Testimonials

Dit zeggen onze klanten en partners over Next Level MKB

Dizzy Soederhuizen, ondernemer en commercieel directeur Omefa


Dizzy Soederhuizen

 

De Waarde hub haalt wederom mijn bedrijf naar de next level.
Op een open en heldere manier praten en leren van andere ondernemers over vragen die ik mij als ondernemer vaker stel.
Hoe sluit je persoonlijke ambitie aan bij de visie van het bedrijf ?
En hoe zet ik dit om in waarde nu en in de toekomst.

Marian Toonder, directeur bedrijf bij overname

Op een gewone werkdag werd ik onverwacht gebeld door een directeur van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming. Of wij onze onderneming wilden verkopen? Die zagen we even niet aankomen. Nooit over nagedacht, laat staan op voorbereid. Wilden we dat wel? Is dit het goede moment? Hoe gaat zoiets en wat komt er bij kijken? We realiseerden ons dat we jaren hard hadden gewerkt om iets op te bouwen, maar geen idee hadden wat we er uiteindelijk mee wilden. Goedemorgen! We hebben toen onder begeleiding van Next Level MKB niet allen onze afwegingen en wensen op een rijtje gezet, maar tevens alle voorbereidingen gepleegd om zo’n proces op goede wijze in te kunnen gaan. Tijdens alle fasen van de overdracht stonden zij ons met raad en daad bij. Heldere uitleg, kundig en duidelijke stappen naar een goede afronding. We genieten nu van ons succes en hebben onze kinderen allerlei kansen kunnen geven.

Alexander Harcksen, Managing Director VIBA N.V.

Alexander Harcksen, Managing Director VIBA N.V.

Alexander Harcksen

“Als directeur van VIBA N.V. sinds 1 januari 2009 ben ik nadrukkelijk betrokken bij de formaliteit maar vooral ook de “toegevoegde waarde” van een goede Raad van Commissarissen. In mijn voorgaande functies binnen de VIBA-organisatie vanaf 1995, waarvan 10 jaar als directeur van dochteronderneming MAD B.V., trad de directie van VIBA N.V. op als controlerend orgaan maar ook als “spiegel” om belangrijke koerswijzigingen en strategische keuzes inhoudelijk te wegen. In deze periode was ik zelf ook 4 jaar als commissaris verbonden aan een bedrijf in de Automotive sector. Met overigens beperkte bestuurlijk ervaring van mijzelf op dit specifieke terrein werd een zwaar beroep gedaan op de directie en de bestuurders, om de toekomst van dit bedrijf in een complexe reorganisatie te waarborgen voor bijna 60 medewerkers en een soortgelijk aantal aandeelhouders. Gelukkig met goed gevolg! Daarmee is mij duidelijk geworden wat de formele rol en kracht is van een Raad van Commissarissen. Maar vooral de informele kant: de kennis en ervaring, maar ook het juiste netwerk zijn van onschatbare waarde voor de onderneming. Een vertrouwensband en loyaliteit zijn hiervoor nodig en geven het gevoel om op de moeilijke keuzes binnen de onderneming te kunnen reflecteren of te toetsen aan een externe persoon of adviesraad, die toch hetzelfde belang nastreeft. Daarmee zijn besluiten uiteindelijk beter gefundeerd en dit sterkt zowel de onderneming als de ondernemer. Via het innovatienetwerk van Syntens raakte ik in 2011 betrokken bij het initiatief om het “instituut Raad van Commissarissen” dichter bij het MKB te brengen, georganiseerd door MKB-Hub in een aantal gerichte Masterclasses. Het toegankelijk maken van een denktank met specialisten, via het netwerk van de commissaris of de expertise van deze persoon zelf, zorgt voor een beter advies dan van externe consultants of leveranciers alleen. Dat maakt het instellen van zo’n adviesraad dan ook zoveel aantrekkelijker. Al deze aspecten, maar zeker ook de formele verantwoordelijkheid van een Raad van Commissarissen worden in de Masterclasses helder uiteengezet en daarmee geborgd in het belang van alle deelnemers, inclusief de bedrijven. Aan dit initiatief van Kick-Start en de goed gekozen en professionele insteek wilde ik graag mijn bijdrage leveren en gelijktijdig de relevante kennis vergaren in het tot stand komen van een sterk en gestructureerd programma waarin de leden van Raden van Advies en Commissarissen voor de toekomst worden getraind en voorbereid op de eisen die het bedrijfsleven daaraan stelt.

Het deelnemen aan deze opstart voor “Next Level MKB” heeft ook mij weer nieuwe invalshoeken getoond, die mijn functioneren bij VIBA maar ook voor andere ondernemingen kunnen verbeteren. En dat is belangrijk voor het optimaal functioneren van het Nederlandse MKB. Als zelfstandig ondernemer van 1982 tot 1995 in een typische MKB-omgeving heb ik ervaren wat de behoefte is van een zelfstandig ondernemer. Ik steun daarom het initiatief van MKB-Hub van “Next Level MKB” met groot enthousiasme en ik heb ook mijn voordeel gedaan met de nieuwe contacten en kennis die dit heeft opgeleverd tijdens de Masterclass-avonden begin 2012.”

