Skip links

Het recept voor versnelde waardegroei.

Het recept voor versnelde waardegroei van je bedrijf.

Tijd is waarde

“Time is on my side”, zongen de Rolling Stones alweer een flinke tijd geleden. En gelijk hadden ze. Ook bij het realiseren van waarde(groei) is tijd, of het ontbreken ervan, een belangrijke factor. Soms is snel handelen goed en soms juist niet. En soms heb je weinig keuze (meer). Time can be on your side, maar dan horen daar wel de juiste keuzes bij! Versnelde waardegroei van je bedrijf vereist keuzes.

De snelle route naar waardegroei

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom en wanneer snelheid van handelen nodig is, bijvoorbeeld:

  • Er doet zich een prachtige kans voor, waardoor snel schakelen nodig is. Zo kan een interessante partner interesse tonen in overname of participatie. Het ijzer moet dan gesmeed worden als het heet is
  • Er doet zich een onverwacht noodgeval voor, waardoor je genoodzaakt bent om (een deel) van je bedrijf snel te verkopen.
  • Er resteert nog weinig tijd tot je geplande pensioen en de waarde van je bedrijf blijkt in de huidige stand van zaken tegen te vallen.

Je hebt dan vaak (flink) minder dan een jaar om eruit te halen wat erin zit. Maar wat moet je dan doen, en hoe? Er is immers geen tijd meer om een merk te bouwen, nieuwe innovaties te ontwikkelen, een nieuw team of een (internationaal) partnernetwerk op of uit te bouwen.

Deze 3 zaken zijn de basis voor jouw recept naar versnelde waardegroei van je bedrijf

  1. Reduceer je risico’s. Je werkt dus effectief om jouw key risico’s snel tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Dit verhoogt waarde.
  2. Werk planmatig aan de quick wins die jouw omzet, cash flow en winst op korte termijn verhogen. Het liefst met je bestaande producten en diensten. Kijk daarbij naar mogelijkheden voor  terugkerende omzet. De focus ligt op je klantportfolio en je financieel management. Je zorgt dat de resultaten van deze inspanningen ook in de toekomst behouden blijven.
  3. Maak je bedrijf versneld verkoopklaar. Werk aan een hele slimme en vooral professioneel voorbereide en begeleide exitstrategie.

Hoe meer tijd hiervoor uiteindelijk beschikbaar is, hoe beter de waarde die kan worden gerealiseerd.

snelle waardegroei bedrijfConclusie

Waardeontwikkeling en tijd hebben een hele duidelijke relatie met elkaar. Ontbreekt de tijd, of is snelheid van handelen nodig, dan is waardeontwikkeling nog steeds mogelijk. Maar daar horen dan wel andere activiteiten en accentpunten bij. “Different horses for different courses”, zoals de Engelsen zeggen.

Wil je aan de slag met versnelde waardegroei in je bedrijf? De eerste stap zet je hier.

Marian Toonder: “En toen werden we gebeld uit het buitenland”

Op een gewone werkdag werd ik onverwacht gebeld door een directeur van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming. Of wij onze onderneming wilden verkopen? Die zagen we even niet aankomen. Nooit over nagedacht, laat staan op voorbereid. Wilden we dat wel? Is dit het goede moment? Hoe gaat zoiets en wat komt er bij kijken? We realiseerden ons dat we jaren hard hadden gewerkt om iets op te bouwen, maar geen idee hadden wat we er uiteindelijk mee wilden. Goedemorgen! 

Terug naar overzicht