Skip links

Wat is Discounted Cashflow (DCF)?

Wat is Discounted Cashflow?

Wanneer een ondernemer zijn aandelen wil verkopen , dan wordt de waarde van deze aandelen bepaald. Een manier om deze waarde te bepalen is te kijken naar de vrije kasstromen die het bedrijf naar verwachting in de toekomst zal opleveren.

Deze kasstromen worden dan afgezet tegen het rendement dat de vermogensverschaffers van het bedrijf jaarlijks willen hebben (de rendementseis). Zij zijn alleen bereid om geld in het bedrijf te blijven stoppen wanneer deze rendementseis wordt gehaald.

Als de toekomstige kasstroom meer oplevert dan de rendementseis, dan voegt het bedrijf waarde toe. De optelsom van dit surplus is de netto contante waarde van het bedrijf. Het Engelse woord hiervoor is Discounted Cashflow.

Terug naar kennisbank