Skip links

Waardemonitor

Waardemonitor: altijd grip op de waarde van je bedrijf!

Onze next level waardemonitor is een belangrijk instrument om steeds regie te houden op de waarde van je MKB bedrijf. Wij kijken naar financiële, strategische en impactwaarde en leggen hierbij de accenten die passen bij jouw doelen.

We identificeren met behulp van onze waardepiramide© de belangrijkste waardedrijvers en richten de besturing in zodat je altijd weet hoe je ervoor staat, op korte en lange termijn.  Zo houd je de gekozen lijn vast en schakel je tijdig bij op basis van de juiste informatie.

De waardemonitor past in onze aanpak voor systematische waardegroei, maar kan ook onafhankelijk daarvan jouw bedrijf veel meerwaarde geven. Als het nodig is ondersteunen we je met raad en daad, van strategisch tot operationeel. Onze zeer ervaren CFO’s hebben een breed strategisch perspectief op waarde, en zijn jouw Chief Value Officer (CVO).

Onze waardemonitor is een prima oplossing voor veel groeiende MKB bedrijven

Als klein tot middelgroot bedrijf of scale up kun je onze Waardemonitor (als service abonnement) inkopen, een prima en flexibel alternatief voor een vaste kracht. Deze zijn vaak te duur als ze het goede niveau hebben, of wel betaalbaar maar niet met het goede niveau. Vaak zie je ook dat goede (ondernemend werkende) financiële personen bij een kleinere MKB onderneming snel uitgekeken zijn zodra alles is ingericht en het rondje rond de kerk start. Ons service abonnement zorgt ervoor dat jouw financiële- en impact sturing klaar is voor de next level.

Wij vervullen deze rol voor individuele MKB bedrijven, maar ook voor (impact) investeerders om extra sturing te geven op waardeontwikkeling van hun portfolio.

Direct naar je doel

Je bedrijf groeit.
Je kunt of wilt nog niet een full time financieel team inzetten.
Je wil flexibiliteit en professionaliteit.

Pro-actieve bijdrage aan korte termijn resultaat én lange termijn waardeontwikkeling!

Naar het aanbod.

Succesvolle ondernemers hebben ook cijfermatig de regie.

Strakke sturing op korte en lange termijn (financieel en impact) resultaat is wezenlijk voor ieder MKB bedrijf. Niet altijd de grootste hobby van veel ondernemers. Wij kennen menig prachtig MKB bedrijf dat door het onderschatten van risico’s en het ontbreken van de juiste stuurinformatie aardig op de koffie kwam. Want MKB bedrijven veranderen snel,  juist dan komen verrassingen uit onverwachte hoeken. Het is zinnig om te weten welke factoren echt tot waarde leiden, want hard werken zonder het beoogde resultaat is zonde.

Onderbouwde beslissingen

Herfinanciering, snelle groei, onvoldoende inzicht in marge- en marktontwikkeling, cash flow problemen, overnames, twistpunten tussen eigenaren of partners, grote investeringen, keuze voor een nieuw ERP systeem. Dat vereist stevig (financieel) overzicht en inzicht om de juiste beslissingen te nemen, vaak ook onder hoge druk. Kennis en ervaring die je als ondernemer niet altijd zelf wil of kan hebben.

Het is daarom zaak de juiste mensen en de juiste kwaliteiten naar binnen te halen en zelf als ondernemer de regie te houden.

Met de waardemonitor haal je  jouw jouw  Chief Value Officer aan boord .

De Next Level waardemonitor voor jouw groeiend MKB bedrijf: hoe werkt het?

Flexibel service abonnement.

We gaan uit van een lange(re) termijn commitment en werken daarom met een maand service abonnement met een vast gemiddeld bedrag. Dat is na 1 jaar per maand opzegbaar en aanpasbaar. We hebben drie abonnementsvormen met een logische opbouw, die je ook gecombineerd kunt inzetten. We kijken eerst in de quick scan goed met elkaar wat er nodig is en wie daarbij past. Wij zijn geen accountant, dus we gaan ervan uit dat de verantwoording, de jaarrekening en aangiftes in goede handen zijn.

Waar nodig kunnen de specialisten uit ons next level waardeteam op specifieke uitdagingen worden ingezet. We ontzorgen je en nemen jouw team mee in de aanpak, zowel uitvoerend als adviserend.

Jouw sparring partner bij waardegroei, waardeherstel, waardeoverdracht.

Vaak wordt ons Next Level waardemonitor abonnement met een extra doelstelling ingezet, gericht op de bovenstaande 3 manieren van waardeontwikkeling. Dat nemen we vervolgens mee in het profiel en in de opdrachtomschrijving.

Daarnaast combineren we desgewenst de inzet van een CFO/CVO met  de rol van sparringpartner of mentor, die jou als ondernemer of investeerder met raad en daad bijstaat.

Koers naar optimaal strategisch-, financieel- en impactresultaat met onze maand service abonnementen.

We starten met een (online) quick scan: welke versterking heeft de waardesturing van jouw bedrijf echt nodig? Daarna vullen we samen de abonnementsvorm en intensiteit in die jouw bedrijf echt naar de next level brengt.

