Skip links

Raad van Advies: het organiseren van mee – en tegenkracht.

Een Raad van Advies is een goede manier om mee- en tegenkracht rond uw bedrijf te organiseren. Met als doel het slimmer realiseren van de doelstellingen van uzelf en uw bedrijf. We zien dat juist de beter presterende ondernemers zich bewust zijn van hun blinde vlekken en daarop aanvulling zoeken. In de huidige hectische tijden in het MKB is dat geen luxe maar noodzaak. Zeker in processen als bedrijfsoverdracht, herstructurering en snelle waardegroei is een objectieve rol uitermate zinnig.

Ondernemers hebben veel verschillende adviseurs om zich heen, we zien dat ze de behoefte aan advies in toenemende mate door middel van een Raad van Advies invullen. Een Raad van Advies is een mooie middenweg tussen (ad hoc) advies en de formele Raad van Commissarissen. Juist het laatste roept bij ondernemers, niet altijd terecht, vaak weerstand op: ze zitten op mijn stoel en remmen mijn ondernemerschap. Een Raad van Advies heeft geen formele rol, maar het gegeven advies is ook niet ad hoc en vrijblijvend. Het gaat uit van een wederzijds commitment.

Wat is de toegevoegde waarde van een Raad van Advies?

Dit is wat ondernemers zeggen:

 • Objectieve en onafhankelijke kijk op het bedrijf en op ons als ondernemer(s)
 • Topadvies, ervaring en netwerk geeft extra kracht aan ons ondernemerschap
 • Een raad houdt ons in de dagelijkse hectiek “bij de les” en houdt ons scherp op risico’s
 • Een raad biedt ons inspiratie, nieuwe kansen en invalshoeken
 • Het draagt bij aan de professionaliteit en continuïteit van ons bedrijf. Dat is ook belangrijk voor onze relatie met naar klanten, leveranciers, financiers, familie en medewerkers.

Waarop moet u letten bij het installeren van een Raad van Advies?

We noemen de belangrijkste zaken:

 • Hou het in het begin flexibel en klein, bijvoorbeeld met een Sparring Partner. Schaal pas op naar een Raad van Advies indien dat passend is. Start met een proefperiode.
 • Ga bij het installeren uit van de toekomst (uw ambitie en doelstelling, uw belangrijkste uitdaging) en niet van het verleden.
 • Kijk bij het casten van uw Raad van Advies zowel naar de harde zaken (kennis van de branche, netwerk, ervaring) als naar de zachte zaken (samenstelling van het team naar persoonlijkheid, wat mist u, is er een “klik”)
 • Wij hoorde pasgeleden een ondernemer verzuchten: “mijn raad houdt me wel scherp, maar als ondernemer heb ik er niets aan”. Evalueer dus periodiek. Niet is zo dynamisch als een MKB bedrijf. Kijk of u wederzijds nog waarde toevoegt.

Hoe werkt het in de praktijk?

We zien dat veel ondernemers “advizeurs-moe” zijn en vooral respect hebben voor de inzichten en het advies van andere ondernemers die een paar stappen verder zijn. Die uit de praktijk weten wat echt belangrijk is. En die er plezier in hebben om dat te delen. Ook zien we in professionele Raden van Advies vaak een goede MKB accountant.

De start houdt altijd een stevige investering voor beide partijen in. Het is belangrijk om het bedrijf, het netwerk, de uitdagingen en de mensen goed te leren kennen. Dan kan er daarna snel geschakeld worden en is een basis gelegd van wederzijds vertrouwen. Daarna zien we dat logisch de stap komt om goede werkafspraken te maken: waar zit echt de toegevoegde waarde van een Raad van Advies (lid), wat zijn de wederzijdse verwachtingen, wat is de structuur van het overleg, welke concrete activiteiten worden opgepakt, hoe zorgen we voor voortgang? En dan aan de slag!  Uitdaging hierbij is steeds de balans tussen betrokkenheid en afstand.

Tot slot: twee gewetensvragen.

 • Een raad van Advies is een middel en geen doel. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Is een Raad van Advies voor u de beste weg?
 • Zonder eigenzinnigheid en drive geen ondernemer. Wees eerlijk: staat u werkelijk open voor advies, feedback en afwijkende meningen?

Onze Next Level Waardepartners

Als u op beide vragen een positief antwoord heeft, dan kan een Raad van Advies of een goede sparring partner het verschil maken bij de waardeontwikkeling van u en uw onderneming. Onze Next Level waardepartners hebben alle bagage hiervoor in huis. Wilt u meer weten?

Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met Karin Kleingeld, dat kan via het contactformulier. Ze heeft veel praktijk ervaring bij het casten en optimaal inzetten van RvA’s en Sparring Partners.

Terug naar overzicht