan. Uiteindelijk was het een Engelse onderneming die mijn adviespraktijk aan hun activiteiten wilde toevoegen. De eerste gesprekken verliepen vlot, maar de “devil was in the details”. Next Level MKB heeft mij op goede wijze ondersteund in dit proces. Er was tevens een goede afstemming met de accountant en jurist.  Het was een “zware bevalling”, maar ik ben heel tevreden over de ondersteuning en nazorg van Next Level MKB.”

Wim Halverhout
Directeur Adverbo

Ik had reeds enkele gesprekken gevoerd met een MBI kandidaat voor de overname van mijn bedrijf. We hadden op hoofdlijnen al een beeld hoe we het wilde doen. Dit beeld legde ik voor aan Next Level MKB. Na een korte en krachtige analyse gaven ze mij de aandachtspunten terug. Dit werd keurig mondeling toegelicht. Dan merk je pas wat er allemaal bij komt kijken. En vooral waar je allemaal niet aan denkt. Uiteindelijk tevreden en op goede wijze de bedrijfsoverdracht kunnen afronden.

Henk Bok
Directeur Chambers BV

“Begin tijdig met je plan voor de (mogelijke) exit”
Toen ik met mijn broer Arie het bedrijf van mijn vader overnam hadden we helemaal niet idee dat het een familiebedrijf moest blijven. Daar wilden we onze kinderen niet mee lastigvallen. We hebben enkele jaren hard gewerkt om het bedrijf financieel gezond te maken. En toen kwam het moment dat we ons realiseerden dat we eigenlijk helemaal geen echt plan voor de toekomst hadden. Dat was schrikken. We hebben toen onder begeleiding van Next Level MKB de stappen gezet om van ons bedrijf een nichespeler te maken met een onderscheidende marktpositie en tot de verbeelding sprekende klanten. Ook intern hebben we de processen en de financiële structuur klaar gemaakt voor een exit. Dat heeft ons bijna 10 jaar gekost. 

Hans Rolloos
Oud-ondernemer. Rolloos systems.

Je bent elke dag met je onderneming bezig. Alles wat je doet, is in jouw ogen logisch. En je bent er trots op. Dan komt er het moment dat je dat je die trots wilt gaan cashen. Maar kijkt een potentiële koper ook zo naar jouw onderneming? Wij lieten Next Level MKB een quick scan maken van ons bedrijf. Gewoon een objectieve scan van “wat vinden jullie ervan, hoe kijken jullie naar ons”. Als je die vraag stelt, wil je natuurlijk alleen maar bevestiging horen. Eerlijk gezegd was ik niet klaar voor het antwoord. Als je het antwoord niet wilt horen, moet je de vraag niet stellen. Haarfijn werden er vingers gelegd op de zwakke en zere plekken. De spiegel kon niet helderder zijn. Gelukkig had ik geen haast met mijn verkoop. We hebben middels een waardegroeiplan het bedrijf aanzienlijk kunnen verbeteren. Nu zijn we er echt klaar voor. 

Nick Plaisier
Ondernemer

“We hebben met Next Level MKB gewerkt aan een governance model voor onze en participatie- en leningenportefeuille. De uitkomst wordt voor ons een mooie leidraad voor versterking van impact en het beheer van de initiatieven in onze portefeuille.”

Erik van Arkesteijn en Saskia van Alphen
KNHM foundation

Het was inderdaad een mooie middag; van begin tot eind geboeid door twee interessante sprekers: Karin Kleingeld en Ynzo van Zanten! Enthousiaste deelnemers, goede sfeer, en een mooie locatie Woodbrooke Hotel.

Inez Lieftink-Zwierenberg
Rabobank

“Een geweldig team van gelijkdenkenden hebben we bij NextLevel. Praktische ervaring telt als het erop aan komt, net als positieve energie en voetjes op de vloer. Geen woorden maar waarde dus!”

Maarten Obbink
Lid van het Next Level Waardeteam.

