Skip links

Wat betekent wet homologatie onderhands akkoord?

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op dit moment ligt de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) bij de Eerste Kamer voor ter goedkeuring. Deze wet gaat de faillissementswetgeving, die reeds bestaat sinds 13 september 1893 (!), vergaand vervangen.

De WHOA is erop gericht om minder bedrijven te laten failleren, door vlak voordat bij een bedrijf een faillissement zou ontstaan, akkoorden aan te bieden aan  de schuldeisers. Deze worden ingedeeld in categorieën en krijgen ieder een voorstel. De rechtbank kan een schuldeiser dwingen om mee te werken wanneer het alternatief voor de schuldeiser slechter uitpakt.

Zodra de wet definitief wordt, zullen we je hierover nader informeren.

Terug naar kennisbank