Skip links

Eigenaarstrategie als aanjager van waardegroei

Eigenaarstrategie stuurt bedrijfswaarde

Echte waardegroei van een bedrijf is gebaseerd op een degelijk fundament dat bestaat uit een heldere strategie én een duidelijke eigenaar- en exit strategie. Van daaruit worden de keuzes voor doelgerichte waardegroei gemaakt. In deze blog ga ik in op één van de grootste blinde vlekken van succesvolle waardegroei: de eigenaar strategie. Menig prachtig MKB groeibedrijf heeft zich danig verslikt in een onduidelijke of ontbrekende eigenaar strategie. Gelukkig werkt het ook de andere kant op: een goede (gedeelde) eigenaar strategie kan veel versnelde bedrijfswaarde creëren.

 

Waardegroei wordt overzichtelijk met de waardegroeipiramide©

 

Wat is een eigenaarstrategie?

De eigenaarstrategie betreft de doelen en uitgangspunten die de eigenaren collectief én individueel hanteren met hun bedrijf. In de aansluitverschillen tussen de individuele en gemeenschappelijke doelen zit de angel van menig conflict tussen eigenaren. Juist bij groeiende bedrijven is dat nog eens extra het geval. Want de dynamiek is groot en de belangen nemen toe.

Een eigenaar strategie heeft betrekking op de volgende gebieden:

 

  • Financieel

Welke afspraken maak je als eigenaren tussen inkomsten op korte termijn en waardegroei op lange termijn? Wat doe je met winst of met verlies? Welke risico’s ben je bereid te nemen? Welke (financiële) bijdrage kun je als eigenaar leveren aan het bedrijf en hoe verhoudt zich dat tot  opbrengsten en eigendom? Hoe vindt financiële waardebepaling plaats (door wie en volgens welke methodiek) wanneer dit relevant is.

 

  • Visie/richting

Welke visie hebben de eigenaren op de richting van waardegroei van hun bedrijf? Op welke manier vindt de besluitvorming en formele zeggenschap hierover plaats: met de verschillende aandeelhouders en in het bedrijf?

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de exit strategie. Of, wanneer en hoe willen de eigenaren hun aandeel of bedrijf verkopen. Aan wie wel en aan wie niet? Hoe kijken ze naar eigendom en winstdeling binnen het bedrijf? Is er een duidelijke exit strategie?

 

  • Persoonlijk

Wat zijn de persoonlijke en zakelijke doelen van de verschillende eigenaren op korte en lange termijn? Hoe zit het hierbij met de teamdynamiek en -samenstelling in het eigenaren team? Hoe gaat men vervolgens om met verschillende belangen en tegenstellingen? En welke rol hebben familieleden of privéomstandigheden hierop?

 

Uit het leven gegrepen.

Iedere ondernemer heeft  meegemaakt dat de verschillende doelen en belangen tot een bijna ondoordringbare kluwe leiden. Het hoort bij ondernemen. Het is moeilijk zaken te doorbreken als je zelf onderdeel bent van “het systeem” en als de tegenstellingen al ver opgelopen zijn. Maar iedere crisis is net zo goed een kans om tot een nieuw en beter evenwicht te komen.

Op een bedrijfsfeestje ziet de echtgenote van één van de aandeelhouders de andere aandeelhouder de parkeerplaats oprijden met een superdeluxe auto. “Waar betalen ze dat van?” was de opmerking die opmaat was tot een diepgaand conflict met verstrekkende gevolgen. Echt gebeurd.

Vier aandeelhouders starten een bedrijf, met gelijke aandeelverhoudingen. Ze werken alle vier keihard en het bedrijft groeit gestaag. Gaandeweg blijkt dat één oprichter eigenlijk weinig meer bijdraagt en dat één aandeelhouder haar zakelijke prioriteiten elders heeft liggen. Zij wil haar aandelen tegen een optimale prijs verkopen. De andere 2 aandeelhouders/oprichters willen investeren in de lange termijn waarde van het bedrijf. Zij vinden het realiseren van maatschappelijke impact daarbij net zo belangrijk als de financiële opbrengst. Er meldt zich een investeerder die geïnteresseerd is, ook willen zij een aantal topmedewerkers en -managers aan het bedrijf binden door participatie.

 

Eigenaarstrategie als aanjager van waardegroei.

Op deze manier kun je jouw eigenaar strategie een prominente plaats geven bij de strategische waardegroei van je bedrijf:

 

  1. Maak de eigenaar- en exitstrategie onderdeel van je reguliere (waarde) strategietraject. Leg de uitgangspunten met elkaar vast. En bespreek periodiek of ze nog actueel en relevant zijn.
  2. Neem tijd om de verschillende belangen en doelen van de eigenaren van je bedrijf te doorzien en te delen. Bespreek daarom vroegtijdig de aansluitverschillen tussen individuele eigenaren. Formuleer dan de oplossingsrichtingen om met tegenstellingen om te gaan. Kijk hoe een ondernemende eigenaar strategie tot waarde versnelling kan leiden. Zorg dat een objectieve en vertrouwde partij daarbij regelmatig kritisch meedenkt in dit complexe en gevoelige proces.
  3. Maak onder het motto, “wat doen we als ….”, vooraf goede formele afspraken. Het liefst met een aantal scenario’s (worst case / most likely / best case) in je achterhoofd.

 

Aan de slag!

Wil je meer weten over het belang van de eigenaar strategie bij waardegroei van je bedrijf? Lees hier een sneak preview of download dan hier onze whitepaper over waardegroei in 3 stappen.

 

Wil je met je mede aandeelhouders je eigenaarstrategie delen en aanscherpen? Neem dan contact met ons op!

Terug naar overzicht