“Met veel interesse en zorgvuldigheid heb je mij d.m.v. een telefonisch consult en een 1 op 1 sessie inzicht gegeven in de stappen die noodzaak zijn om te zetten in mijn sociale onderneming om naar de next level te gaan.
Maar ook het effect van mijn handelingen in mijn rol als zelfstandig ondernemer. Om te beginnen: je bent bijzonder goed in luisteren en rake vragen stellen. Door jouw deskundigheid weet je snel te prikken op plekken waar de fundering nog niet stevig is aangelegd. Je hebt mij praktische handvaten aangereikt, leerzaam en bruikbare input gegeven die mijn een nieuwe strategie en waarde groei opleveren nu en op de lange termijn. Jouw aanpak is to the point, prikkelend en persoonlijk.
Onze sessies heb ik als zeer waardevol ervaren mede dankzij jouw jarenlange opgebouwde ervaring, kennis, en sturing.
Ontzettend bedankt Karin Kleingeld a.k.a #BigShot! ”

Jessica Gyasi
Sociaal Ondernemer. Models for Models.

We hebben met Next Level MKB gewerkt aan een governance model voor onze en participatie- en leningenportefeuille. Omdat het veelal gaat om bewonersinitiatieven met een maatschappelijke doelstelling vroeg dat best wat creativiteit en maatwerk. Karin beweegt goed mee met de dynamiek van onze praktijk en doet wat ze predikt; tegenbewegen. Wanneer wij teveel de harde kant van governance benadrukten, sprong zij op het impact-paard en andersom. De uitkomst wordt voor ons een mooie leidraad voor versterking en beheer van de initiatieven in onze portefeuille.

Erik Arkesteijn en Saskia van Alphen
KNHM foundation

“Een aantal van onze klanten wilden begrijpelijk om privacyredenen niet met hun naam op de website. Wil je meer weten, dan zijn ze altijd bereid tot persoonlijke tekst en uitleg.”

Op een gewone werkdag werd ik onverwacht gebeld door een directeur van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming. Of wij onze onderneming wilden verkopen? Die zagen we even niet aankomen. Nooit over nagedacht, laat staan op voorbereid. Wilden we dat wel? Is dit het goede moment? Hoe gaat zoiets en wat komt er bij kijken? We realiseerden ons dat we jaren hard hadden gewerkt om iets op te bouwen, maar geen idee hadden wat we er uiteindelijk mee wilden. Goedemorgen! We hebben toen onder begeleiding van Next Level MKB niet allen onze afwegingen en wensen op een rijtje gezet, maar tevens alle voorbereidingen gepleegd om zo’n proces op goede wijze in te kunnen gaan. Tijdens alle fasen van de overdracht stonden zij ons met raad en daad bij. Heldere uitleg, kundig en duidelijke stappen naar een goede afronding. We genieten nu van ons succes en hebben onze kinderen allerlei kansen kunnen geven.

Marian Toonder
directeur handelsonderneming

“De bank wilde een quick scan van de onderneming hebben om haar financiering te toetsen en kunnen continueren. Dit leek mij echt totaal overbodig. De snelle, interactieve analyse van de onderneming door Next Level MKB gaf mij toch even een ander beeld. Tevens werden duidelijke oplossingsrichtingen gedefinieerd. Confronterend proces, maar erg leerzaam en bruikbaar”


“Toen de aandeelhouders ieder een andere koers voor ogen hadden, werd de onderneming stuurloos. De situatie werd onwerkbaar. In samenwerking met Next Level MKB heeft een aandelenoverdracht plaatsgehad op een wijze waar alle partijen met een goed gevoel mee konden instemmen. Iedereen is nu gelukkig in zijn eigen nieuwe omgeving“

Twee directeuren
Financiële dienstverlening

Ik schaamde me toen ik vertelde wat me overkomen was. Je doet zo je best en dan lijk je te falen. Zakelijkheid en emotie liepen door elkaar heen. Next Level MKB reageerde op een prettige maar doortastende wijze op mijn emotie. Zij hielpen me te beseffen dat het zakelijke nu voorrang had, en alle energie daarvoor moest worden gebruikt. Een extra paar handen, hersens en samen de schouders eronder. Krachtig en doelmatig naar herstel van de situatie. Dat was me alleen nooit gelukt. 

