Skip links

Wat is de betekenis van een CFO?

Wat is de betekenis en toegevoegde waarde van een CFO?

De betekenis van een goede CFO (Chief Financial Officer) is groot. Het is een pro-active en strategische sparring partner op financieel gebied, voor ondernemers, directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders. De kerntaken van een CFO zijn:

  • Het vanuit de eigenaar- en exit strategie vormgeven van goede financiële structuur en -afspraken tussen eigenaren en andere partners.
  • Zorgen dat de financiële administratie en verantwoording en rapportage goed ingericht en op orde is (en blijft).
  • Het begeleiden en/of aansturen van je administratieve medewerkers, management en potentials op het aandachtsgebied.
  • Zorgdragen voor goede (financiële) stuurinformatie en het tijdig signaleren van trends, risico’s en kansen.
  • Het sturen van de belangrijkste geldstromen van het bedrijf (zoals cash flow).
  • Het tijdig signaleren, in kaart brengen van strategische risico’s en waarde versnellers.
  • Advies over investeringen, financiering en/of strategische beslissingen en hun impact op de financiën (en waarde) van het bedrijf.

Een CFO kan zijn of haar rol pas optimaal invullen als de planning en control en (financiële) informatievoorziening betrouwbaar en efficient is ingevuld. Ook is een heldere visie en richting vanuit het ondernemersteam, met duidelijke doelen, een voorwaarde voor een optimale toegevoegde waarde.

De betekenis van een CFO voor een MKB bedrijf

Een CFO is doorgaans een fulltime directiefunctie in grotere (MKB) bedrijven. Voor kleinere MKB bedrijven wordt deze rol ook ingevuld op tijdelijke of parttime basis. Ook kent de invulling van deze rol andere accenten bij groeiende MKB bedrijven. Daar kun je hier meer over lezen.

Terug naar kennisbank