Skip links

Innovatieve bedrijven maken innovatie chefsache

Bij innovatieve bedrijven is innovatie echt chefsache.

Ik geef regelmatig les over de kenmerken van succesvolle innovatieve bedrijven. Steevast is één van de eerste vragen van de deelnemers: wat is innovatie nou eigenlijk? En voordat we het daarna weer een beetje complexer gaan maken, heb ik hier best een eenvoudig antwoord op. Innovatie is vernieuwing op 3 vlakken tegelijk. Op basis hiervan kun jij een simpel innovatieportfolio voor je bedrijf opstellen. We werken drie innovatiehorizons uit, die elk hun eigen dynamiek en waarde geven. Alle drie zijn ze even belangrijk.

Innovatieve bedrijven innoveren tegelijkertijd op drie manieren

Innovatiehorizon 1: continue verbeteren (= onderdeel van je reguliere werk)
 • Quick wins: kansen pakken, snel verbeteren
 • Snel realiseren, meteen effect (meten!)
 • Logisch onderdeel van je dagelijks werk
 • Geen ingewikkelde besluitvorming
 • Er is tijd en een basisbudget beschikbaar
 • Tijdshorizon: maximaal 3 maanden.
Innovatiehorizon 2: gericht vernieuwen, uitbouwen van je bestaande business (= projectmatig)
 • Inspelen op kansen, risico’s beperken.
 • Resultaat van analyseren (intern en extern)
 • Planmatig en projectmatig
 • Structurele en strategische vernieuwing
 • Het liefst vanuit en samen met klant (en partners)
 • Impact op het gehele bedrijf of proces (meten!)
 • Vrijmaken capaciteit en middelen vereist doelgerichte besluitvorming
 • Tijdshorizon: maximaal 1 jaar
Innovatie horizon 3: bouwen aan je nieuwe toekomst (= deels buiten bedrijf)
 • Pro-actief inspelen op lange termijn trends (in jouw markt, samenleving, techniek)
 • Nieuwe businessmodellen ontwikkelen en testen
 • Kan (deels) strijdig zijn met je huidige business
 • Een start-up naast je MKB bedrijf
 • Tijdshorizon: 1-3 jaar

Daarnaast kun je aangeven op welke bedrijfsgebieden jij met name je innovatie richt. Je kunt je processen innoveren of juiste nieuwe uitvindingen doen, nieuwe product concepten ontwikkelen. Vergeet hierbij zeker de sociale innovatie niet. Want het kunnen innoveren met jouw team is een competentie die de basis legt voor het innovatieve vermogen van je bedrijf.

Aan de slag: creëer bedrijfswaarde met je innovatiehorizons

Maak voor jezelf eens een overzicht van de innovaties waar je mee bezig bent. Ben je op alle drie de innovatie horizons bezig? Heb je als ondernemer regie en overzicht? Hoe worden de beslissingen genomen in jouw bedrijf? Hoe ondernemend zijn jouw medewerkers en hoe coach je hen hierin?

Je middelen (en tijd) zijn beperkt, het is dus zaak om innovatie niet aan het toeval over laten. Als ondernemer kun (en moet) je heel veel zaken uitbesteden of delegeren. De eindverantwoordelijkheid voor 2 zaken blijft “chefsache”: ondernemerschap en innovatie. Het eerste zorgt ervoor dat je kansen pakt en risico’s slim minimaliseert. Het tweede dat je bedrijf steeds bestaansrecht heeft.

Innovatie als aanjager van optimale en duurzame bedrijfswaarde!

Bij het creëren van blijvende en onderscheidende bedrijfswaarde maakt innovatie absoluut het verschil. Juist in crisistijden, zoals nu, worden de kaarten opnieuw geschut. Steevast staat het in de top 3 van de factoren die strategische bedrijfswaarde bepalen. Wil jij meer weten hoe je dat voor jouw bedrijf nog beter kunt inzetten? We kunnen bijvoorbeeld samen met je kijken naar het innovatieportfolio dat jouw bedrijf klaar voor de toekomst maakt. Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Terug naar overzicht