Skip links

Bedrijf verkopen

Je bedrijf verkopen: wat komt erbij kijken?

Voor de meeste mensen is het verkopen van hun bedrijf een once-in-a-life-time experience. Na jaren van hard werken is het bedrijf verkopen de kroon op alle inspanningen. Dit kan zijn aan een strategische koper, investeerder, medewerkers, familieleden of je bestaande mede-aandeelhouder(s). Iedere vorm van overdracht is anders en vraagt om maatwerk. Bedrijfsoverdracht is een complex proces met veel aandachtspunten en valkuilen. Zorg dat je goed beslagen ten ijs komt om de vruchten van jouw ondernemerschap  te plukken.

Hoe realiseer ik waarde bij verkoop bedrijf?

Stel op tijd vast wanneer je je bedrijf wil verkopen. Tot dat moment heb je de tijd om je voor te bereiden en alle tekortkomingen en aandachtspunten weg te werken. Vervolgens is het belangrijk om te weten aan wie je je bedrijf zou willen verkopen. Hierdoor kun je jouw bedrijf ook veel beter en gericht verkoopklaar maken. Tenslotte moet je een strak overname proces voorbereiden en managen. Zorg dat je hierin wordt bijgestaan door een team van specialisten.

Direct naar je doel!

Bepaal wanneer je je bedrijf wilt verkopen
Werk tekortkomingen weg
Maak je bedrijf verkoopklaar

Laat je bijstaan en hou de regie op het overnameproces

Neem contact op

Je bedrijf verkopen: Voorbereiding en zorgvuldigheid

Je bedrijf verkopen is weten wat je wil, snappen waar je het over hebt, in control zijn en voorbereid zijn. In elke fase van het overnameproces.

Succesvol je bedrijf verkopen laat je niet aan het toeval over

De optelsom van vele gerichte inspanningen maakt je bedrijf interessant voor anderen. Niet oppervlakkig oppoetsen, geen snelle verhalen, maar een goed ingericht bedrijf met goede producten/diensten, strakke processen, goed personeel en uiteraard een goed verdienmodel. Vanuit onze praktijk ervaring hebben we een aanpak ontwikkeld waarmee je dit voor jouw bedrijf kunt realiseren. Wij adviseren om als startpunt een professionele quick scan uit te voeren, die een goede basis legt voor het plan waarmee je je bedrijf succesvol kunt verkopen met optimale waarde. Op basis daarvan zetten we samen de stappen op weg naar verkoop.

Let op de details

Wanneer je een verkoop proces ingaat voor jouw bedrijf, dan gelden er ook allerlei regels waaraan je je moet houden. Kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben. Een overnemende partij kan er dankbaar gebruik van maken bij de onderhandelingen. Het verkopen van je bedrijf in crisistijd is absoluut mogelijk, maar vereist een goed doordachte aanpak.

Laat je daarom bijstaan door professionals. Het is de investering meer dan waard!

5 stappen die werken.

Op basis van jouw doel en ambitie en het DNA van je bedrijf kiezen we de aanpak die het beste werkt. Uitgangspunt is een geplande en beheerste verkoop van je bedrijf tegen een goede waarde. Wil je meer weten? Bekijk dan hier ons 5-stappen waardegroeiplan.

01. Intake gesprek

Gezamenlijk brengen we jouw wensen en ideeën voor de verkoop van jouw bedrijf in kaart

02. Waarde(groei) Quick Scan

We analyseren je bedrijf op basis van waarde. Hierin benoemen we de goede zaken en aandachtspunten, en vertalen dit in een indicatieve waardebepaling.

03. Optioneel: Versnelde waardegroei

We versterken in korte tijd de onderscheidende kwaliteiten en reduceren de tekortkomingen

04. Aanbieding en overnameproces

De overdracht wordt in gang gezet en het overnameproces gestart

05. Afronding overdracht en Financial Planning

We ronden de overdracht af en bekijken daarbij hoe de opbrengst (fiscaal) het best kan worden verwerkt

Wie is de koper eigenlijk en wat betekent dit?

