Skip links

Jan Mens

Profiel

Motivator, aanjager en realist binnen de lerende organisatie. Kansen zien en die ook nemen op basis van risico gestuurde besluitvorming waar een breed draagvlak voor is. Ik geloof in mensen betrekken, motiveren en het persoonlijke geluk. Dat samen maakt dat je succesvol bent. Ik zie het leven als een eeuwig persoonlijk verbetertraject met dalen en pieken. Zelfreflectie is daarbij essentieel. Echter dat kan alleen samen met iemand als spiegel. Je kan alleen groeien in de interactie met anderen.

Stilstaan is achteruitgaan

Ervaring gericht op waardeontwikkeling

Ik ben gestart als Stuurman Grote Handelsvaart bij de Koninklijke Nedlloyd. Daarna marineofficier. Vanuit die rol ook drie jaar geplaatst geweest bij de US Navy in Jacksonville Florida. Overstap naar Schiphol Nederland BV in de operatie van het vliegveld. Ik heb daar de functie vervuld van Havenmeester en Hoofd Operationele Dienst Airside Operations. Binnen een management development programma de overstap gemaakt naar de onderhoudsafdeling die verantwoordelijk was voor de luchthaven infrastructuur.

Daar aan de wieg gestaan van het implementatie traject asset management en uiteindelijk als asset manager infrastructuur de luchthaven verlaten voor IES asset management. Via een management buy out traject uiteindelijk de algemeen directeur van IES asset management geworden waarbij ik verantwoordelijk ben voor de financiële portefeuille in de directie. Kernkwaliteiten in mijn loopbaan zijn: operationeel en crisis management, lead auditen en probleemanalyses, verandermanagement, leiderschapsontwikkeling.

Mijn toegevoegde waarde als sparringpartner of mentor in jouw waardeteam:

Ik ben de gedreven creatieve bedenker en initiator die op basis van talenten het beste haalt uit teams. Ik kan mensen en teams in hun kracht zetten. Ik heb een goede balans tussen harde en zachte zaken. Door mijn technisch inhoudelijke kennis neem ik daarnaast ruime kennis en ervaring mee over assetmanagement. Assetmanagement is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus.

Van ontwerp en bouw tot gebruik, onderhoud en afdanking van bijvoorbeeld openbaar vervoer, hijskranen, productielijnen en bruggen.
Het gaat hierbij om het vinden van de juiste balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s. En tegelijkertijd rekening houden met wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden en het bereiken van de bedrijfdoelstellingen. Goed implementeren van assetmanagement draagt structureel bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat en -waarde.

Mijn expertise

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Jan Mens is Next Level Sparringpartner in jouw waardeteam bij:

Vraagstukken op het gebied van verandermanagement, business- en sociale innovatie, crisismanagement
Inzet van assetmanagement bij de versnelde waardegroei van jouw bedrijf.
Jan heeft een rijke ervaring opgebouwd bij overheid, semioverheid en commerciële MKB-bedrijven als aannemers, OEM-ers en de maakindustrie.

In contact komen?
Ga aan de slag in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.