Skip links

Wat is een blokkeringsregeling

Wat is een blokkeringsregeling?

Veel ondernemingen hebben meer dan één aandeelhouder. Wanneer één van deze aandeelhouders zijn aandelen wil verkopen , dan geldt over het algemeen de plicht om deze eerst aan te bieden aan de andere aandeelhouders. De aandelen meteen aanbieden aan een derde is dus geblokkeerd (Blokkeringsregeling).

Alleen wanneer geen van de andere aandeelhouders de aandelen wil kopen, dan is de aanbiedende partij wel vrij om deze te verkopen aan een derde.

In de meeste ondernemingsstatuten is een regeling opgenomen hoe hiermee moet worden omgegaan.

Terug naar kennisbank