Skip links

Wat is een tag along

Wat is een tag along bepaling?

Een tag along bepaling zie je in veel aandeelhoudersovereenkomsten. Bij veel bedrijven is het aandelenbezit verdeeld over meerdere aandeelhouders. Wanneer een van deze aandeelhouders haar aandelen wil verkopen, dan geldt de plicht om deze eerst aan te bieden aan de medeaandeelhouders (blokkeringsregeling).

  • Wanneer geen van de andere aandeelhouders de aandelen wil kopen, dan is de aanbiedende partij vrij om deze aan een derde te verkopen.
  • Als er een derde (koper) wordt gevonden voor deze aandelen, bepalen de come along bepalingen hoe een koop dient te verlopen:
  • Is er een tag along bepaling is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst? Dan kunnen de andere aandeelhouders ervoor kiezen om tegen dezelfde voorwaarden ook hun aandelen aan te bieden aan de koper. Dit is een eenzijdig recht, geen plicht;
  • Indien zij hiervoor kiezen, dan moet de koper moet ook (verplicht) de aandelen van een of meerdere andere aandeelhouders kopen. Of de koper moet ervan afzien.
Terug naar kennisbank