Skip links

Wat is intensief beheer?

Wat is intensief beheer of intensieve begeleiding?

De meeste ondernemingen hebben een bancaire financiering bestaande uit een rekening courant, aangevuld met een of meerdere leningen dan wel lease overeenkomsten. Wanneer je bedrijf financieel gezond is, lopen alle contacten via je account manager of de commerciële afdeling. Wanneer de bank middels haar systemen signalen waarneemt dat de gezondheid van je bedrijf gevaar loopt, dan hevelt ze jouw account over naar de afdeling Intensief beheer. Dit is een speciale afdeling waar specialisten werken die enerzijds met jou meekijken naar wat de oorzaak is en hoe dit kan worden verholpen. Anderzijds beschermen zij de belangen van de bank.

Bij intensief beheer moet je meer en frequenter informatie aanleveren aan de bank. Het leidt vaak tot een verhoging van de risico-opslag op de rente. Daarnaast zijn er kosten aan verbonden.

Terug naar kennisbank