Skip links

Waardegroeiplan

Kies jouw route met het 5-stappen waardegroeiplan.

Waardegroei, waardeoverdracht én waardereset

Wij finetunen het waardegroeiplan altijd op basis van de situatie. Je hebt als ondernemer daarbij altijd de regie. Het is modulair en je hoeft niet alle stappen te doorlopen. Er zijn immers meerdere routes naar waardegroei mogelijk of noodzakelijk. De 5 basisstappen van het plan zul je steeds herkennen. De inhoudelijke invulling en de mate van urgentie verschilt. Hoe dan ook: een goede analyse alvorens te starten is essentieel voor succesvol resultaat. Hieronder leggen we de modules verder uit.

Onze klantreviews geven een goede indruk van de toepasbaarheid in hele verschillende situaties!

5 stappen die werken.

Op basis van jouw doel, ambitie en het DNA van je bedrijf kiezen we de aanpak die het beste werkt. Uitgangspunt is blijvende en onderscheidende waardegroei.

01. Waardegroei quickscan

Op basis van jouw ambitie doen we een eerste inventarisatie van risico’s en potentie. Deze is gericht op strategische én financiële waardegroei.

02. Het waardegroei plan

Strategisch waardegroeiplan met daaruit voortvloeiende keuzes. Indicatieve waardebepaling.

03. Team kick- start

Verrijking van het waardegroeiplan met jouw kernteam. Mobiliseren en kick-starten team en netwerk.

04. Focus en waardesprints

Realisatie waardegroeiplan in doelgerichte resultaatsprints van 2-4 maanden.

05. De waardemonitor

Monitoren realisatie waardedoelen, waar nodig bijsturen. Regelmatige reflectie.

Stap 01: Waardegroei quickscan

Voordat we goed voorbereid starten met waardegroei, brengen we eerst onafhankelijk de bestaande situatie vanuit verschillende perspectieven in kaart. Altijd vanuit jouw ambitie. Dat doen we door middel van een aantal gesprekken en het bestuderen van achtergrondmateriaal. Ook analyseren we desgewenst de financiële performance en -structuur van je bedrijf vanuit waarde perspectief. Lees hier meer over onze waardegroei quick scan.

Resultaat

Onafhankelijke input op de agenda en aanpak voor de strategische waardegroei van je bedrijf.
Financiële analyse geeft snel inzicht in de potentie en maatregelen gericht op financiële waardegroei.

Stap 02: Het waardegroeiplan

Het waardegroeiplan is het uitgewerkte routeplan op weg naar jouw waarde doel. Het geeft duidelijk aan welke keuzes er dienen te worden gemaakt. Dat doel kan gericht zijn op waardeoverdracht, waardeherstel of waardegroei. Elk van deze routes vereist een andere aanpak.

De tijdshorizon en de mate van urgentie bepalen voor een belangrijk deel de invulling.

Resultaat

Doelgerichte, onderscheidende en duurzame waardegroei, – overdracht of herstel in je bedrijf.

Door een indicatieve waardebepaling heb je een goed eerste inzicht in de waarde van je bedrijf. We brengen meteen de risico’s en potentie voor waardegroei in kaart.

Stap 03: Team Kick - Start

Waardegroei is een teamsport waarbij je de kernspelers rond de waarde ambitie mobiliseert. Het is goed te weten welke belangen hierbij spelen. Het is zaak om als eigenarenteam eenduidige keuzes en afwegingen te maken. Afhankelijk van je doel kunnen behalve (top)medewerkers of management ook financiers, partners, investeerders, geïnteresseerde overnemende of over te nemen partijen een cruciale rol spelen.

Dit groepsproces kun je versnellen door een goed voorbereide kick-start sessie te organiseren, met de resultaten van een quick scan of waardegroeiplan als basis.

Resultaat

Helder inzicht in motivaties en belangen van de kernspelers. Een breed gedragen ambitie en een realistisch, uitgewerkt waardegroeiplan.

Stap 04: Focus en waardesprints

Het (versneld) bouwen en kapitaliseren van waarde vereist altijd het maken van duidelijke keuzes. Welke waarde ga je versneld opbouwen en welke kernrisico’s worden als eerste aangepakt? In de hectiek van alledag is het belangrijk om zowel duidelijke prioriteiten vast te houden als optimaal flexibel te zijn om te profiteren van kansen. We werken met resultaatsprints van enkele weken. Zo zetten we stapsgewijs mooie resultaten neer.

Resultaat

Je hebt als ondernemer de regie op de waardegroei van je bedrijf.

Stap 05: De waardemonitor

Het vasthouden van discipline, en het bijsturen waar nodig, is wezenlijk voor duurzame en blijvend succesvolle waardegroei. Wij ondersteunen dit proces daarom waar nodig actief, dan wel op de achtergrond:

 • hands on ondersteuning of gespecialiseerd advies op een specifiek aandachtsgebied (financieel/administratief, innovatie, marketing, HRM, juridisch)
 • het samen ontwerpen van een goede monitoring tool of waardegroei dashboard
 • ons flexibele waardemonitor service abonnement, dat jouw grip op het realiseren van waarde en impactgroei professionaliseert en versterkt en jou ontzorgt. Zo houd je steeds de vinger aan de pols op realisatie van je doelen.
 • periodieke sparring en reflectie met mede ondernemers of een ervaren waardepartner.

Resultaat

Waardegroei als een logisch onderdeel van jouw bedrijfsvoering.

Discipline in het realiseren van (nieuwe) geformuleerde waardegroei doelen.

next level MKB

Nieuwsgierig?

Ga aan de slag met waardegroei in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
  Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.

  Direct door.

  Ben je aan het denken gezet of wil je aan de slag met jouw bedrijf? Dit is wat Next Level MKB voor jou kan betekenen.

  Jouw route naar versnelde waardegroei

  MKB bibliotheek

  Actuele kennis over waardegroei

  Wat zeggen onze klanten over ons?

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief