Skip links

Wat zijn intangible assets

Wat zijn intangible assets?

Intangible assets kunnen we vrij vertalen met ontastbare bronnen van (economische) waarde. Dit in tegenstelling tot tangible assets. Dat zijn tastbare zaken als panden, voorraden, machines. Deze vind je gespecificeerd terug op jouw balans.

Dat is niet of veel minder het geval met jouw “ontastbare waardebronnen”. Dit betreft zaken als licenties, handelsnamen, patenten, copyrights en de waarde van jouw merk.

Een stap verder kun je denken aan de waarde van jouw medewerkers. Zij zijn het menselijk kapitaal van je bedrijf. Ook waardevolle (klant)data die je hebt verzameld, procesoptimalisaties of jouw strategische positie in een ecosysteem of netwerk behoren hiertoe. Innovatie en R&D activiteiten en resultaten behoren ook hiertoe. Het investeren in deze intangible assets wordt in veel gevallen aangemerkt als kosten in de boekhouding. Uitzonderingen zijn R&D, software- en databaseontwikkeling en artistieke producties.

Intangible assets zijn steeds belangrijker bij waardegroei

Je benut jouw (tastbare en ontastbare) kapitaal om daarmee financiële- of impact waarde te realiseren. In toenemende mate zijn het juist de eerdergenoemde ontastbare assets die deze waarde realiseren. Met name bij dienstverlenende bedrijven is dat het geval. Dit heeft grote gevolgen voor de manieren waarop de waarde van een bedrijf wordt bepaald.

Terug naar kennisbank