Skip links

Waardering onderneming

Wat bepaalt de waardering van een onderneming?

De waardering van een onderneming is opgebouwd uit een scala van factoren. Een deel van deze factoren is financieel meetbaar. Een deel moeilijker of niet.

In het algemeen kan worden gesteld dat hoe beter de onderneming is georganiseerd en hoe hoger en stabieler (groeiend) de vrije kasstroom, des te hoger de waarde. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen. Dit bewijzen zwaar verlieslatende ondernemingen als Tesla, Uber, Takeaway, Airbnb waarvan de aandelenprijzen door het dak gaan. Hier speelt ook de merkwaarde en de verwachtingswaarde een grote rol. Als een onderneming veel heeft geïnvesteerd in haar toekomstige groei, dan zijn de vrije kasstromen laag, terwijl de verwachte kasstromen nog op gang moeten gaan komen.

Daarnaast vinden sommige partijen een impactwaarde belangrijker dan een financiële kasstroom.

Samengevat: Wat de waardering van een onderneming bepaalt is niet eenduidig, en moet steeds per geval worden vastgesteld. Hiervoor zijn wel handvaten, maar dit is over het algemeen het terrein van waarderingsspecialisten.

Terug naar kennisbank