Skip links

Waarde bedrijf

Wat bepaalt de waarde van een bedrijf?

De waarde van een bedrijf is opgebouwd uit een scala van factoren. Een deel van deze factoren is financieel meetbaar. Een deel moeilijker of niet.

In het algemeen kan worden gesteld dat hoe beter de onderneming is georganiseerd en hoe hoger en stabieler (groeiend) de vrije kasstroom, des te hoger de waarde. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen. Dit bewijzen zwaar verlieslatende edrijven als Tesla, Uber, Takeaway, Airbnb waarvan de aandelenprijzen door het dak gaan. Hier speelt ook de merkwaarde en de verwachtingswaarde een grote rol. Als een onderneming veel heeft geïnvesteerd in haar toekomstige groei, dan zijn de vrije kasstromen laag, terwijl de verwachte kasstromen nog op gang moeten gaan komen.

Daarnaast vinden sommige partijen een impactwaarde belangrijker dan een financiële kasstroom.

Samengevat: Wat de waarde van een bedrijf bepaalt is niet eenduidig, en moet steeds per geval worden vastgesteld. Hiervoor zijn wel handvaten, maar dit is over het algemeen het terrein van waarderingsspecialisten.

Terug naar kennisbank
  1. bedrijf verkopen met optimale waarde - Next Level MKB
    Permalink

Het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren.