Skip links

Wat is de rol van een Chief Value Officer?

De term Chief Value Officer is nog niet algemeen bekend als functie of rol in MKB bedrijven. Er is echter een opkomende trend waarbij organisaties een Chief Value Officer (CVO) aanstellen om zich te richten op het maximaliseren en groeien van de bedrijfswaarde en waardecreatie. Hoewel de specifieke verantwoordelijkheden kunnen variëren, omvat de rol van een Chief Value Officer over het algemeen het volgende:

Waardebewustzijn

De Chief Value Officer is verantwoordelijk voor het bevorderen van het bewustzijn binnen de organisatie over het creëren van groei en waarde en het belang ervan voor de bedrijfsstrategie. Ze helpen bij het definiëren en communiceren van de waardepropositie van het bedrijf, zowel intern als extern. Een waardegroei champion en promotor dus! In kleinere/middelgrote bedrijven is het een aanvullende rol die in het MT of directie belegd wordt, in grotere MKB bedrijven kan deze rol zich ontwikkelen tot een aparte functie.

Waardestrategie

De CVO werkt samen met het leiderschapsteam om de strategieën en initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op het maximaliseren van de bedrijfswaarde. Ze identificeren kansen, analyseren markttrends en concurrentievoordeel, en stellen plannen op om de waardecreatie te bevorderen en de doelen te realiseren.

Financiële, strategische en impactwaarde

Een CVO hanteert een breed perspectief op waarde, afhankelijk van het bedrijf en haar ambities. En verschilt hier van een CFO die, weliswaar strategisch, eerder een financiële invalshoek kiest. Beiden rapporteren doorgaans aan de CEO, tenzij deze deze rol zelf vervult.

Bewaken van voortgang op strategische waarde initiatieven

Een Chief Value Officer monitort voortgang op de belangrijkste quick wins en projecten. Zorgt voor een juiste afweging en besluitvorming van doelgerichte investeringen en hun business case (in de directie of bij MT/investeerders). Zorgt daarbij ook voor een werkbare methode of discipline waarmee deze initiatieven logisch en motiverend onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en cultuur.

Prestatiemeting

De CVO ontwikkelt en beheert meetmethoden en prestatie-indicatoren om de bedrijfswaarde te meten en te volgen. Ze identificeren relevante KPI’s en waardedrijvers (KVI’s) en zorgen voor transparantie en rapportage over de voortgang ten opzichte van de waardecreatie-doelstellingen.

Samenwerking

De CVO werkt samen met verschillende afdelingen en belanghebbenden binnen en buiten de het bedrijf om waarde te creëren en te optimaliseren. Ze bouwen bruggen tussen verschillende functies, zoals financiën, marketing, operations en IT, om waardegedreven besluitvorming en samenwerking te bevorderen. En stimuleren het leggen van win-win verbanden met partners, netwerken, overheid,  investeerders en leveranciers gericht op het realiseren van de waarde ambities.

Risicobeheer

De CVO identificeert en beheert risico’s die van invloed kunnen zijn op de huidige én toekomstige bedrijfswaarde. Ze analyseren potentiële bedreigingen, zoals marktvolatiliteit, veranderende regelgeving of technologische disruptie, en ontwikkelen strategieën om deze risico’s te beperken en veerkracht op te bouwen.

Stakeholdermanagement

De CVO richt zich op het begrijpen en beheren van de behoeften en verwachtingen van verschillende stakeholders, zoals klanten, investeerders, medewerkers en gemeenschappen. Ze zorgen voor een evenwichtige benadering van waardecreatie en bouwen lange termijn relaties op basis van vertrouwen en wederzijds voordeel.

Het doel van de Chief Value Officer

Het doel van een Chief Value Officer is om de focus op waardecreatie te vergroten en ervoor te zorgen dat alle aspecten van de bedrijfsvoering bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en het maximaliseren van de bedrijfswaarde. Het is belangrijk op te merken dat de rol en verantwoordelijkheden van een CVO kunnen verschillen tussen organisaties, afhankelijk van de specifieke behoeften en context.