Juiste en actuele cijfers. Jouw financiële administratie en organisatie op orde: actueel, digitaal en betrouwbaar.
 • De financiële administratie klopt cijfermatig.
 • Jouw administratieve organisatie zit goed en efficient in elkaar.
 • De financiële en rapportage processen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Je voorkomt dus fouten en onnodig werk.
 • Vraagbaak voor jouw administratieve medewerkers.
 • Tijdige en betrouwbare stuurinformatie.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW
Grip op resultaat. Analyse, rapportage en dashboard over jouw korte en lange termijn waardedrijvers. Ondersteuning bij analyse en maatregelen.
 • De part time Controller in jouw team.
 • Heldere financiële- en impact waardedoelen.
 • Actueel inzicht in de belangrijkste waardedrijvers.
 • Je hebt actueel inzicht in cash flow en liquiditeit.
 • Rapportage en -analyse met visueel krachtige dashboards en monitoringtools.
 • Persoonlijk advies en ondersteuning bij jouw dagelijkse (financiële) management, control en -sturing.
 • Begeleiding van de medewerkers op jouw administratie.
 • Maatwerkafspraken: extra ondersteuning bij voorbereiden financieringsaanvragen, uitvoeren van analyses tbv ingrijpende veranderingen.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW
Sturen op waardegroei. Jouw part time CFO/CVO als strategisch (financieel) sparring partner in jouw MT/bedrijf.
 • Part time CFO/CVO in jouw directie of MT. Tijdsinzet is flexibel, vanaf 1 dag per maand.
 • Vanuit de eigenaar- en exit strategie vormgeven van goede fiscaal/juridische structuur en -afspraken tussen eigenaren en partners.
 • Advies en maatregelen inzake strategische risico’s en waarde/impact versnellers vanuit de gestelde doelen.
 • Strategisch (financieel) advies over investeringen, herstructurering, financiering en strategische beslissingen. Scenarioanalyse over impact op de financiën (en waarde) van het bedrijf.
 • Maatwerkafspraken: extra ondersteuning bij ingrijpende veranderingen zoals overnames, fusies, investeringsrondes, herstructurering en -financiering.

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Wat onze klanten zeggen over hun waardemonitor service abonnement.

Nadat Next Level MKB ons geholpen heeft om een moeilijke periode door te komen hebben wij besloten om een service abonnement te nemen.

Dit service abonnement houdt in dat de mensen van Next Level MKB op de achtergrond mijn administratie monitoren en waar nodig corrigeren.

Periodiek hebben we overleg over de cijfers, ik wordt geholpen met mijn liquiditeitsplanning en wanneer ik er behoefte aan heb kan ik voor advies altijd bellen.

Met name de zekerheid dat mijn cijfers juist zijn, de grip op mijn liquiditeit, en het hebben van een aanspreekpunt waarmee ik altijd kan sparren heeft mij als ondernemer het afgelopen jaar veel rust gegeven. Hierdoor kan ik mij weer veel meer richten op de dagelijkse gang van zaken.

Dick Peek
directeur Peek Metaalkonstrukties BV

Ik ben inmiddels 58 en wil vroegtijdig de juiste keuzes maken. Mogelijk wil mijn zoon het bedrijf overnemen. Daar zijn allerlei fiscale mogelijkheden voor die je al in een vroegtijdig stadium in gang moet zetten. Dat bleek recent uit een gesprek met onze interim CFO van Next Level MKB. Bij de analyse bleek dat er ook privé een aantal zaken goed moeten worden geregeld. Ik wil niet dat mijn andere kinderen worden achtergesteld. Ik heb hiervoor een tijdspad uitgezet, waarbij ik ermee rekening hou dat mijn zoon toch nog een andere keuze maakt.

Daarnaast zijn we bezig om mijn bedrijf  financieel slimmer te (her)structureren. Verschillende type bedrijfsactiviteiten brengen we in aparte BV’s onder. Ze hebben een ander businessmodel en risicoprofiel. Onze bedrijfsadministratie en het inzicht dat we hebben in ons commercieel en financieel resultaat is stevig aangepakt samen met onze nieuwe Controller. Verder is er een indicatieve waardebepaling uitgevoerd, die mij nogal wat eye openers opleverde. Door het service abonnement van Next Level wordt onze informatievoorziening, organisatie en besluitvorming geprofessionaliseerd. Het is laagdrempelig en hands on. Dat willen we ook zo.

Werk aan de winkel! Ik heb er plezier in om op deze manier met mijn bedrijf aan de gang te gaan. Ook met het oog op mijn kinderen. Dat had ik als techneut nooit gedacht.

Arie-Jan Boomsma
Boomsma groep

Direct door naar.

Wil je meer weten of direct aan de slag?

Jouw bedrijf meer waard. Aan de slag!

De financiële waarde van mijn bedrijf optimaliseren.

Onze diensten gericht op waardegroei.

Actuele inspiratie en kennis over waardegroei.

Jouw grip versterken op korte en lange termijn (financiële) waardegroei?

Ons flexibele Waardemonitor service abonnement ontzorgt je en geeft je grip op het realiseren van je doelen: van strategie tot operatie.

 

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641

bart van heeswijk

Bart van Heeswijk
06-22904844

Marko Menks

Marco Menks
06-22904844
  Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.