Leef je in het perspectief van jouw koper in! Dan kun je van daaruit de accenten goed leggen die belangrijk zijn bij het realiseren van optimale verkoopwaarde én -prijs.

Je bedrijf verkopen aan een derde: strategische koper

De meest gebruikelijke vorm van je bedrijf verkopen is verkoop aan een partij die jouw onderneming wil koppelen aan hun eigen bedrijfsactiviteiten. Dit kan zijn om deze activiteiten te versmelten, uit te breiden of aan te vullen. De koper is echt geïnteresseerd in de mensen, middelen en activiteiten van jouw onderneming. Een belangrijk doel voor de koper is versterking en synergie.

wat is een cfo?

Focus ligt op Strategie en Inhoud

In deze variant van bedrijfsoverdracht draait alles dus om strategie, processen, mensen en inhoud. Een goede voorbereiding hierop is dus van belang. Middels onze waarde groei programma’s kunnen wij een jouw bedrijf met dit doel verkoopklaar maken. Uiteraard kunnen wij je ook bijstaan gedurende het verkoopproces.

Neem contact op

Je bedrijf verkopen aan een derde: Financiële Investeerder

Je kunt je bedrijf ook verkopen aan een partij die dat doet om het financiële rendement te behalen. Zij willen je bedrijf niet koppelen aan hun eigen bedrijfsactiviteiten om deze te versmelten, uit te breiden of aan te vullen. Na de koop zal de aansturing van je bedrijf dan ook onder eigen verantwoordelijkheid blijven. Zij staan je bedrijf indien nodig bij met kennis en financiële middelen.

Focus ligt op rendement

Deze partij zal je bedrijf na overname met name financieel rendement meten en sturen. Wanneer de rendementseis in de toekomst structureel niet wordt gehaald, kan deze investeerder ingrijpen in de bedrijfsvoering of de onderneming weer verkopen.

Een goede voorbereiding op de besprekingen en onderhandelingen met deze investeringsprofessionals is dus van belang. Dit betreft zowel de inrichting van de financiële organisatie als voorbereiding op het jargon dat in deze wereld gebruikelijk is. Wij kunnen je bijstaan zowel op inhoud als gedurende het verkoopproces. We spreken de taal en kennen het spel.

Neem contact op

Je bedrijf verkopen aan een bekende: Management Buy-Out

Een veel voorkomende vorm van je bedrijf verkopen is verkoop aan één of meerdere personeelsleden c.q. managers. De kopers kennen de onderneming door en door en willen graag het bedrijf voor eigen rekening en risico voortzetten.  Een belangrijk doel voor de kopers is behoud van regie over de “eigen” onderneming en opbouwen van waarde voor de toekomst. Voor velen ook een langgekoesterde droom om te gaan ondernemen.

Focus ligt op samen werken aan overdracht

In deze variant van bedrijfsoverdracht draait alles dus om op de juiste manier met elkaar te werken aan overdracht. Dit is natuurlijk een uiterst delicaat proces. Mochten de betrokken partijen gebrouilleerd raken met elkaar dan heeft dit ook onmiddellijk invloed op de sfeer binnen en de resultaten van jouw bedrijf.

Het goed doorlopen van het proces van verkopen van je bedrijf is cruciaal

Kennisoverdracht over het verkoopproces, maar zeker ook over de verschillende petten die men op krijgt (in de toekomst) is van groot belang. Middels ons Waardeteam kunnen wij mensen opleiden en begeleiden in dit proces, zodat beide partijen in goede harmonie tot overdracht kunnen komen. Jij rondt als ondernemer met een goed gevoel deze fase af. De nieuwe ondernemers kunnen met een goed gevoel en een goede onderneming verder.

Je bedrijf verkopen aan een bekende: Volgende Generatie

De meest complexe vorm van je bedrijf verkopen is verkoop aan één of meerdere familieleden, vaak kinderen. Dit is vaak de ultieme wens van een ondernemer, en heeft een hoge emotiewaarde. Daartegenover staat dat het vaak ook een sterke wens is van de volgende generatie. Zij hebben een hoge verwachtingswaarde. De trots van de familie voortzetten en er een nog mooiere, grotere onderneming van te maken. Sommigen zien het echter ook als gemak. Een smeltkroes van emoties, waarbij men toch zakelijk moet zijn.

