Skip links

Wat is een fusie?

Wat is een Fusie?

Een fusie vindt plaats wanneer twee of meer bedrijven hun activiteiten in gezamenlijk eigendom voortzetten. Hierbij kan ervoor worden gekozen om de activiteiten van de bedrijven te laten versmelten of op elkaar aan te sluiten, om een gezamenlijke propositie in de markt te zetten.

Fuseren kan op verschillende manieren, hieronder kort uitgewerkt.

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de activa en passiva van een onderneming aan de andere onderneming overgedragen. Deze fusie wordt ook daarom ook wel de activa/passiva-transactie genoemd. Een nadeel is dat alle goederen apart moeten worden overgedragen. Dit is niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden, zoals het begrip al aangeeft, de aandelen overgedragen, met alle rechten en plichten die erbij horen. Dit is de meest eenvoudige manier van fuseren, en is veel minder bewerkelijk dan een bedrijfsfusie.

Juridische fusie

Een juridische fusie houdt in dat twee of meer rechtspersonen opgaan in één nieuwe rechtspersoon. Een juridische fusie kan alleen plaatsvinden tussen twee dezelfde rechtspersonen (dus bijvoorbeeld een B.V. en een B.V.).

Terug naar kennisbank