Skip links

Wat is een Due Diligence

Wat is een Due Dilligence?

Due dilligence is een veelgebruikte Engelse term. Wanneer een ondernemer zijn aandelen wil verkopen, dan wordt een overnameproces opgestart. In dit overnameproces krijgt de potentiële koper geleidelijk steeds meer informatie over het bedrijf. Deze informatie gebruikt de koper om te bepalen of hij tot koop van het bedrijf wil overgaan.

Wanneer de koper aangeeft de aandelen te willen kopen, dan wordt een concept koopovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is meestal bepaald dat de koper het recht krijgt om de informatie die is verschaft te verifiëren. Daarnaast worden door de verkoper ook alle gevoelige gegevens openbaar gemaakt. Dit noemt men ook wel een boekenonderzoek. Het Engelse woord hiervoor is Due Diligence.

Wanneer het boekenonderzoek geen wezenlijke negatieve afwijkingen oplevert, dan wordt de overeenkomst definitief. De koop van de aandelen is dan een feit. De Due Dilligence is één van de meest belangrijke onderdelen van een overnameproces.

Terug naar kennisbank