Aandacht aan de opvolgers en niet-opvolgers

De kopers kennen het bedrijf door en door van de buitenkant, maar zijn jong en onervaren, dus weten nog niet wat zich “onder de motorkap” afspeelt. Het belangrijkste knelpunt is of de opvolgers wel de kennis, kunde en ervaring hebben c.q. kunnen opdoen om de onderneming te kunnen leiden. Wat moet je doen om hen hierop maximaal voor te bereiden. Maar ook, wat moet je doen wanneer één of enkelen dit niet hebben en/of naar verwachting zullen krijgen.

Focus ligt op voorbereiding

In deze variant van bedrijfsoverdracht draait alles dus om voorbereiding, voorbereiding en voorbereiding. Zowel zakelijk als privé. Heldere lijnen, veel kennisoverdracht, duidelijke keuzes. En natuurlijk een onderneming die tip top op orde is, zodat de volgende generatie in rust verder kan bouwen. Dit is een uiterst delicaat proces. Mochten de betrokken partijen gebrouilleerd raken, dan heeft dit ook onmiddellijk invloed op de sfeer en resultaten van de onderneming, maar ook nog eens op de hele familie. Het zakelijk grenst hier heel nauw aan het menselijke. Middels ons Next Level Waardeteam kunnen wij mensen opleiden en begeleiden in dit proces, zodat beide partijen in goede harmonie tot overdracht kunnen komen. De bestaande ondernemer rondt met een goed gevoel en rust in het hoofd een fase af. De jonge ondernemers komen goed beslagen ten ijs en kunnen met een goede onderneming verder.

Je bedrijf verkopen aan een derde: persoon

De minder vaak voorkomende mogelijkheid om de je bedrijf te verkopen is aan een (vaak onbekende) persoon die het geld heeft en de wens om jouw bedrijf voort te zetten. Dit lijkt op verkoop aan een strategische koper. De koper is geïnteresseerd om de bestaande onderneming strategisch verder te ontwikkelen, alleen vindt er geen versmelting plaats met een bestaande onderneming. De koper is dus echt geïnteresseerd in de mensen, middelen en activiteiten van jouw bedrijf, en wil hieraan zelf leiding gaan geven. Een belangrijk doel voor de koper zijn de kansen die hij/zij ziet voor de onderneming.

Focus ligt op strategie en inhoud

In deze variant van bedrijfsoverdracht draait alles dus om strategie, processen, mensen en inhoud. Een goede voorbereiding hierop is dus van belang. Middels onze waarde groei programma’s kunnen wij een optimale voorbereiding verzorgen. Uiteraard kunnen wij je ook op inhoud bijstaan gedurende het verkoop- en integratieproces. Onze HR experts kunnen je ondersteunen bij het vinden van de juiste persoon, die echt waarde zal toevoegen aan jouw bedrijf.

Je bedrijf verkopen bij beëindiging samenwerking: deconfiture

Bij veel ondernemingen zijn er één of meerdere aandeelhouders. Hiervoor kan bewust worden gekozen bij de start van het bedrijf, maar het kan ook een erfenis zijn vanuit het verleden (bijvoorbeeld bij verkoop bedrijf aan de volgende generatie). Het doel van dat gedeelde aandeelhouderschap is om samen de regie over de “eigen” onderneming te voeren en waarde op te bouwen voor de toekomst. Niet zelden zien we echter dat aandeelhouders er na verloop van tijd een andere eigenaarstrategie op nahouden, of dat partijen in conflict raken met elkaar. Niet zelden leidt dat ertoe dat partijen uit elkaar gaan en dat aandelen onderling worden overgedragen.

