Skip links

Bedrijfsfinanciering in crisis

Bedrijfsfinanciering in crisis: noodhulp alleen is nooit een afdoende oplossing!

Het corona-virus veroorzaakt een run op bedrijfsfinanciering. Deels wordt dit gezocht bij de overheid en deels bij het bankwezen.
Op 1 mei jl. meldde het FD dat banken sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2000 noodkredieten hebben verstrekt die grotendeels door de overheid worden geborgd. Uit de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over bedrijfsfinanciering blijkt dat banken inmiddels 111.000 ondernemers financieel meer lucht hebben gegeven, ofwel door een betaalpauze van enkele maanden te bieden of door extra krediet te verstrekken. In totaal is daar een bedrag van €7 mrd mee gemoeid.
Tel daar de financiële faciliteiten geboden door de overheid bij op, en de omvang van schuld die in korte tijd door ondernemers wordt opgebouwd is gigantisch te noemen.

Aanvullende bedrijfsfinanciering in crisis – tijd: terechte noodmaatregel of teken van verborgen gebreken?

Het is natuurlijk evident dat een deel van de ondernemers gegeven de omstandigheden geen keus heeft dan terug te vallen op de financiële faciliteiten. Zij zagen hun verdienmodel volledig geblokkeerd dan wel (voor langere tijd) verdampen door de getroffen maatregelen. Een horrorscenario.
Een deel van de ondernemers zou zich moeten afvragen waarom ze bij het gedeeltelijk wegvallen van hun omzet voor de periode van 1-2 maanden al een aanvullende financiering nodig hebben dan wel zo heftig geraakt worden. Juist in deze situatie is het motto “cash is king” nog meer relevant als ooit. Het scherp aan de wind zeilen op dit gebied, samen met je debiteuren en crediteuren, kan ervoor zorgen dat je externe financieringsbehoefte geminimaliseerd kan worden. Dat is een vaardigheid die in goede tijden belangrijk is, maar in slechte tijden het verschil tussen wel of niet overleven maakt.

Bedrijfsfinanciering ledigt de eerste nood in crisis. En dan?

Het behoeft geen betoog dat de verstrekte financiële ruimte de nood verlicht bij vele ondernemers. En dat deze voor vele ondernemers broodnodig is. Alle respect voor de overheid en het bankwezen die in recordtijd allerlei faciliteiten hebben opgetuigd. Ook respect voor de accountants en fiscalisten die ondernemers hielpen bij het verkrijgen van deze faciliteiten.
Maar dat was eigenlijk “the easy part”. Het geeft ruimte aan ondernemers om niet kopje onder te gaan of hele ingrijpende maatregelen te treffen in het personeelsbestand.
“The hard part” is dat alle schuld die nu door ondernemers wordt opgebouwd, ook weer moet worden terugbetaald.
Het ledigen van de korte pijn nu leidt tot een lange pijn in de toekomst. Ten minste als je er niet van leert, en niet naar handelt.

Financiering van jouw toekomstplannen na de crisis. Wat is je plan?

Normaal gesproken wanneer je op zoek bent naar bedrijfsfinanciering voor investering, uitbreiding, overname of herstel van je bedrijf, dan hoort hier een plan bij. Wat ga je doen, anders doen, samendoen, … Geld alleen bracht nog nooit één resultaat. Wat ga je dadelijk doen om de financiële grip op jouw bedrijf te verhogen:
• Je bedrijfsprocessen en informatiestromen klaar te maken;
• Opnieuw te kijken naar de wendbaarheid en risico’s van je bedrijf;
• De vermogensstructuur van je bedrijf opnieuw te structureren zodat deze gezond is en blijft;
• Te werken aan het (financiële) weerstandsvermogen van je bedrijf;
• Zorgen dat je liquiditeit en cash flow juist nu krachtig gemanaged worden;
• De kasstromen te genereren om niet alleen je bestaande business te financieren, maar ook de schulden af te lossen.

Wat ga je doen als de wereld weer “open” gaat? Waar zitten de nieuwe kansen?

Wat wordt je plan voor de toekomst? Wat ga je eraan doen om ervoor te zorgen dat een volgende calamiteit niet opnieuw dezelfde financiële impact heeft op je bedrijf.

Deze tips geven we je graag mee om blijvend gesterkt “uit de strijd” te komen:
1. Maak ondanks alle drukte en zorgen ook tijd om na te denken over de toekomst na Corona. Doorleef de impact die de crisis op jou en je bedrijf heeft en onderken daarin de belangrijkste oorzaken en effecten. Bespreek en deel ze;
2. Neem tijd om de verschillende (nieuwe) ontwikkelingen in de maatschappij in kaart te brengen. Bekijk hoe deze je onderneming en je verdienmodel (kunnen) gaan raken;
3. Kijk kritisch of je bedrijf in zijn huidige vorm wel past bij de nieuwe toekomst. Benoem nadrukkelijk wat er moet veranderen om een vergelijkbare crisis niet nog eens mee te moeten maken.
4. Vertaal je plan in heldere (financiële) cijfers met duidelijke doelen en meetpunten. Neem hierin ook uitdrukkelijk mee hoe je de opgebouwde schuld gaat aflossen en weerstandsvermogen gaat opbouwen. Onderscheid hierin een aantal scenario’s: worst case, most likely, best case;
5. Evalueer met regelmaat de (financiële) effecten van je keuzes en acties en ijk deze aan de steeds duidelijker wordende wereld “post-Corona”.

Je hoeft niet alles alleen te doen

Je zult misschien denken: mooi verhaal, maar ik heb wel iets anders aan mijn hoofd. En voor een deel klopt dat. Maar niets doen is geen optie. Met doorgaan op dezelfde weg, blijft je bedrijf even kwetsbaar, zo niet meer.
Grootse veranderingen zijn nooit het product van één persoon, maar altijd van een team. Jij staat er niet alleen voor. Next Level MKB ondersteunt ondernemers al jaren middels haar Next Level Waardeteam™, waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd om je te helpen bij elke fase en elk facet van ondernemen en je bedrijf. Kundig, betrokken en doelgericht. Samen werken aan resultaat.

Aan de slag: korte termijn noodmaatregelen én klaar voor de toekomst!

Wil je meer weten over strategie als aanjager van herstel en waardegroei van je bedrijf? Of wil je hulp bij het vormgeven en uitvoeren ervan?

Wij werken samen met jou tegelijkertijd aan (financiële) noodmaatregelen op korte termijn én aan de realisatie van de toekomstplannen. Hier kun je verder lezen over onze aanpak en ervaring.

Wil je meer weten? Laat dan hier je vraag en contactgegevens achter! We bellen je heel snel terug, zoals het hoort in deze tijden.

Terug naar overzicht