Skip links

Wat is een drag along bepaling?

Wat is een drag along bepaling?

Bij veel ondernemingen is het aandelenbezit verdeeld over meerdere aandeelhouders. Wanneer een van deze aandeelhouders haar aandelen wil verkopen dan geldt over het algemeen de plicht om deze eerst aan te bieden aan de medeaandeelhouders (Blokkeringsregeling).

  • Wanneer geen van de andere aandeelhouders de aandelen wil kopen, dan is de aanbiedende partij vrij om deze aan een derde te verkopen.
  • Als er een derde (koper) wordt gevonden voor deze aandelen, bepalen de come along bepalingen hoe een koop dient te verlopen:
  • Wanneer een drag along bepaling is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst, dan betekent dit dat de andere aandeelhouders verplicht zijn om tegen dezelfde voorwaarden ook hun aandelen aan te bieden aan de koper. Dit is geen recht maar een plicht;
  • In het geval dat de koper het aandelenpakket van de aanbieder wil overnemen, dan moet de koper moet ook (verplicht) alle aandelen van de onderneming kopen. Of de koper moet ervan afzien.
Terug naar kennisbank