Focus ligt op onderlinge overdracht

In deze variant van bedrijfsoverdracht draait alles dus om op de juiste manier met elkaar te werken aan de onderlinge overdracht van de aandelen. Dit blijkt uiteindelijk altijd een moeizaam proces. Partijen hebben immers niet meer dezelfde visie en hebben vaak ook hele andere gedachten over de waarde het het bedrijf. Dit heeft meestal ook onmiddellijk invloed op de sfeer binnen en de resultaten van het bedrijf.  Beide partijen moeten zich goed voorbereiden. Maar bovenal rustig, redelijk en fair blijven

Het goed doorlopen van het verkoopproces is cruciaal

Door het hoge afbreukrisico, met alle gevolgen van dien, is het van het grootste belang dat het verkoopproces helder en zorgvuldig wordt doorlopen. En vooral in goede harmonie. Omdat zakelijke hier heel nauw grenst aan het menselijke, is het vaak onverstandig om dit proces zelf onderling te doorlopen. Polarisatie ligt om de hoek, zeker wanneer het om geld gaat. Ook werkt het daarom vaak niet om twee adviseurs te benoemen. De meest efficiënte wijze is  om een partij te benoemen die in redelijkheid de belangen van beide partijen bij elkaar brengt. Met kennis van zaken, maar ook het vermogen om kennis te delen en goed over te dragen. Ons Next Level Waardeteam beschikt over alle kwaliteiten en ervaring om dit proces te begeleiden, zodat beide partijen in goede harmonie tot overdracht kunnen komen. Beide aandeelhouders ronden met een goed gevoel deze fase af.

Wat onze klanten zeggen.

In verband met mijn leeftijd wilde ik mijn onderneming gaan verkopen. Bedrijfsopvolgers had ik niet. Toen de “wereld” er lucht van kreeg dat ik open stond voor verkoop, diende zich snel enkele partijen aan. Uiteindelijk was het een Engelse onderneming die mijn adviespraktijk aan hun activiteiten wilde toevoegen. De eerste gesprekken verliepen vlot, maar de “devil was in the detail”. Next Level MKB heeft mij op goede wijze ondersteund in dit proces. Er was tevens een goede afstemming met de accountant en jurist.  Het was een “zware bevalling”, maar ik ben heel tevreden over de ondersteuning en nazorg van Next Level MKB.

Wim Halverhout
Directeur Adverbo

Ik had reeds enkele gesprekken gevoerd met een MBI kandidaat voor de overname van mijn bedrijf. We hadden op hoofdlijnen al een beeld hoe we het wilde doen. Dit beeld legde ik voor aan Next Level MKB. Na een korte en krachtige analyse gaven ze mij de aandachtspunten terug. Dit werd keurig mondeling toegelicht. Dan merk je pas wat er allemaal bij komt kijken. En vooral waar je allemaal niet aan denkt. Uiteindelijk tevreden en op goede wijze de bedrijfsoverdracht kunnen afronden.

Henk Bok
Directeur Chambers B.V.

Win-win bij verkoop bedrijf

Een ondernemer wilde de inzet van zijn zoons binnen de onderneming graag belonen met een deel van de aandelen. Hij wilde alleen niet dat ze zouden moeten betalen voor wat zij zelf in de periode daarvoor aan de onderneming hadden bijgedragen. Wij verzonnen een manier waarop dit vormgegeven kon worden. De stimulans die dit gaf aan zijn zoons, zorgde ervoor dat hij zelf meer vrije tijd kreeg en eerder dan gehoopt. Een echte win-win dus.

Het wegnemen van risico’s is essentieel bij het realiseren van optimale verkoopprijs.

Direct door.

Ben je nieuwsgierig, aan het deneken gezet of wil je aan de slag? Dit kunnen we voor jou betekenen.

Start met de waardegroei quick scan

Waardebepaling is kompas bij verkoop.

Maak kennis met het Next Level waardeteam

Start met het verkoopklaar maken van je bedrijf.

Nieuwsgierig?

Zet jouw eerste stap naar de succesvolle verkoop van je bedrijf.

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641

Bart van Heeswijk
06-22904844
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.