Henk Buitenveld

“We wisten even niet meer waar we met de onderneming naartoe moesten. In samenwerking met Bart werd een nieuwe strategie en positionering opgezet en geïmplementeerd. Het resultaat was een verviervoudiging van de winst in 5 jaar tijd. Dat was ons alleen nooit gelukt”

Directeur handelsonderneming

Ons bedrijf was er trots op dat iedereen er al lang werkte. De onderlinge verbondenheid was groot. Samen trots op ons product. Door ziekte viel de financiële man weg, net op het moment dat de markt last kreeg van een economische crisis. De management informatie viel weg en de administratieve processen stokten. De liquiditeiten kwamen sneller onder druk dat verwacht, doordat onze klanten minder afnamen en later betaalden. Juist degene die dit altijd helemaal onder controle had, moest vechten voor zijn eigen gezondheid. Dan is het fijn dat je terug kunt vallen op Next Level MKB, die meteen met juiste mensen doorgrepen op de situatie. Inmiddels staan ze ons permanent bij in de Raad van Advies.

Rudi van de Ven

Als commerciële man ben ik ruim ervaren in het sluiten van zakelijke overeenkomsten. Dus het overnemen van een bedrijf kan ik ook wel zelf, dacht ik. Dat viel vies tegen. Het aantal aspecten aan zo’n bedrijfsovername is erg groot. Evenals de aandachtpunten die moeten worden meegenomen. Nooit geweten dat er zoveel bij komt kijken. Zonder hulp had ik toch wel een paar serieuze missers gemaakt. 

Piet ter Worm
commercieel directeur handelsonderneming

Jaren geleden ben ik in mijn garage begonnen. Door de groei naar een nieuw pand, mensen erbij. Steeds rennen om de vraag bij te benen. Onze werkzaamheden ontwikkelden zich in antwoord op de vraag, niet perse uit logica. En dan komt het moment dat je, hoe hard je ook werkt, de vraag niet meer op goede manier kunt invullen. Te veel fouten, teveel retouren, etc. Onze processen liepen niet goed meer, en een deel van het personeel kon de volgende stap niet meer maken. Dat was het moment waarop ik besefte dat het zo niet verder kon. Maar ik wist niet hoe wel. Next Level MKB maakte de situatie helder en begeleide de herstructurering. Nu zijn we weer terug op het groeipad, maar nou op de juiste manier.

Dieneke Blok
Onderneemster

Door overnames was ons bedrijf flink gegroeid. Zowel in wagens als in personeel. Verschillende vormen van vervoer, voor verschillende klanten. Deze spreiding zou ons minder afhankelijk maken van wisselingen in de markt. Toch begon de winstgevendheid serieus terug te lopen. Er lekte geld weg en hard. De liquiditeit kwam onder druk. Het was duidelijk dat het lek boven moest komen, en snel! Tezamen met NLMKB hebben we in hoog tempo de onderneming doorgelicht. De zwakke plekken werden bloot gelegd, en ingrijpende ingrepen werden gepleegd. Uiteindelijk bleek de grootste veroorzaker van het probleem onze grootste klant. Daar begin je meestal toch te zoeken. Dan blijkt de analyse- en daadkracht van een objectieve partij als NLMKB letterlijk van levensbelang.

s.

Wouter Postumus
directeur Transportbedrijf

Jarenlang hadden we in onze markt te maken met een professionele Amerikaanse concurrent. Onze activiteiten overlapten elkaar voor een deel, maar vulden elkaar ook aan. Tijdens een handelsbeurs vroeg de eigenaar of we niet samen verder wilden gaan. Hij bood ons 50% in zijn onderneming. Dit was voor ons een mooie aanvulling. Tevens bood dit toegang tot een markt waar we maar niet lekker binnenkwamen. Samen met Next Level MKB het overnameproces doorlopen. En daarna de afstemming van beide (eigenaar) strategieën en operationele processen. Een intensief proces met veel reizen, maar onze gezamenlijke positie in de markt is fors verstevigd. 

Harry Sorrel
Directeur Productieonderneming

Impactwaarde is voor veel mensen al moeilijk uit te leggen. Dit is immers niet gestoeld op het maken van winst. Impactwaarde verkopen is nog weer een andere orde problematiek. Jouw goede doel en bijdrage aan de maatschappij uitleggen, dat lukt nog wel. Maar mensen overtuigen van je verdienmodel, je business, is pittig. Dat je andere drijfveren hebt, accepteren mensen wel, maar niettemin verwacht men wel dezelfde professionaliteit. Misschien wel meer. NLMKB heeft me geholpen om door verschillende ogen naar mijn bedrijf te kijken. Impactwaarde hoeft niet te botsen met een goed verdienmodel, ook al is het doel anders.

Brenda Bovendeert
Impact Ondernemer

Een kleine selectie van onze klanten en partners