Skip links

Exit strategie

Wat is een exit strategie?

Een exit strategie is een plan waarin je op gestructureerde wijze uitwerkt:

  • Aan wie of welke type koper je je bedrijf in de toekomst wilt verkopen;
  • Hoe je dit wilt doen en onder welke voorwaarden;
  • Wanneer je dit zou willen doen;
  • Wat er van tevoren allemaal moet worden geregeld voordat verkoop plaatsvindt:
    • Welke zaken er binnen je bedrijf nog moeten worden veranderd;
    • Welke zaken nog aan je bedrijf moeten worden toegevoegd;
    • Wie hierbij moet worden betrokken en eventueel opgeleid.

Het doel van een exit strategie is om de onderneming optimaal voor te bereiden voor verkoop in de toekomst, zodat deze maximaal aantrekkelijk is voor de koper van voorkeur.

Terug naar kennisbank