Skip links

Wat is een management buy out?

Wat is een management buy out?

Een management buy out vindt plaats wanneer een of meerdere personeelsleden de aandelen willen verwerven van het bedrijf waarvoor zij werken. Zij benaderen de bestaande aandeelhouder(s) met het verzoek hun aandelen te kunnen kopen. Dit initiatief kan ook bij de bestaande aandeelhouders liggen. Hun doel is de onderneming (mee) aan te sturen en de waarde van het bedrijf verder te ontwikkelen.

Terug naar kennisbank