Skip links

Liquiditeitsproblemen essentieel startpunt bij crisismanagement.

Liquiditeitsproblemen zijn altijd een belangrijk signaal.

In tijden van crisis zijn liquiditeitsproblemen altijd een belangrijke graadmeter. Crisis heeft meerdere gezichten. Of het gaat goed met je bedrijf en de groei vereist proactief management van je cash flow. Of het gaat slecht en er zijn (diepgaande) ingrepen in het bedrijf nodig om de liquiditeit naar een aanvaardbaar niveau te brengen. Het aanvragen van externe financiering is in beide gevallen nooit de eerste stap. Dat doe je pas als je de situatie goed in kaart hebt en de passende interne maatregelen al genomen hebt.

De omgekeerde wereld?

Waar in “normale” tijden een gezonde financiële positie het uitvloeisel is van succesvol ondernemen, zijn bij crisismanagement liquiditeitsproblemen vaak het startpunt van (harde) maatregelen in de bedrijfsvoering. Gericht op korte én lange termijn continuïteit.

Bij waardegroeitrajecten starten we doorgaans onderin de waardepiramide en werken we naar “boven” om gericht impact- of financiële waarde te bouwen en kapitaliseren. Bij crisis is de weg niet zelden omgekeerd. Vanuit de nijpende financiële situatie worden de maatregelen onder in de piramide genomen. Deze hebben het doel om op korte en lange termijn het overleven en het toekomstperspectief te garanderen. Juist in de Corona crisis zijn ook maatregelen onder in de piramide nodig: het aanpassen van het businessmodel gericht op continuiteit en toekomstige groei.

Grip op liquiditeitsproblemen begint bij inzicht.

Als je geen betrouwbaar en actueel inzicht hebt in je (financiële) performance dan vaart jouw schip in de mist. In dit overzichtelijke whitepaper vind je alle belangrijke financiële ratio’s goed uitgelegd. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je op korte termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Cash flow management gaat over het balanceren van uitgaven in inkomsten in een bepaalde periode. Werkkapitaal geeft aan hoe je bedrijf op korte termijn gefinancierd is. Bij een daadkrachtige aanpak pak je ze daarom samen aan.

Onder druk is een goede informatievoorziening te vaak de sluitpost op de begroting. Er is zoveel te doen. Niet iedere ondernemer wordt blij van cash flow prognoses of kostprijsberekeningen. Next Level MKB heeft veel ervaring bij zowel groei als bij crisismanagement, overdracht en recovery. Om compleet verschillende redenen is cash flow in elk van de situaties essentieel. Wij hebben prachtige bedrijven bijna zien stranden op gebrek aan inzicht en grip. Het is zaak om hiermee te beginnen.

De juiste maatregelen. Oorzaak en gevolg.

Het oplossen van liquiditeitsproblemen door externe financiering alleen is symptoombestrijding. Daarom is het zaak om eerst de oorzaak vast te stellen en weg te nemen. We noemen wat voorbeelden.

Cash Conversion Cyclus.

Die oorzaak kan gelegen zijn in een suboptimale Cash Conversion Cyclus. Dat is de tijd die verstrijkt tussen het kopen van de grondstoffen en het ontvangen van de betaling van een product. Het werkt bij diensten natuurlijk anders, het begrip zegt in essentie hoe lang je geld vast zit in je bedrijf voor het terugkomt in de vorm van een betaling van de klant. Hoe kun je deze versnellen? Dat kan door actief te sturen op je inkoop en voorraad, je debiteuren of crediteuren maar ook door een dynamische leadgeneratie en follow up naar offertes, overeenkomsten en facturen. Deze processen kun je verregaand optimaliseren en digitaliseren. Dat scheelt ook onnodige administratie en vermindert fouten. Als je dit gedaan hebt kun je je cash flow management verder optimaliseren en sturen.

Marge, marge, marge.

Mooie omzet is prachtig, maar slechte en inconsistente marges maken samen de dubbele W van WinstWaarschuwing. Marge is een voorwaarde om je bedrijf gezond te houden. Bij complexe producten of projecten met onvoorspelbare factoren is inzicht in kosten en marge niet makkelijk. We zien bij technische bedrijven en adviesbureaus dat er veel aandacht zit in de vakmatige sturing van projecten door technisch capabele managers, waarbij de financiële sturing in het geding komt. Dat kan in tijden van crisis, bij vraaguitval of cash flow problemen, net het verschil maken tussen overleven en kopje onder gaan. Het tijdig snijden in overhead of improductieve medewerkers is dan essentieel. We hebben ook meerdere malen geadviseerd de verkoop van producten (tot nader order) te stoppen, toen uit kostencalculaties bleek dat ze al jaren verlieslatend waren.

Een passende werkkapitaal financiering.

Op het moment dat je goed zicht hebt op je (intern geoptimaliseerde) liquiditeits- en cashflow positie kun je opnieuw kijken naar een goede financiering. Je kunt op veel verschillende manieren je werkkapitaal extern financieren. Een professionele financier zal daarbij altijd kijken naar jouw plan en businessmodel  voor de toekomst.

Terug naar het fundament van je bedrijf.

Het onderscheidende businessmodel achter jouw bedrijf bepaalt voor een groot deel jouw toekomstperspectief. In tijden van crisis worden de kaarten immers opnieuw geschut. Er ontstaan versneld bedreigingen en kansen. Onder onze klanten zijn bedrijven die met een vraaguitval van 80% geconfronteerd werden terwijl anderen optimaal profiteerden van stormachtige structurele groei. Sta je optimaal voorgesorteerd op de kansrijke trends en weet je de risico’s in je businessmodel steeds daadkrachtig te minimaliseren?

Liquiditeitsproblemen in crisistijd zeggen vaak iets over verborgen risico’s.

Verborgen gebreken komen vooral naar boven in crisistijd. Goede ondernemers kennen daarom zowel hun kansen als hun risico’s. Als jouw klantenportefeuille eenzijdig is samengesteld (beperkt aantal grote klanten, beperkt aantal markten) dan kan dat heel lang heel goed gaan, totdat ….

Crisismanagement is beginnen bij het begin.

Grip op liquiditeit, zeker in in spannende tijden begint bij een goed en betrouwbaar  inzicht. Met onze Next Level Waardemonitor ben je in staat om daadkrachtig te sturen als het nodig is. Met deze waardemonitor kijken we breder en “fact based” naar jouw bedrijf.

Wil je meer weten hoe dat voor jouw bedrijf werkt, neem dan contact met ons op.