Erik Arkesteijn en Saskia van Alphen, KNHM participaties

We hebben met Next Level MKB gewerkt aan een governance model voor onze en participatie- en leningenportefeuille. Omdat het veelal gaat om bewonersinitiatieven met een maatschappelijke doelstelling vroeg dat best wat creativiteit en maatwerk. Karin beweegt goed mee met de dynamiek van onze praktijk en doet wat ze predikt; tegenbewegen. Wanneer wij teveel de harde kant van governance benadrukten, sprong zij op het impact-paard en andersom. De uitkomst wordt voor ons een mooie leidraad voor versterking en beheer van de initiatieven in onze portefeuille.

Allan Cook, Directeur Internationale Handelsmaatschappij

“I was blind through experience. Next Level MKB really took us from the dark ages to modern times …“

3 directeuren van productieondernemingen

“Ze zeiden dat verhoging van de productie niet tot het gewenste effect zou leiden. Niet alleen toonden ze dat aan, maar zij zorgden tevens voor een werkende oplossing.”

“De juiste adviseur op het juiste moment. Geen lange verhalen, maar recht op het doel af. Duidelijk, gestructureerd en effectief. De onderneming is structureel “

 

… Ze sleepten me letterlijk weg voor de poorten van de hel en bleven in mij en het bedrijf geloven. Ik ben nu zakelijk in veilig water, maar weer emotioneel als ik eraan terugdenk.”
verbeterd”

Directeur Gefuseerde Transportonderneming

“Het samenvoegen van onze ondernemingen was snel genoeg gedaan … Maar er dan een goed georganiseerde onderneming van maken, dat was even iets anders. Next Level MKB bracht structuur, richting, en invulling”

Jan Mens, directeur IES bv, assetmanagement

“Ik ben al een tijdje lid van NextLevel MKB. Ik ervaar het als een heel waardevol netwerk van mede ondernemers. Elkaar ondersteunen, erkenning vinden voor je problemen en elkaar inspireren zijn voor mij de grootste winstpunten.

Na een Waarde Hub heb ik altijd weer nieuwe energie om als ondernemer verder te komen. Verder als persoon en als ondernemer krijg ik goed inzichten en tips om de waarde van het eigen bedrijf te verhogen.”

2 directeuren uit de zakelijke dienstverlening

“De bank wilde een quick scan van de onderneming hebben om haar financiering te toetsen en kunnen continueren. Dit leek mij echt totaal overbodig. De snelle, interactieve analyse van de onderneming door Next Level MKB gaf mij toch even een ander beeld. Tevens werden duidelijke oplossingsrichtingen gedefinieerd. Confronterend proces, maar erg leerzaam en bruikbaar”

“Toen de aandeelhouders ieder een andere koers voor ogen hadden, werd de onderneming stuurloos. De situatie werd onwerkbaar. In samenwerking met Next Level MKB heeft een aandelenoverdracht plaatsgehad op een wijze waar alle partijen met een goed gevoel mee konden instemmen. Iedereen is nu gelukkig in zijn eigen nieuwe omgeving“

Erik Friedeberg, Ondernemer: Manifesto en Friedeberg Consultancy B.V.

Erik Friedeberg, ondernemer Friedeberg Consultancy B.V.,  ondernemer STEW en ondernemer directeur Joffi

Erik Friedeberg

Erik Friedeberg van Friedeberg Consultancy sloot zich aan bij het initiatief. Hij dacht al na over het installeren van een Raad van Advies, maar pas door Next Level MKB verscherpten de contouren. Friedeberg: “Ik liet me wel adviseren, maar nooit structureel. Met een Raad van Advies organiseer je dat beter. In de snel veranderende wereld is deze structurering van advies ook nodig. Dat biedt houvast en grond voor een stabiele bedrijfsvoering.” Friedeberg is ook zeer te spreken over het samenwerkingsverband tussen Next Level MKB en Syntens: ” Ze vullen elkaar perfect aan. Karin heeft veel praktijkervaring en Syntens voegt daar inhoud en een groot netwerk aan toe. “

Laurens van Run, Founder en CEO Mendrix

Laurens van Run, Founder en Ceo Mendrix

Laurens van Run

Next Level MKB kan ondernemers adviseren en begeleiden bij diverse vraagstukken, waaronder het werven van goede adviseurs. “Ik zocht een opvolger van onze vorige adviseur. Toen ik Next Level MKB leerde kennen heb ik meegedaan aan de Masterclass “Goed bestuur in het MKB”. Ook hebben we een matching-traject gestart voor het vinden van een vaste sparringpartner. Die hebben we nu gevonden als Next Level Sparringpartner en dat was ook ons doel! De korte lijntjes en de input van Karin Kleingeld heb ik als heel positief ervaren.”

