Skip links

4 gouden tips bij overdracht van je bedrijf

Overdracht van je bedrijf, een essentieel thema voor de Nederlandse economie.

10% van de Nederlandse bedrijven staat te koop en daar zitten heel veel mooie bedrijven bij. Het niet succesvol verlopen van de overdracht van deze MKB bedrijven houdt een risico van het verlies van tussen de 97.000 en 122.000 FTE aan werkgelegenheid in! In het boekje “Jong overnemen. Hoe twintigers het MKB vernieuwen.” dat we samen met Hoge School Utrecht schreven, belichten we door middel van interviews met ondernemers de mogelijkheid om het bedrijf stap voor stap over te dragen aan jonge ondernemers.

Zij geven ons vanuit hun praktijkervaring de volgende 4 gouden tips voor overdracht van je bedrijf:

1. Kies in vrijheid, maar wees wel eerlijk.

Druk is een slechte raadgever. De keuze voor het overnemerschap moet groeien en rijpen. Neem én geef daar de tijd voor. Wees wel eerlijk tegen de overdragende partij als je er niets voor voelt. Dit geldt ook voor de overdragende partij richting de mogelijke opvolger(s). Voor overnemers is het belangrijk stil te staan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden. Zit de passie er diep van binnen of voelt het meer als een verplichting? Krijg je de ruimte om te vernieuwen en kun je jouw ideeën verwezenlijken? En is de overdrager in staat om een stap opzij te doen? Dat zijn belangrijke afwegingen om wel of niet in te stappen als overnemer. Of juist om te kiezen voor het starten van een eigen bedrijf. Of voor beiden …..

2. Onderschat jezelf niet en maak gebruik van anderen.

Onderschat jezelf nooit en vraag hulp op die zaken waar je niet goed in bent. Gebruik stages of ondernemersnetwerken om rond te kijken in de keuken van andere bedrijven. Wees niet terughoudend om je op beslissende momenten te laten bijstaan door professionele adviseurs. Zij brengen afstand, zodat er een goede balans is tussen emotie en zakelijkheid.

3. Maak een plan en leg zaken vast.

Het overnameproces duurt jaren. Het kan natuurlijk ook veel sneller. Hoe dan ook, zet de afspraken goed op papier. Dat zijn financiële afspraken, maar ook afspraken over de bedrijfswaarde en het worden van (meerderheids)aandeelhouder. Maar harde afspraken over het moment van de formele overdracht en de belangrijkste stappen op weg daar naartoe. Zeker niet onbelangrijk daarbij is: Wat zijn de rollen na de overdracht? Veel overdragers lopen daar graag omheen. Hoeveel kwaliteiten de overnemer ook heeft, de sleutel ligt uiteindelijk bij de overdrager. In een familiebedrijf kunnen er meer betrokkenen zijn, zoals de kinderen die niet actief in het bedrijf zijn. Betrek hen actief in het proces.

4. Strak op het doel, flexibel ernaar toe.

Stel duidelijke doelen rond de overname en werk daar samen flexibel naar toe. Houd focus op je doel. Denk continue in verschillende scenario’s en pas deze aan als de situatie verandert of zich een nieuwe kans voordoet. Benoem de optie dat de overdracht uiteindelijk niet doorgaat. Dat geeft emotionele ruimte en zo kan er tijdig naar een andere oplossing worden gezocht.

Het lijken open deuren. Overdracht is een complex proces en het gaat lang niet altijd goed. Wil je meer lezen over dit boeiende thema? In onze MKB bibliotheek kun je boekje “Jong overnemen. Hoe twintigers het MKB vernieuwen.” direct downloaden. Heb je nog vragen of wil je hierover met ons in contact komen, stuur dan je bericht. We horen graag van je!

21042016_OCW-boekje_portret_Linda-en-Anne-Mary_02
Linda van de Bunt en Anne-Mary van de Peijl vertellen over de overdracht van Ami-facility.
Terug naar overzicht