Bedrijfsopvolgers uit de bouwsector

“Kennis, professionaliteit en effectiviteit. Next Level MKB onderscheidt zich hierop toch echt!”

Directeur handelsonderneming

“We wisten even niet meer waar we met de onderneming naartoe moesten. In samenwerking met Bart werd een nieuwe strategie en positionering opgezet en geïmplementeerd. Het resultaat was een verviervoudiging van de winst in 5 jaar tijd. Dat was ons alleen nooit gelukt”

Jan Plant, oud Next Level Sparring Partner, investeerder en MKB ondernemer

Jan Plant, Next Level Sparingpartner, investeerder en MKB ondernemer

Jan Plant

” Als DGA heb ik al jaren de praktische meerwaarde ondervonden van een regelmatig klankbord. Dus toen ik de kans kreeg om de Masterclass van de Next Level MKB te volgen was ik direct enthousiast. Het is een prima manier om er achter te komen wat goed bestuur en het organiseren van je tegenkracht voor je eigen organisatie kunnen betekenen en hoe je dit kunt inrichten. Het loont omdat je met een Next Level Sparringpartner bewust werkt aan een professioneler bedrijf en zo de continuïteit sterker borgt.  Zelf vervul ik momenteel twee posities als (informeel) toezichthouder (Raad van Advies) bij MKB ondernemingen. Dit is boeiend, leerzaam en schept mij voldoening omdat ik anderen kan bieden wat ik zelf al die jaren heb mogen ervaren.”

Directeur van een snel groeiende retailtoeleverancier

“Na een wilde groei raakte de onderneming out of control. Next Level MKB bracht ons weer terug tot onze kernvaardigheden en hielp ons met het opzetten van een gerichte strategie die wel werkt”

Floris Vlasveld, directeur ICT bedrijf

Ik raad iedereen van harte aan om een business coach te zoeken.

Al langere tijd was ik op zoek naar een ervaren ondernemer of oud-ondernemer om eens in de zoveel tijd mee te kunnen sparren over alles wat er komt kijken bij het opbouwen van een bedrijf. Uiteindelijk ben ik met Jan Plant in contact gekomen. Met Jan spreek ik regelmatig over de strategie, financiën, klant specifieke zaken en personeel. Ook kijken we naar de doelstellingen die ik persoonlijk heb. Jan is zowel “linker- als rechterhersenhelft”; analytisch, concreet, doortastend en tegelijkertijd ook persoonlijk en invoelend. Het is bijzonder waardevol om op deze manier met Jan te kunnen sparren en ik raad iedereen van harte aan om een business coach te zoeken. Voor mij en mijn bedrijf heeft het heel veel opgeleverd.

Floris Vlasveld
Inspire Innovation, Utrecht
www.inspire.nl

Inez Lieftink-Zwierenberg, Rabobank

Het was inderdaad een mooie middag; van begin tot eind geboeid door twee interessante sprekers: Karin Kleingeld en Ynzo van Zanten! Enthousiaste deelnemers, goede sfeer, en een mooie locatie Woodbrooke Hotel.

Jessica Gyasi, sociaal ondernemer Model For Models

“Met veel interesse en zorgvuldigheid heb je mij d.m.v. een telefonisch consult en een 1 op 1 sessie inzicht gegeven in de stappen die noodzaak zijn om te zetten in mijn sociale onderneming om naar de next level te gaan.
Maar ook het effect van mijn handelingen in mijn rol als zelfstandig ondernemer. Om te beginnen: je bent bijzonder goed in luisteren en rake vragen stellen. Door jouw deskundigheid weet je snel te prikken op plekken waar de fundering nog niet stevig is aangelegd. Je hebt mij praktische handvaten aangereikt, leerzaam en bruikbare input gegeven die mijn een nieuwe strategie en waarde groei opleveren nu en op de lange termijn. Jouw aanpak is to the point, prikkelend en persoonlijk.

Onze sessies heb ik als zeer waardevol ervaren mede dankzij jouw jarenlange opgebouwde ervaring, kennis, en sturing.
Ontzettend bedankt Karin Kleingeld a.k.a #BigShot! ”

Jessica Gyasi Model For Models

Maarten Obbink, Next Level Waardepartner

Maarten Obbink | Waardepartner NextLevel MKB

 

“Een geweldig team van gelijkdenkenden hebben we bij NextLevel. Praktische ervaring telt als het erop aan komt, net als positieve energie en voetjes op de vloer. Geen woorden maar waarde dus!”

Een aantal van onze klanten wilden om privacyredenen niet met hun naam op de website. Wil je meer weten, dan zijn ze altijd bereid tot persoonlijke tekst en uitleg.